soutěž
Dobrá praxe, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Zprávy z rurální energetiky

Elektronický stavební deník a digitální 3D dokumentace inženýrských sítí obce Tetín

Obec Tetín je dlouhodobě aktivní v zavádění konceptu smart village. Pro svou rychlejší práci hlavně v oblasti realizace a controllingu stavebních investic využívá např. digitální 3D dokumentaci inženýrských sítí za pomoci mobilního telefonu. S tímto systémem soutěží v 3. ročníku OBEC 2030.

3D dokumentace inženýrských sítí

Inženýrské sítě se stále více spoléhají na 3D dokumentaci jako klíčový nástroj pro plánování, projektování a správu infrastruktury. 3D dokumentace zahrnuje vytvoření digitálního modelu, který přesně reprodukuje topografii, umístění různých prvků a jejich vzájemné vztahy. Tato technika umožňuje inženýrům a projektantům nejen lépe porozumět komplexním systémům, ale také efektivněji koordinovat práci a minimalizovat konflikty. 3D modely mohou obsahovat informace o různých vrstvách sítí, jako jsou vodovodní, kanalizační, elektroenergetické a telekomunikační prvky. Tyto modely zjednodušují proces aktualizací a údržby, umožňují simulaci různých scénářů pro lepší rozhodování a pomáhají minimalizovat chyby při fyzické realizaci projektů. S rostoucím důrazem na efektivitu, udržitelnost a bezpečnost, se 3D dokumentace stává nedílnou součástí moderního inženýrství sítí, a to jak v urbanistickém plánování, tak ve velkých infrastrukturních projektech.

Vytvořený 3d model

Tetín 3D

Obec Tetín na Berounsku (Středočeský kraj) využívá aplikaci aplikaci: Mawis Photo (web: https://www.mawisphoto.eu/). Webová aplikace poskytuje možnost vytvářet, spravovat či přiřazovat jednotlivé stavby, jejich části, dokumentace a fotodokumentace. Součástí je integrovaná 3D prohlížečka, kde lze zobrazit zpracované 3D modely, odměřovat v nich jednotlivé souřadnice vzdálenosti, plochy a kubatury. Mobilní aplikace slouží pro pořízení videa potřebného pro výpočet 3D modelu, snímků vlícovacích bodů (jako podklad pro geodetické zaměření) a dále také pro fotodokumentaci významných objektů stavby. Použití mobilního zařízení zároveň umožňuje zaznamenání jeho aktuální pozice GPS. Pořízená data jsou zašifrována a odeslána na server.

Výsledkem je pak 3D geodeticky přesný model, ve kterém je možné měřit délky a např. i kubaturu odvezeného materiálu apod.


Nad rámec zákonné povinnosti obec již před lety začala využívat elektronický stavební deník STAVEE (web: https://www.stavee.cz/) na stavbách, což přineslo značnou časovou i finanční úsporu. Díky těmto dvoum řešením má obec nástroje moderního controllingu, které umožňují problematiku řešit a realizovat případná opatření i na dálku.

Tato řešení jsou dnes standardem pro velká města po celé Evropě. Jako malá obec, máme okolo 900 obyvatel, jsme v ČR opravdu jedni z mála, kteří tyto moderní nástroje využívá ke své práci,“ komentuje pověřený zastupitel obce pan Vojtěch Hrdlička.

Náhled do elektronického stavebního deníku

Tetín

Okres Beroun, Středočeský kraj
inovativní obecobec2030smart villageTetín

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote