soutěž
Dobrá praxe, Fotovoltaika, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Certifikát managementu hospodaření s energií města Tábor

Certifikovaný management dle normy ISO 50001 slouží jako plnohodnotná náhrada potřeby energetických auditů. Tábor je pátým městem ČR, který tuto certifikaci získal a zároveň jediným městem v ČR s certifikací příspěvkových organizací. Certifikát je výsledkem dlouhodobého úsilí v oblasti udržitelné energetiky a dobře vedeného energetického managementu. Tábor jasně ukazuje cestu, kterou v projektu OBEC 2030 razíme: jednotlivá opatření (nejen) v energetice dávají smysl především, když jsou součástí jasně pojmenované strategie a směřování obce. Taková strategie se vymýšlí měsíce a na její tvorbě by se měli podílet zástupci všech činitelů veřejného života v obci.

Certifikace mj. nahradí povinné nákladné a zdlouhavé energetické audity městských provozů,“ vysvětluje místostarosta Tábora, Václav Klecanda. Tím však v Táboře samozřejmě zdaleka nekončí. Certifikát samotný je pro ně „diplomem“ celkového úsilí, které napínají v oblasti městské energetiky. Zateplují například veřejné budovy, v nichž vyměňují osvětlení za úsporné LED žárovky. „V současnosti jsou tyto 2 opatření nejúčinějším způsobem energetických úspor,“ vysvětluje energetický manažer Daniel Urbánek. Už tím, že Tábor zřídil a podporuje funkci energetického manažera, si zaslouží být příkladem dobré praxe. „Investice do této pozice se násobně vrátí v úsporách,“ dodává místostarosta Klecanda.

Fotovoltaika na střechách

Ambiciozní projekt městských fotovoltaických elektráren by rovněž neměl uniknout pozornosti. Plánuje se celkem 14 projektů střešních FV s celkovým výkonem 320 kWp, což už je velmi slušná elektrárna. Na všechny projekty bude podána žádost o podporu z modernizačního fondu.

Předpokládá se, že přebytky vzniklé na budovách s FVE (producenti) se spotřebují v budovách kde FVE není (spotřebitel). Ročně v Táboře vyrobí cca 330 MWh a o toto množství se  sníží nákup silové energie

Komunitní energetika

Tábor se rovněž připravuje na realizaci komunitní energetiky.

V programu OBEC 2030 často reflektujeme bariéry, s nimiž se komunitní energetika v ČR setkává. Jedním z nich je distribuční poplatek. Ten dnes tvoří více než třetinu celkové ceny energií a je, laicky řečeno, spočítán tak, aby pokryl náklady na údržbu infrastruktury pro vedení elektřiny z velkých elektráren přes síť vysokého napětí. To však v případě, že mám elektrárnu na domě o ulici vedle, nedává logiku. „Přetoky z producenta do spotřebitele jsou čistě účetní operace. Využívá se pouze část infrastruktury distributora, proto je fér zaplatit pouze část distribučního poplatku,“ míní Václav Klecanda.

Legislativa je jednou z dalších bariér. Chybí konkrétní ukotvení pro komunitní energetiku, která není v zákoně přesně vymezena. „To je ale z části alibismus,“ rozumí situaci táborský místostarosta. „Sice to není vymezeno, ale není to vyloženě ani zakázáno. Spíš než, že chybí zákon, chybí vůle,“ dodává.

V projektu OBEC 2030 se ztotožňujeme se snahou Tábora bourat bariéry v české energetice. Plně podporujeme jejich úsilí a vyzíváme i další obce k realizaci opatření a tlaku na prosazení komunitní energetiky u nás.

Táboru v soutěži o OBEC 2030 držíme palce. Zároveň víme, že v nadupané konkurenci to bude mít nelehké.

Tábor

Jihočeský Kraj
energetický certifikátinovaceobec2030soběstačná obecTábor

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote