soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Osvětlení, Soutěž, Soutěž 2022

Energeticko-environmentální strategie městysu Velký Újezd na Olomoucku

Celý rok 2022 komunikujeme řešení, která vynikají mimo jiné svojí koncepčností. Zaměřujeme se na obce, které mají dobrou strategii (v kontrastu k náhodným „dobrým nápadům“) v oblasti environmentální odpovědnosti i energetické udržitelnosti. Městys Velký Újezd na Olomoucku je dobrým příkladem obce, kde environmentálně-energetickou strategii mají a podle ní dělají jednotlivé kroky, směřující k ušetření financí i klimatu.

Snížení energetické spotřeby

Energetických úspor dosahují v městysu Velký Újezd dvojím způsobem:

  • zateplením dosahují energetické optimalizace budov i snížení úniků tepla
  • výměnou veřejného osvětlení z původních sodíkových výbojek na LED dochází k až 80% úsporám na elektřině.

Odpadové hospodářství

Městys Velký Újezd nezůstává pozadu ani v odpadovém hospodářství. Třídění biologicky rozložitelného odpadu je pro ně samozřejmostí, jako i jeho svážení vlastními prostředky na pronajatou kompostárnu. Takový systém vyžaduje sice více úsilí, zato však přináší úsporu finanční

Péče o prostředí

V neposlední řadě pracuje Velký Újezd na zlepšení životního prostředí. Z hlediska environmentálně-energetické strategie a snahu o dekarbonizaci se jedná o nezanedbatelnou položku. Ve Velkém Újezdě vracejí původní dřeviny do krajiny. Konkrétně vysázeli áleje starými odrůdami hrušní a jabloní.

Za projekt OBEC 2030 oceňujeme hlavně komplexnost. Řešení do sebe zapadají jako dílky mozaiky a dávají logiku i z dlouhodobého hlediska – nikoliv aktuálně „hořících“ potřeb. Přáli bychom si, aby inspirace s městysu Velký Újezd dosáhla širokého rozmachu, nejen na Olomoucku.

Velký Újezd

Olomoucký kraj, okres Olomouc
cirkulární energetikakompostovánínávrat dřevin do krajinyobec2030úspory energie

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž