soutěž
Cirkulární ekonomika, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Hi-tech odpadové hospodářství Prachatic soutěží o Inovativní OBEC 2030

Odpadové hospodářství se dá dělat tak, že prostě vždy včas vyvezete kontejnery. Základní třídění je v naší republice povinné a ve frekvenci a čistotě prostor okolo odpadových nádob jsme velmi efektivní. Základní standard si tedy můžeme odškrtnout, jakože splněno. Ale stačí nám základní standard? Nemáme náhodou na víc? Zlaté české ručičky? Odpadové hospodářství Prachatic nám jasně ukazuje, že ano. Jestli chcete dobrý příklad toho, jak vypadá smart city v oblasti cirkulární ekonomiky, zajeďte se podívat do Jižních Čech.

Město Prachatice je majitelem skládky odpadů, sběrného dvora i kompostárny, vše provozují městské Technické služby s.r.o a zajišťují i svoz veškerého odpadu. Odpadové hospodářství Prachatic není shlukem náhodných prvků, ale dobře promyšlenou a precizně exekuovanou strategií města.

Inteligentní odpadkové koše

Myšlenkou programu OBEC 2030 je, že smart city není o jednotlivých prvcích, ale o celkové strategii města. Když se rozhodnete, že půjdete příkladem, třeba právě v odpadovém hospodářství, seskupení jednotlivých prvků do mozaiky je pak mnohem jednodušší a hlavně dává smysl. Samozřejmě, bez chytrých prvků to nejde, ale ty nejsou cílem, nýbrž prostředkem naplnění strategie smart city / village.

odpadové hospodářství Prachatic

Takové „chytré prvky“ jsou v Prachaticích například odpadkové koše Bigbelly. Nacházejí se na deseti místech v centru města. Stanoviště tvoří vždy dvě nádoby jedna ke sběru plastů a druhá ke sběru papíru. Koše mají uvnitř zabudovaný lis poháněný prostřednictvím solární energie. Vhozený odpad je stlačen, čímž se zmenší jeho objem a do koše se tak vejde více odpadu. Koše jsou napojeny na dispečink, čímž poskytují v reálném čase informace o míře zaplnění a obsluha ví, kdy je který koš plný a připraven k výsypu, což umožňuje efektivní plánování svozu. Koše jsou zcela uzavřené, odpadky nezapáchají a z košů nevypadávají.

Interaktivní mapa tříděného odpadu

Pamatujete na legendární důchodkyni Pohlovou, která by všechny internety zákázala? Každá novinka generuje skupinu svých haterů. Dnes víme, že ty internety, když se umějí používat, mohou posloužit opravdu k smysluplným účelům, které ušetří čas i nervy. Jako například to, že jednoduše zjistíte, kde máte jaké kontejnery na tříděný odpad a kolik jich na daném místě je. Autor tohoto článku například mnohdy zuří nad absencí například kontejneru na plechovky.

V Prachaticích by k zuřivosti měl hnedle o důvod méně. Podíval by se totiž nejprve do interaktivní mapy svozového odpadu a podle ní by volil, kam se kterým tříděným odpadem zajet.

Kompostárna

odpadové hospodářství Prachatic

Kompost je záležitostí, nad níž se podobné spory jako nad zákazem těch internetů nevedou už minimálně několik tisíciletí. Poslední, kteří nad jeho výhodami pochybovali, byli lovecko-sběračské tlupy pozdního paleolitu, které tu a tam narážely na nově vznikající zemědělské osady. Přesto však kompostujeme setsakramensky málo. Většinu kompostovatelného materiálu prachsprostě skládkujeme. Pokud bychom (společně s důchodkyní Pohlovou) měli něco zakazovat, pak takovéhle nezodpovědné mrhání zdroji. V Prachaticích vědí své.

odpadové hospodářství Prachatic
odpadové hospodářství Prachatic


Jejich kompostárna slouží ke zpracování bio a gastro odpadu (BRKO). Je určena pro obyvatele, firmy i drobné živnostníky. Zprovoznění předcházela osvětová kampaň vedená dle kritérií MA21. Kromě kompostárny město financovalo ještě dalších 800 dalších kompostérů, které využijí lidé u svých domů. Malé kompostéry se ale nacházejí i u bytových jednotek. Město je financovalo prostřednictvím dotace SFŽP a doplatilo ze svého.

Komunikace

A právě osvětová kampaň je velmi důležitou součástí strategie města Prachatice. S občany je potřeba mluvit, vysvětlovat, nebát se nepříjemných otázek. Pojďme být upřímní. V souvislosti s kompostárnou se neobejtede bez odpovědi na otázku „a nebude to smrdět?“

Prachatický odbor životního prostředí komunikoval s občany napřímo, ale i prostřednictvím spolků. Pořádali besedy se včelaři, zahrádkáři, rybáři. „Ve výsledku fungovalo i to, že sousedé viděli, že vedle už něco mají a chtěli to také,“ vysvětluje Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí města Prachatice.

Odpadové hospodářství Prachatic: financování

Prachatice získaly dotační podporu na investiční projekty, jako byla výstavba sběrného dvora a kompostárny, pořízení svozové techniky a nádob na tříděný odpad, bioodpad a kompostéry podpořené z OPŽP, nebo i měkké projekty zaměřené na osvětu např. „Bioodpad řešíme společně“, podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce.


Prostřednictvím cílené osvěty a organizačních změn (např. snížení četnosti svozu směsného KO) je snaha snižovat celkové množství odpadu a zvyšovat podíl vytříděného odpadu oproti směsnému komunálnímu odpadu,“ tak komentuje oběhové hospodářství Prachatic Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí.

Soutěž o inovativní OBEC 2030

Přihlásit se do soutěže není nic složitého. Máte na obci inovativní řešení typu kompostér / fotovoltaickou elektrárnu / elektřinou poháněné (užitkové či osobní) vozidlo / dobře řešený systém odpadového hospodářství / elektronickou úřední desku / inovativní řešení čištění odpadních vod, či jiné výdobytky moderní doby? Dejte nám o nich vědět prostřednictvím formuláře na obec2030.cz/soutez.

kompostkompostárnaobec 2030odpadové hospodářstvíodpadysoutěžtříděný odpad

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote