soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Na velkou vodu i sucho mají políčeno. V Kozojídkách využili moudrosti předků.

Sucho nebo velká voda. Zní to jako ironie, ale na obojí jsou v obci Kozojídky v Jihomoravském kraji zvyklí. A s obojím se naučili nakládat. Využili přitom možností, které znali již naši předkové. I o tom je program OBEC 2030 – na jednu stranu jsme propagátoři inovací a „smart“ věcí v energetice i ochrtaně klimatu. Na druhou stranu si vážíme toho, když se něco, co v minulosti dobře fungovalo, za pomoci moderních vylepšení prostě obnoví. Příkladem je právě biotop v Kozojídkách.

Základem myšlenbky bylo vytvořit protipovodňovou hráz, protože s povodněmi máme neblahé zkušenosti,“ vysvětluje starosta Kozojídek Otakar Březina. „Na druhou stranu, jih Moravy trápí dlouhodobě sucho a tudíž toto dílo může přispět k zadržení dešťové i spodní vody v krajině,“ dodává jedním dechem.

Moudrost předků

Biotop v Kozojídkách nevznikl jen tak ledackde. Najdeme jej na místě, kde bachom na starých mapách našli Veselský rybník. Z toho původního díla se dokonce dochovala hráz, kterou bylo možno po úpravách pro stavbu využít. V okolí vodního díla bylo vysazeno asi 1300 stromů a 8400 keřů. Opět, raději než moderní experimenty, sáhli Kozojídští k osvědčeným metodám a vysázeli autochtonní (původní) dřeviny.

Vodní dílo o rozloze 10,5 hektaru tvoří také několik ostrůvků, které by podporují rozvoj biosféry a dávají příležitost pro návrat vodních živočichů, o kterých jsme slýchali z vyprávění babiček. Nebo z knih Karla Čapka. Na „Kozojídském souostroví“ se dnes daří například mlokům.

Kozojídky měl autor tohoto textu tu čest navštívit osobně a místní atmosféru (a pálenku) nasát. Jedná se o milé místo, kde počasí je zpravidla přívětivé a lid dobrý. Mají tu vše, co má taková správná jihomoravská dědina mít. Hospodu, kroje, fotbalový klub. O svou obec dbají dobře a racionálně. Obnovený biotop sem prostě patří.

Kozojídky

Jihomoravský kraj, okres Hodonín
biotopKozojídkynávrat dřevinobec2030soutěžvoda v krajině

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote