soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž

Na péči o klima musíme pracovat i komunitně. Dobrý příklad obce Kyšice na Plzeňsku.

K péči o klima je potřeba vychovávat. V sousedním Německu je například standardní součástí školní výchovy. U nás si pomáháme sami a děláme to také dobře. Navíc se nám postupně začíná dařit realizace komunitních projektů. V energetice a péči o klima je to velmi důležitý aspekt: učíme se tím my všichni, že velkou část práce za nás neodvede stát, kraj, či vyšší nadzemská bytost. Pomoct bychom si měli být schopní sami. Příkladem může být Výsadba původních odrůd ovocných stromů na veřejném prostranství v obci Kyšice. Akci organizovala obec a zapojila do ní občany, spolky, firmy v obci i Vodárnu Plzeň.

Na konci obce Kyšice směrem k řece Klabavce a Ejpovickému jezeru byla v souvislosti s výstavbou železničního tunelu Ejpovice zbudována v nové trase komunikace Poštovská, která je i součástí mezinárodní cyklotrasy z Norimberka do Prahy a je často využívána občany obce i turisty jako procházková trasa. Podél cesty nebyly vysázeny žádné dřeviny,“ začíná vyprávět paní starostka Martina Beranová. Jenže nás v platformě OBEC 2030 zajímají právě ty dřeviny.

V průběhu jednoho sobotního dne se na katastru obce vysadilo 33 ovocných stromů (jabloně, višně, třešně, slivoně, jeřabiny a arónie). Celá výsadba proběhla formou společné dobrovolnické akce a zúčastnilo se jí více než 100 kyšických občanů. V rámci sázení se zapojily všechny generace a s přípravou pomohla i společnost ABATO servis (práce s bagrem), ZUŠ Chrást (společné hudební vystoupení Lidové muziky) a hostinec Pod Lípou (sponzorský dar v podobě občerstvení), Vodárna Plzeň (finanční dar na zakoupení stromů).

Vysázené stromy brání erozi půdy, neboť obec se nachází na prudkém, svažitém terénu. V budoucnu pomohou udržovat v dané oblasti příjemné klima (vyšší vlhkost, nižší teplota, nižší prašnost), zastíní turisticky využívanou trasu, a navíc poskytnou procházejícím v době úrody příjemné osvěžení. I na duši.

„Aleje ovocných stromů bývaly v obcích pravidlem a náš projekt vnímáme jako příklad dobré praxe. Navíc proběhl formou dobrovolnické akce, takže podpořil i zapojení občanů, spolků a firem do komunitního života obce,“ dodává starostka Beranová. Nám v OBEC 2030 se líbí zejména ta práce s komunitou. Stromy to začíná, ale sdílenou elektrárnou to může končit. Kyšice budeme se zájmem sledovat.

Kyšice

Okres Plzeň-město, Plzeňský kraj
soutěž