soutěž

Soutěž OBEC 2030

o nejatraktivnější řešení v oblasti soběstačné energetiky a environmentální odpovědnosti

Novinky ze soutěže OBEC 2030
více novinek k soutěži
Třetí ročník soutěže OBEC 2030

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

31. 8. 2023

Přihlašování do 3. ročníku soutěže je ukončeno!

Finalisté budou známi v říjnu, výsledky pak v listopadu 2023.
Všem přihlášeným děkujeme!

Jaké projekty můžete přihlásit do soutěže OBEC 2030?

Do třetího ročníku soutěže o OBEC 2030 přijímáme projekty s lokálním charakterem (realizované obcí či místní komunitou), které mají dopad do snižování produkce emisí CO2 (tzv. dekarbonizace). Může se jednat o opatření v energetice jako např. projekty energetických úsport či výstavby vlastních zdrojů, či opatření v péči o klima, jako např. obnova biodiverzity, voda v krajině, zeleň (apod.).

Přihlásit se může jakékoliv město či obec ČR s výjimkou krajských měst (mohou se ale hlásit městské části). Řešení nemusí být plně vlastněno obcí, ale musí být jasný jeho veřejný účel v následujících oblastech:

Lokální energetika

Projekty komunální či komunitní energetiky. Takové, které snižují produkci CO2 a přinášejí konkrétní energetický benefit v dané lokalitě. Může se jednat o projekty energetických úspor, alternativních zdrojů energií či inovací v energetice.

Péče o životní prostředí

Projekty snižování uhlíkové stopy prostřednictvím realizace environmentálně prospěšných opatření. Mohou být i estetického charakteru, ale pro zařazení do soutěže bude klíčový jejich přínos pro dekarbonizaci planety.

Jak se přihlásit do III. ročníku soutěže OBEC 2030 (2023)
Přihlášení

Termín pro přihlášku je 23. březen – 31. srpen 2023. Přihlášení do soutěže probíhá výhradně prostřednictvím formuláře na webu OBEC 2030.

Fotografie

V následujícím kroku budete požádáni o fotografie (a možná několik doplňujících informací). Až po jejich dodání je přihláška považována za kompletní.

Prezentace

Zasláním materiálů souhlasíte s jejich veřejnou prezentací jak pro účely projektu OBEC 2030 tak v prezentacích SMS ČR (online, tisk a další).

Pravidla soutěže
Kdo se může hlásit do soutěže

Přihlásit se může jakákoliv obec ČR. Výjimkou jsou krajská města, kde se mohou hlásit městské části. Projekty oceněné v minulých ročnících se nemohou hlásit znovu.

Časový harmonogram 2023

23. března – vyhlášení soutěže
31. srpna – deadline pro přihlášky
září – hlasování poroty
říjen – hlasování mezi finalisty 
15.-16. listopad – vyhlášení vítězů

Poplatky a podmínky

Přihláška i účast v soutěži je zdarma. Přihlášením do soutěže dáváte souhlas SMS ČR využít materiály (fotografie a text) ve všech komunikačních kanálech.

Bude vyhlášeno na Celostátní konferenci SMS ČR 15. – 16. listopadu 2023. Finalisté budou vybráni odbornou porotou složenou z partnerů soutěže v říjnu 2023.

Všichni účastníci soutěže (a její partneři) budou moci hlasovat mezi finalisty. Na základě toho bude vybráno 6 obcí, kteří si ze soutěže odvezou hodnotnou cenu.

cena SMS ČR

100 000 Kč finanční příspěvek pro vítěznou obec. 

cena ŠKODA AUTO

Zapůjčení elektromobilní ŠKODA ENYAQ na rok zdarma.

cena Pražská Plynárenská

Projektová dokumentace pro solární elektrárnu na střeše obecní budovy.

cena ČEZ ESCO

Služba energetického manažera v hodnotě 100 tisíc Kč.

cena SMS-služby

Zpracování veřejné zakázky dle vlastního výběru.

cena GALILEO

cena INCIEN

Půlroční členství v cirkulárním hotspotu.

cena OTEVŘENÁ MĚSTA

Software Open ENERGOman na 3 roky zdarma.

cena ASEKOL

Kávovar pro obecní úřad v hodnotě 20 tis. Kč.

„První dva ročníky soutěže ukázaly, že naše republika je plná příkladů dobré praxe inovativních řešení v oblasti energetické soběstačnosti i environmentální odpovědnosti. Věřím, že ve stejném duchu budeme pokračovat i v ročníku třetím.“
Eliška Olšáková
Předsedkyně SMS ČR

Vítězové předchozích ročníků

Červená Voda, 2022

Za projekt revitalizace nivy toku Březná. V rámci projektu byl vytvořen mokřad který pomáhá navrátit biodiverzitu a zadržuje vodu v krajině. Výrazně tak přispívá k cílům dekarbonizace.

Veselíčko, 2021

Za projekt komunitní kompostárny a práce s bio a gastro odpadem ve vsi. Ves provozuje vlastní kompostárnu, vlastní svozové nádoby i vlastní systém návratu kompostu mezi občany i zemědělce.

Červená Voda
Vítěz 2022
Veselíčko
Vítěz 2021

Ocenění 2022
 • Červená Voda: revitalizace nivy a tvorba mokřadů

 • Trojanovice: strategie komunitní energetiky

 • Kněžice: rozšiřování soběstačnosti obce

 • Okrouhlice: čerpání vody do kopce pomocí FVE

 • Lovosice: dobíječky elektromobilů s čistou energií z vody

 • Střeň: komplexní systém výroby a spotřeby energie z FVE

Ocenění 2021
 • Veselíčko: komunitní kompostárna

 • Litultovice: první energetická komunita v ČR

 • Říčany: zelené střechy a zdroje energie

 • Nemile: FVE za 1 Kč na čistírně odpadních vod

 • Rybí: největší systém domovních ČOV v ČR

 • Tisá: energetické úspory na obecních budovách

Porota soutěže

se skládá ze zástupců SMS ČR a partnerů

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote