soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Správnou cestou bez debat. Zelené střechy v Říčanech.

Město Říčany ve Středočeském kraji soustavně investuje do opatření ke zlepšování životního prostředí. Příkladem je výsadba krajinné i městské zeleně, vybudování nového parku, regulace nakládání s vodami, úprava rybníků a vodních toků, realizace zelené střechy na Stacionáři Olga, na aktuálně stavěné MŠ Větrník, připravovaná zelená střecha na nové ZŠ na Komenského náměstí, umístění FVE na objekt úřadu na Komenského náměstí a další. Už za tohle si zaslouží pozornost v soutěži o INOVATIVNÍ OBEC 2030. Nedávný kousek se dá ale označit vskutku za husarský. Město Říčany vložilo do svého územního plánu povinnost realizace zelených střech u objektů o zastavěné ploše nad 300m2 (v rozsahu min. 80% výměry střechy).

Program zelených střech je součástí celkové koncepce města v přístupu k životnímu prostředí, ochraně klimatu a udržitelnému rozvoji. Je definována minimální mocnost souvrství i to, jakým způsobem se zelená střecha započte do % zeleně na pozemku. Cílem je posílení environmentálního pilíře udržitelného rozvoje a zlepšení urbánního prostředí z hlediska estetického i z hlediska teplotního a vodního režimu.

Zelené střechy a odvážný starosta

„Šetrnější stavby jsou budoucností. Udržitelnost životního prostředí je jedním ze základních cílů územního plánování. Myslím si, že zelené střechy jsou jednoznačným přínosem architektuře i životnímu prostředí a nazrál čas je aktivně prosazovat,“ uvádí duchovní otec záměru, bývalý starosta Vladimír Kořen. Pokud by nám pan starosta dal husí brk a žiletku, podepíšeme v programu OBEC 2030 tato slova vlastní krví.

Úprava se týká nových a větších staveb, na existující budovy se povinnost nevztahuje. Na jednu stranu se může zdát, že se jedná o dodatečnou zátěž při projektování. Jenomže si uvědomme, že stavebníci získají i výhody. Jednak se jim bude zelená střecha započítávat do procenta zeleně, zároveň se připravují státní programy právě na jejich budování. „V následujících letech půjdou obrovské peníze na přizpůsobení se klimatické změně, zadržení vody a snížení energetických nároků,“ dodává starosta David Michalička.

Pokud plánovaná střecha o zmíněné velikosti opravdu nárokům na zelenou střechu nevyhovuje, má stavebník ještě jednu možnost. Tou je osazení střechy fotovoltaickými panely. „Elektrická energie vyrobená fotovoltaickými panely může významně snížit provozní náklady budov. Oproti zelené střeše jsou solární panely výrazně lehčí, takže je unese doslova každá střecha. Fotovoltaiku proto územní plán Říčan umožňuje jako alternativu tam, kde například sklon či konstrukční řešení zelenou střechu nedovolí,“ vysvětluje David Michalička.

Nemusí se jednat o buď – anebo. Fotovoltaické panely dávají logiku především v kombinaci se zelenou střechou. „Ta totiž zajišťuje mimo jiné nižší energetické ztráty při výrobě energie,“ komentuje odborník na zelené střechy Skupiny ČEZ, Vladimír Zadina.

My v programu OBEC 2030 slibujeme, že až přijedeme do Říčan, pak jedině pokrývaje si hlavy klobouky. Z jediného prostého důvodu: abychom je mohli smeknout. Zavedení takového pravidla je nejenže v naší kotlině novátorským počinem, ale především vyžaduje hodně odvahy a pevných nervů. Ty říčanským přejeme asi nejvíce a pomyslný klobouk smekáváme již dnes.

environmentinovativní obecobec 2030Říčanyúzemní plánzelené střechy

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote