soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Na péči o klima musíme pracovat i komunitně. Dobrý příklad obce Kyšice na Plzeňsku.

K péči o klima je potřeba vychovávat. V sousedním Německu je například standardní součástí školní výchovy. U nás si pomáháme sami a děláme to také dobře. Navíc se nám postupně začíná dařit realizace komunitních projektů. V energetice a péči o klima je to velmi důležitý aspekt: učíme se tím my všichni, že velkou část práce za nás neodvede stát, kraj, či vyšší nadzemská bytost. Pomoct bychom si měli být schopní sami. Příkladem může být Výsadba původních odrůd ovocných stromů na veřejném prostranství v obci Kyšice. Akci organizovala obec a zapojila do ní občany, spolky, firmy v obci i Vodárnu Plzeň.

Na konci obce Kyšice směrem k řece Klabavce a Ejpovickému jezeru byla v souvislosti s výstavbou železničního tunelu Ejpovice zbudována v nové trase komunikace Poštovská, která je i součástí mezinárodní cyklotrasy z Norimberka do Prahy a je často využívána občany obce i turisty jako procházková trasa. Podél cesty nebyly vysázeny žádné dřeviny,“ začíná vyprávět paní starostka Martina Beranová. Jenže nás v platformě OBEC 2030 zajímají právě ty dřeviny.

V průběhu jednoho sobotního dne se na katastru obce vysadilo 33 ovocných stromů (jabloně, višně, třešně, slivoně, jeřabiny a arónie). Celá výsadba proběhla formou společné dobrovolnické akce a zúčastnilo se jí více než 100 kyšických občanů. V rámci sázení se zapojily všechny generace a s přípravou pomohla i společnost ABATO servis (práce s bagrem), ZUŠ Chrást (společné hudební vystoupení Lidové muziky) a hostinec Pod Lípou (sponzorský dar v podobě občerstvení), Vodárna Plzeň (finanční dar na zakoupení stromů).

Vysázené stromy brání erozi půdy, neboť obec se nachází na prudkém, svažitém terénu. V budoucnu pomohou udržovat v dané oblasti příjemné klima (vyšší vlhkost, nižší teplota, nižší prašnost), zastíní turisticky využívanou trasu, a navíc poskytnou procházejícím v době úrody příjemné osvěžení. I na duši.

„Aleje ovocných stromů bývaly v obcích pravidlem a náš projekt vnímáme jako příklad dobré praxe. Navíc proběhl formou dobrovolnické akce, takže podpořil i zapojení občanů, spolků a firem do komunitního života obce,“ dodává starostka Beranová. Nám v OBEC 2030 se líbí zejména ta práce s komunitou. Stromy to začíná, ale sdílenou elektrárnou to může končit. Kyšice budeme se zájmem sledovat.

Kyšice

Okres Plzeň-město, Plzeňský kraj
komunitaKyšiceobec2030soutěžvýsadba stromů

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote