soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Osvětlení, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Energeticko-environmentální strategie městysu Velký Újezd na Olomoucku

Celý rok 2022 komunikujeme řešení, která vynikají mimo jiné svojí koncepčností. Zaměřujeme se na obce, které mají dobrou strategii (v kontrastu k náhodným „dobrým nápadům“) v oblasti environmentální odpovědnosti i energetické udržitelnosti. Městys Velký Újezd na Olomoucku je dobrým příkladem obce, kde environmentálně-energetickou strategii mají a podle ní dělají jednotlivé kroky, směřující k ušetření financí i klimatu.

Snížení energetické spotřeby

Energetických úspor dosahují v městysu Velký Újezd dvojím způsobem:

  • zateplením dosahují energetické optimalizace budov i snížení úniků tepla
  • výměnou veřejného osvětlení z původních sodíkových výbojek na LED dochází k až 80% úsporám na elektřině.

Odpadové hospodářství

Městys Velký Újezd nezůstává pozadu ani v odpadovém hospodářství. Třídění biologicky rozložitelného odpadu je pro ně samozřejmostí, jako i jeho svážení vlastními prostředky na pronajatou kompostárnu. Takový systém vyžaduje sice více úsilí, zato však přináší úsporu finanční

Péče o prostředí

V neposlední řadě pracuje Velký Újezd na zlepšení životního prostředí. Z hlediska environmentálně-energetické strategie a snahu o dekarbonizaci se jedná o nezanedbatelnou položku. Ve Velkém Újezdě vracejí původní dřeviny do krajiny. Konkrétně vysázeli áleje starými odrůdami hrušní a jabloní.

Za projekt OBEC 2030 oceňujeme hlavně komplexnost. Řešení do sebe zapadají jako dílky mozaiky a dávají logiku i z dlouhodobého hlediska – nikoliv aktuálně „hořících“ potřeb. Přáli bychom si, aby inspirace s městysu Velký Újezd dosáhla širokého rozmachu, nejen na Olomoucku.

Velký Újezd

Olomoucký kraj, okres Olomouc
cirkulární energetikakompostovánínávrat dřevin do krajinyobec2030úspory energie

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote