soutěž

ENERGETICKÁ KONCEPCE A ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Stavební pilíře lokální energetiky měst a obcí.

CO POŽADOVAT
SOFTWARE
poptat u odborníků
Energetický management

Nezbytný základ každé energetické strategie obce. Pravidelný přísun informací a vyhodnocování hospodaření s energiemi. Evidovaný ve vlastním software.

Energetická koncepce

Základní a nutná úvaha, která je podkladem všech budoucích investic do energetiky. Porovnává energii, kterou potřebujete a kterou si sami můžete vyrobit.

Lokálnost

S energetikou si na obcích dovedeme poradit sami. Spoustu řešení a nápadů dovedeme realizovat vlastními silami.

Soběstačnost

Výhledově nemusíme být závislí na nikom. Státu ani korporacích. Část dnešní spotřeby můžeme ušetřit a část si sami vyrobit.

Rozvaha

Opatření v energetice vyžadují systematický přístup, investice a dobrý plán. Takový plán Vám pomůžeme sestavit.

PODÍVEJTE SE NA WEBINÁŘE K ENERGETICKÝM KONCEPCÍM
CESTA K ENERGETICKÉMU MANAGEMENTU A MÍSTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCI
Inventura odběrných míst
Potenciál energetických úspor
Potenciál zdrojů energie
Místní energetická koncepce

Energetický management zavádíte postupnými kroky. Inventurou odběrných míst, faktur za energie, správným nastavením periodicity a odpovědností systému sběru dat. Končíte návrhem energetických úspor (akčních kroků). Energetický management je nezbytným krokem pro sepsání energetické koncepce.

Na základě znalosti spotřeby a její následné optimalizace (úspor) začnete budovat vlastní zdroje výroby energií. Kromě populární fotovoltaiky je jimi například odpadní biomasa, komunální odpad, ale i jádro země, voda, vítr. Energie se dají ukládat i sdílet. Správnou cestu pomáže najít místní energetická koncepce.

Zaveďte Váš obecní energetický management a sepište místní energetickou koncepci za pomoci odborníků. 

Obraťte se na nás
SOUČÁSTI ENERGETICKÉ KONCEPCE (co požadovat po dodavateli)
 • analýza energetického portfolia obecního majetku

 • inventura obecních odběrných míst a nastavení pravidelného měření

 • licence na software po dobu udržitelnosti projektu (1+3 roky) 

 • analýza spotřeb energií na katastru obce

 • analýza energetického a enviromnentálního potenciálu lokality, dostupných zdrojů obnovitelné energie 

 • návrh akčního plánu opatření snižujících energetickou náročnost a uhlíkovou stopu, a zvyšující energetickou soběstačnost obce

 • veřejné projednání koncepce a zapracování jeho závěrů

 • pravidelná součinnost s vedením obce při analýze i formulaci závěrů

 • konkrétní sada opatření a jejich časová souslednost v krátkodobém i dlouhodobém horizontu

Pomáháme obcím najít správnou cestu
v lokální energetice.

S ČÍM POMŮŽEME
ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Zavedeme společně s Vámi efektivní systém monitoringu a hospodaření s energiemi a najdeme potenciál úspor.

MÍSTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

Společně s Vámi najdeme potenciál pro zvyšování energetické soběstačnosti obce.

VLASTNÍ SOFTWARE

Pro zavedení systému energetického managementu využíváme vlastní software OPEN ENERGOMAN, na jehož vývoji se podílíme společně s organizací Otevřená města, platformou pro digitalizaci a demokratizaci veřejné správy. 

  • Vyvinut společně se starosty malých obcí.
  • Jako první v ČR odpovídá potřebám malých obcí.
  • Zdroj OpenSource.
  • Bez poplatku za licenci, pouze symbolický poplatek v případě využití databáze.
open energoman
PROČ SE OBRÁTIT NA NÁS?
Odbornost

Bojujeme za malé obce už od roku 2008. Od roku 2019 pomáháme i v energetice. Malým obcím v ČR rozumíme nejlépe.

Důvěryhodnost

SMS ČR je sdružením dlouhodobě nejdůvěryhodnějších politických činitelů v ČR: starostů malých obcí.

Férovost

Našim primárním cílem je rozvoj obcí a regionů. Nikoliv zisk. Nebudeme vás tlačit do řešení, které nepotřebujete.

CENÍK A DOBA REALIZACE

Ceník a doba realizace je idnividuální a závisí na několika základních faktorech:

  • počet obyvatel obce
  • počet odběrných míst (elektřina, plyn, teplo)
  • celková roční spotřeba
  • velikost katastru

Obecně se pohybujeme v řádech měsíců a nižších stovek tisíc Kč.


PRO KOHO JE VHODNÉ

Obce či skupiny obcí (může být Mikroregion, Dobrovolný svazek obcí, či za tímto účelem spojených několik obcí) o velikosti zhruba 500 až 5000 obyvatel (není samozřejmě rigidně stanoveno).

Obce o celkové spotřebě pod 500 MWh (na jednu obec).


DOTAČNÍ MOŽNOSTI

Pomůžeme Vám vyznat se v dotačních možnostech financování z výzev vypisovaných českými ministerstvy.

 • Až 90% výše dotace pro obce (svazky) do 5000 obyvatel. 
 • Až 500 tis. Kč podpora pro jednu podanou žádost.

Společně s námi zavádějí energetický management a/nebo píší energetické koncepce tyto obce a mikroregiony:

S KÝM BUDETE SPOLUPRACOVAT

Službu zavedení Energetického managementu a sepsání Místní energetické koncepce realizujeme pod hlavičkou firmy SMS-služby s.r.o. Nabízíme tým profesionálů v oblasti rozvoje veřejné správy a obecních inovací.

Mezinárodně uznávaný expert s více než 10 letou praxí v energetice.

Přední český specialista v oblasti strategických dokumentů veřejné správy.

Uznávaná odbornice na problematiku dotací a financování veřejné správy.

POPTEJTE ENERGETICKÝ MANAGEMENT A ENERGETICKOU KONCEPCI U ODBORNÍKŮ NA MALÉ OBCE

Obraťte se na nás! Jako jediní v republice se specializujeme výlučně na malé obce.

Detaily a ceník
Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote