soutěž
Novinky, Soutěž

Strategický plán obce: cena v soutěži

Strategický plán obce by měl být nedílnou součástí každé seriozní samosprávy.

Jak ale takový strategický plán vytvořit? Existují dobré a špatné strategické plány? Může mi někdo pomoci s jeho tvorbou? Určitě ano.

Předně si pojďme říci: měl by obsahovat především hlubší zamyšlení nad dlouhodobým cílem obce. Měl by být odpovědí na to, jakou obec chce mít tvář.

Kvalitní strategický plán

Vytvořit kvalitní strategický plán není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Velká většina současných strategických plánů nesplňuje očekávané standardy. Důraz je kladen na analýzu současného stavu, kdy se dobře popíše majetek, existující možnosti obce i její historie.

Úvahy o rozvoji obce se pak často omezí na pouhý výčet věcí, které je potřeba v obci v nejbližší době udělat, jako například oprava chodníků či výsadba zeleně. Takové kroky jsou nepochybně důležité, ale samy o sobě strategický plán netvoří.

Víc než jen součet částí

Takový plán je totiž mnohem víc, než součtem potřebných kroků. Jedná se o vizi. O jednotné směřování. Strategický plán je realistickým snem o tom, jakou obec chceme mít za několik let. Tento sen by měl být v souladu s tím, jak uvažují zastupitelé, ale předně občané. Měl by být postaven na obecním konsensu a řádně odkomunikován.

Na koho se obrátit

Tvorbou strategických plánů obce se zabývá naše partnerská společnost SMS-služby. Vytvoření nového či aktualizaci stávajícího strategického plánu rovněž věnuje zcela zdarma jako cenu do soutěže o inovativní obec.

Přihlásit se do soutěže není nic složitého. Máte na obci inoviativní řešení typu kompostér / fotovoltaickou elektrárnu / elektřinou poháněné (užitkové či osobní) vozidlo / dobře řešený systém odpadového hospodářství / elektronickou úřední desku či jiné výdobytky moderní doby? Dejte nám o nich vědět prostřednictvím formuláře na obec2030.cz/soutez. A vypracování strategického plánu obce může být Vaše!

inovativní obecobec2030soběstačná obecsoutěžstrategický plán obce

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž