soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž

Správnou cestou bez debat. Zelené střechy v Říčanech.

Město Říčany ve Středočeském kraji soustavně investuje do opatření ke zlepšování životního prostředí. Příkladem je výsadba krajinné i městské zeleně, vybudování nového parku, regulace nakládání s vodami, úprava rybníků a vodních toků, realizace zelené střechy na Stacionáři Olga, na aktuálně stavěné MŠ Větrník, připravovaná zelená střecha na nové ZŠ na Komenského náměstí, umístění FVE na objekt úřadu na Komenského náměstí a další. Už za tohle si zaslouží pozornost v soutěži o INOVATIVNÍ OBEC 2030. Nedávný kousek se dá ale označit vskutku za husarský. Město Říčany vložilo do svého územního plánu povinnost realizace zelených střech u objektů o zastavěné ploše nad 300m2 (v rozsahu min. 80% výměry střechy).

Program zelených střech je součástí celkové koncepce města v přístupu k životnímu prostředí, ochraně klimatu a udržitelnému rozvoji. Je definována minimální mocnost souvrství i to, jakým způsobem se zelená střecha započte do % zeleně na pozemku. Cílem je posílení environmentálního pilíře udržitelného rozvoje a zlepšení urbánního prostředí z hlediska estetického i z hlediska teplotního a vodního režimu.

Zelené střechy a odvážný starosta

„Šetrnější stavby jsou budoucností. Udržitelnost životního prostředí je jedním ze základních cílů územního plánování. Myslím si, že zelené střechy jsou jednoznačným přínosem architektuře i životnímu prostředí a nazrál čas je aktivně prosazovat,“ uvádí duchovní otec záměru, bývalý starosta Vladimír Kořen. Pokud by nám pan starosta dal husí brk a žiletku, podepíšeme v programu OBEC 2030 tato slova vlastní krví.

Úprava se týká nových a větších staveb, na existující budovy se povinnost nevztahuje. Na jednu stranu se může zdát, že se jedná o dodatečnou zátěž při projektování. Jenomže si uvědomme, že stavebníci získají i výhody. Jednak se jim bude zelená střecha započítávat do procenta zeleně, zároveň se připravují státní programy právě na jejich budování. „V následujících letech půjdou obrovské peníze na přizpůsobení se klimatické změně, zadržení vody a snížení energetických nároků,“ dodává starosta David Michalička.

Pokud plánovaná střecha o zmíněné velikosti opravdu nárokům na zelenou střechu nevyhovuje, má stavebník ještě jednu možnost. Tou je osazení střechy fotovoltaickými panely. „Elektrická energie vyrobená fotovoltaickými panely může významně snížit provozní náklady budov. Oproti zelené střeše jsou solární panely výrazně lehčí, takže je unese doslova každá střecha. Fotovoltaiku proto územní plán Říčan umožňuje jako alternativu tam, kde například sklon či konstrukční řešení zelenou střechu nedovolí,“ vysvětluje David Michalička.

Nemusí se jednat o buď – anebo. Fotovoltaické panely dávají logiku především v kombinaci se zelenou střechou. „Ta totiž zajišťuje mimo jiné nižší energetické ztráty při výrobě energie,“ komentuje odborník na zelené střechy Skupiny ČEZ, Vladimír Zadina.

My v programu OBEC 2030 slibujeme, že až přijedeme do Říčan, pak jedině pokrývaje si hlavy klobouky. Z jediného prostého důvodu: abychom je mohli smeknout. Zavedení takového pravidla je nejenže v naší kotlině novátorským počinem, ale především vyžaduje hodně odvahy a pevných nervů. Ty říčanským přejeme asi nejvíce a pomyslný klobouk smekáváme již dnes.

environmentinovativní obecobec 2030Říčanyúzemní plánzelené střechy

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž