soutěž
""/
Dobrá praxe, Geotermální energie, Novinky

Geotermální energie může být řešením současných palčivých otázek v energetice

Potenciál geotermální energie je v ČR obrovský. Možnosti využití nacházíme jak u velkých soustav zásobování teplem, tak i u malých obecních řešení. V kombinaci s obnovitelným zdrojem elektřiny se může jednat o to dlouhodobě udržitelné, soběstačné a naše vlastní řešení energetiky, které tak usilovně hledáme.

...číst více.
soutěž