soutěž
Dobrá praxe, Fotovoltaika, Zprávy z rurální energetiky

6091 obcí ČR stále nemá vlastní obnovitelný zdroj elektřiny či tepla. V čem jsou problémy?

Přestože Česká republika plánuje podle programového prohlášení vlády postupný přechod na decentrální energetiku, jen malá část obcí je na tento přechod řádně připravena. Vyplývá to z analýzy Hnutí Duha.

Centralizovaná energetika v ČR

Centralizovaná energetika, tedy systém, v němž výrobu zajišťují velké centrální zdroje, z nichž je pak komodita rozvedena do obcí, domácností, či firem, má u nás desítky let starou tradici. Jako bychom si už nedovedli představit systém jinačí. Přitom ne vždy tomu tak bývalo. Lokální elektrárny, které zásobovaly pár domácností a podniků ve svém okolí, byly běžnou realitou konce starého mocnářství i První republiky.

Na cestě decentralizace

Cestou decentralizece, která je vlastní většině států západní Evropy, jsme se však nevydali. Vlastní elektrárnu spadající do kategorie obnovitelných zdrojů, mají necelá 3 procenta obcí v ČR.

  • 130 obcí vlastní fotovoltaickou elektrárnu
  • 37 obcí vlastní zdroj tepla, který se řadí do kategorie obnovitelné
  • 6 obcí vlastní bioplynovou stanici
  • 3 obce vlastní větrnou elektrárnu

Pěkný přehled o potenciálu přitom provedlo Hnutí Duha v rámci své iniciativy Venkov v balíku. Potenciál sluneční energie, která je dostupná opravdu všude, využíváme v ČR zhruba na 0,5%. A to se bavíme o potenciálu střech a fasád domů a brownfieldů. Jinými slovy, 99,5% sluneční energie, která je dostupná všem, necháváme ležet ladem. U větrné energie je to ještě horší (tam se v míře nevyužití potenciálu blížíme absolutní stovce). Přitom vítr může pohodlně vyrobit na našem území tolik elektřiny, kolik je potřeba pro všechny domácnosti dohromady. A ano, z tohoto předpokladu se vylučují nevhodné lokality typu národních parků, CHKO, území, kde fouká vítr nevhodně, apod.

V čem je problém

Na to, že zdroje vlastní by měly nahradit ty centrální, čímž se sníží závislost na někom jiném (ať už národní autoritě, nebo zahraničnímu dodavateli) nám pomalu začíná docházet. Připravena ale stále není legislativa. Problematický je přechod na tzv. komunitní energetiku, kde si mezi sebou energii vyrábějí a prodávají členové komunit mezi sebou. V tuto chvíli jsme v osidlech systému drahého nákupu a levného výkupu energií. Problémem je i nedostatek kapacit – lidských i materiálních. Máme v republice málo odborníků a na materiály se vyrábějí pomalu.

V neposlední řadě je problematický proces výběrových řízení na obcích. Přestože většina potenciálních projektů nespadá svou výší do ZZVZ (elektrárna na malé obci vyjde v průměru na 500 tisíc), interní směrnice k výběrovému řízení vyzývají. Stává se tak, že předprojektovou přípravu vytvoří firma, která zakázku nevyhraje. Přípravu jí nikdo nezaplatí. V dnešní době obrovského zájmu podnikatelského a soukromého sektoru (vč. domácností) tato situace vyústila v neochotu realizačních firem spolupracovat s obcemi.

Úkoly si tak odnášíme všichni – tlačit na co nejrychlejší přijetí novely zákona o energetice a zamyslet se nad možností, jak realizovat výstavbu zdrojů na obcích. V sousedním Rakousku existuje výjimka na obnovitelné zdroje ze systému zadávání veřejných zakázek. Malé elektrárny si tak obce (gemeinde) mohou stavět s výběrem dodavatele napřímo.

fotovoltaikakomunitní energetikaobec 2030obecní elektrárnyZZVZ

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote