soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž 2022, Voda

Na velkou vodu i sucho mají políčeno. V Kozojídkách využili moudrosti předků.

Sucho nebo velká voda. Zní to jako ironie, ale na obojí jsou v obci Kozojídky v Jihomoravském kraji zvyklí. A s obojím se naučili nakládat. Využili přitom možností, které znali již naši předkové. I o tom je program OBEC 2030 – na jednu stranu jsme propagátoři inovací a „smart“ věcí v energetice i ochrtaně klimatu. Na druhou stranu si vážíme toho, když se něco, co v minulosti dobře fungovalo, za pomoci moderních vylepšení prostě obnoví. Příkladem je právě biotop v Kozojídkách.

Základem myšlenbky bylo vytvořit protipovodňovou hráz, protože s povodněmi máme neblahé zkušenosti,“ vysvětluje starosta Kozojídek Otakar Březina. „Na druhou stranu, jih Moravy trápí dlouhodobě sucho a tudíž toto dílo může přispět k zadržení dešťové i spodní vody v krajině,“ dodává jedním dechem.

Moudrost předků

Biotop v Kozojídkách nevznikl jen tak ledackde. Najdeme jej na místě, kde bachom na starých mapách našli Veselský rybník. Z toho původního díla se dokonce dochovala hráz, kterou bylo možno po úpravách pro stavbu využít. V okolí vodního díla bylo vysazeno asi 1300 stromů a 8400 keřů. Opět, raději než moderní experimenty, sáhli Kozojídští k osvědčeným metodám a vysázeli autochtonní (původní) dřeviny.

Vodní dílo o rozloze 10,5 hektaru tvoří také několik ostrůvků, které by podporují rozvoj biosféry a dávají příležitost pro návrat vodních živočichů, o kterých jsme slýchali z vyprávění babiček. Nebo z knih Karla Čapka. Na „Kozojídském souostroví“ se dnes daří například mlokům.

Kozojídky měl autor tohoto textu tu čest navštívit osobně a místní atmosféru (a pálenku) nasát. Jedná se o milé místo, kde počasí je zpravidla přívětivé a lid dobrý. Mají tu vše, co má taková správná jihomoravská dědina mít. Hospodu, kroje, fotbalový klub. O svou obec dbají dobře a racionálně. Obnovený biotop sem prostě patří.

Kozojídky

Jihomoravský kraj, okres Hodonín
biotopKozojídkynávrat dřevinobec2030soutěžvoda v krajině

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž