soutěž
Dobrá praxe, Fotovoltaika, Novinky, Osvětlení, Soutěž, Soutěž 2022

Energetika musí dnes být na prvním místě. Úspory i nové zdroje realizují v Modlanech.

Ještě před nějakým rokem by energetika v řádu priorit obcí ČR dostala zhruba tak bramborovou medaili. Dnešní doba ale mnohé mění a ceníky elektřiny a plynu posouvají toto odvětví mnohdy až na příčku nejvyšší. Správná cesta obcí ČR v energetice má vlastně dvě hlavní větve – větev energetických úspor a větev výstavby vlastních zdrojů energie. Po obou směle kráčejí v obci Modlany.

Energetika je jednoznačně v rozhodování obce na místě prvním,“ rázně glosuje současný stav věci starosta obce Modlany Lukáš Bartoň. A to nejen proto, že pod Krušnými horami v Ústeckém regionu jsou zvyklí být součástí klíčového rozvoje energetiky už po desetiletí. Dnes se ale pochopitelně nebavíme o enregetice centrální, ale té nové, obnovitelné a decentralizované.

V obcích Modlanska došlo k výměně VO, čímž bylo dosaženo velmi výrazných úspor. Nové stavby Hasičské zbrojnice a fotbalových kabin mají instalovanou FVE s bateriemi. Panely jsou implementované do střechy a nedochází ke změně vzhledu. „Vzhled byl pro mě také klíčovým prvkem,“ vysvětluje starosta Bartoň, „kdybych Vám o té fotovoltaice neřekl, ani si jí na střeše nevšimnete.“

To sice neplatí o budově mateřské školky, kde je fotovoltaika „klasická“, ovšem nejedná se o nic méně sofistikované řešení. „V MŠ byla instalovaná rekuperace s chlazení z projektu Zdravá školka a tyto je připojena na FVE,“ dodává starosta. Komplexní řešení energetické optimalizace budovy tak nejenže snížilo účet za energie, ale ještě dětem umožní dýchat čerstvý vzduch. Mimo jiné i v nově zřízené místnosti na spaní na půdě staré budovy, která byla dosud kvůli vedru nepoužitelná.

U probíhající rekonstrukce objektu bývalého kina dojde rovněž k instalaci FVE na střechu a stejný osud nemine ani stávající budovu obecního úřadu. Energetika na obcích není nahodilým souborem opatření, ale strategickou záležitostí. V Modlanech ukazují, jak to může vypadat.

Modlany

Okres Teplice, Kraj Ústecký
fotovoltaikainovativní obecobec2030soběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž