soutěž
Komunitní energetika, Zprávy z rurální energetiky

Sdílení energií, účtování přebytků

Abychom mohli energetickou komunitu provozovat, nepotřebujeme ani tak závratnou technologii. Vaše komunita bude potřebovat účetní/ho, který stanoví a spočítá, co se s elektřinou děje, jakým způsobem je obchodována. Základním úkolem je totiž se shodnout na tom, jak za komunitně vyrobenou energii vlastně platíme.

Chytré elektroměry

Chytré elektroměry jsou dnes poměrně standardním vybavením, kterým vám za příplatek distributor odběrné místo obdaří, budete-li chtít. Budete tak moci v reálném čase sledovat svojí spotřebu a vyhodnocovat si ji na počítači či mobilním telefonu. Tento chytrý elektroměr je ale klíčový ještě z jiného důvodu. V případě vlastnictví zdroje výroby elektřiny se chytrý elektroměr umístí až tak, aby měřil množství vyrobené energie až poté, co je její část spotřebována pro potřeby budovy (případně plnění baterií, dobíjení auta, apod.). Měří a monitoruje přetoky do sítě, jakož i množství elektřiny ze sítě odebrané. 

Chytrý elektroměr – zopakujme, jedná se o běžně dostupnou technologii – je pro energetickou komunitu snad ještě klíčovějším prvkem, než samotný zdroj výroby. Bez chytrého elektroměru bychom totiž nevěděli, kolik elektřiny jsme ve které chvíli poslali do sítě a kolik bylo skutečně spotřebováno členy komunity. Jedině na základě průběžných dat z chytrých elektroměrů tak můžeme nastavit účetní systémy, pomocí nichž budeme elektřinu včetně přebytků v naší komunitě obchodovat. Naučit se pracovat s daty, které chytrý elektroměr posílá, je základním předpokladem pro fungování každého člena energetické komunity. Ale nemějte strach, stačí vám znalost matematiky z prvního stupně základní školy.

Účtování přebytků

Hovoří se o dvou možnostech, kterým se říká dynamický a statický model rozúčtování elektřiny v komunitách.

Statický model říká, že množství vyrobené energie se rozpočítá mezi členy komunity nehledě na to, jak velký je podíl toho kterého člena na výrobě. Pokud ale některý ze členů komunity nemá v danou chvíli dostatečnou spotřebu, množství nespotřebované energie se prodá do sítě. Tento model tedy generuje přetoky, které se v komunitní energetice snažíme minimalizovat – nutno ale podotknout, že podle všech simulací se jedná o přetoky malé.

Dynamický model naproti tomu rozúčtovává elektřinu mezi členy komunity podle jejich podílu na celkové spotřebě. Tím nedochází k přetokům do sítě. Respektive ano, ale jen v tom případě, když celková spotřeba všech členů společenství je v daný moment nižší, než celková výroba (není tedy, kdo by elektřinu využil).

Střední cestou je tzv. hybridní model. Ten garantuje všem členům předem stanovený podíl na produkci energie. Ale přebytečnou energii primárně rozdělí mezi ty, kteří jí v daném momentu potřebovali víc. Tedy tak, aby přetoků do sítě bylo minimum.

Ilustrativní obrázek k tomuto textu je printscreenem reálného systému jediné komunitní energetiky v ČR na konci roku 2022 v Litultovicích. Jedná se o pilotní projekt Skupiny ČEZ.
energetická komunitakomunitní energetikaobec 2030sdílení energiíúčtování přebytků

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote