soutěž
Osvětlení, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Zprávy z rurální energetiky

Energetická úspora výměnou osvětlení v obci Tetov

Veřejné osvětlení je neodmyslitelnou součástí každé obce. Poskytuje nejen bezpečnost a orientaci ve večerních hodinách, ale má také vliv na estetiku a životní prostředí. V posledních letech se však stále více malých obcí rozhoduje provést významnou změnu ve svém veřejném osvětlení, přecházejí totiž z tradičních sodíkových výbojek na moderní LED světla. Tato proměna přináší mnoho výhod a přispívá ke zlepšení celkové kvality života v obci. Příkladem jde například obec Tetov v Pardubickém kraji. A rovnou příkladem soutěžním, a sice v rámci 3. ročníku OBEC 2030.

Sodíkové výbojky

Osvětlení založené na soustavě sodíkových výbojek na jednu stranu patří do koloritu „vesničky mé střediskové“ a na českém venkově jsme na něj zvyklí. Mezi přednosti se uvádí dlouhá životnost. Existují obce, kde najdete výbojky staré několik desetiletí. O čem se ale málo mluví je, že účinnost této výbojky časem klesá a to klidně i pod desetinu její původní hodnoty, zatímco příkon stoupá. Mezi další nevýhody se řadí:

  1. Nízká efektivita: Sodíkové výbojky mají nižší účinnost ve srovnání s modernějšími technologiemi, jako jsou LED světla. Velká část energie se přeměňuje na teplo namísto světla, což zvyšuje energetické náklady.
  2. Omezená barevná reprodukce: Sodíkové výbojky mají zkreslenou barevnou reprodukci, což znamená, že nedokážou věrně zobrazit barvy okolí. To může ovlivnit viditelnost a bezpečnost ve večerních hodinách.
  3. Dlouhá doba zahřívání a režimování: Sodíkové výbojky potřebují několik minut k dosažení plné svítivosti po zapnutí. Taktéž se musí vyhnout opakovanému vypínání a zapínání, což může snížit jejich životnost.

LED osvětlení

Naproti tomu LED světla jsou známá svou vysokou účinností. Přeměňují větší část elektrické energie na světlo a méně na teplo, což znamená nižší energetické náklady a nižší spotřebu elektřiny. Jako další výhody najdeme nejčastěji jmenováno:

  1. Vynikající barevná reprodukce: LED světla dokážou věrně reprodukovat různé barevné odstíny, což zlepšuje viditelnost a estetiku prostředí večer a v noci.
  2. Okamžitý start a režimování: LED světla začínají svítit okamžitě po zapnutí. Nemají problém s opakovaným vypínáním a zapínáním, což prodlužuje jejich životnost.
  3. Snížení světelného smogu: LED světla lze lépe zaměřit, což snižuje nežádoucí světelný smog a záření do okolí. To je důležité pro ochranu nočního nebe a biodiverzity.

Určitou nevýhodou LED osvětlení je produkce světelného sloupce. LED svítí „tam kam má“, nikoliv do zahrad a ložnic v okolí. To je samozřejmě výhoda, jenomže na druhou stranu znamená nutnost přidání světelných bodů v případě, kdy chceme ponechat původní komfort osvětlení obce, nebo například splnit podmínky dotačních titulů.

Výměna osvětlení obce Tetov

Tetov je malá obec, nemáme ani 200 obyvatel. Zato jsme byli jedni z prvních, kdo se do výměny pustil,“ vzpomíná starostka Ivana Rajnetová. Dneska je to každému jasné, výměnou se ušetří. Tenkrát ale panovaly obavy a rozporuplná stanoviska. Ostatně jako vždy, když přichází něco nového. Nás to ale nezastavilo a výrazně jsme za ta léta ušetřili.

Obec Tetov má vyměněné osvětlení již 10 let. Konkrétně 36 světelných bodů, dnes osazených LED osvětlením od firmy LAMBERGA. Obec před výměnou spotřebovala ročně okolo 10 MW elektřiny. Nová spotřeba činí 4 MW. V cenách roku 2023 se jednalo o 23 tisíc Kč. Bez výměny by to byl trojnásobek. Za desetiletí provozu úspora dosahuje přes půl milionu. Obec financovala projekt z vlastních prostředků za použití úvěru ve výši 400 000Kč.

Přechod z sodíkových výbojek na LED světla přináší malým obcím mnoho výhod. Zlepšená účinnost, barevná reprodukce a dlouhá životnost LED osvětlení přispívají ke snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti a zlepšení estetiky obce. Tato modernizace také ukazuje ekologickou zodpovědnost a zájem o životní prostředí prostřednictvím snížení energetické spotřeby a light pollution. Výměna osvětlení je investicí do budoucnosti obce a kvality života jejích obyvatel. To v Tetově dobře vědí.

Tetov

Okres Pardubice, Pardubický kraj

obec2030soutěžTetovveřejné osvětlení

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote