Pomáháme obcím předběhnout města

Modernizujeme obce v oblasti technologií, energetiky, kvality ovzduší i života občanů.

Modernizace Vaší obce je s námi v dobrých rukách

Pojďme se společně posunout do světa chytrých řešení. S pomocí našich profesionálů optimalizujete výdej i náklady na energie a zlepšíte energetickou soběstačnost Vaší obce. Společnými silami zkvalitníme prostředí, ve kterém žijeme, aniž byste zatížili Váš investiční rozpočet. Registrujte se do našeho klubu moderních obcí zcela zdarma.

Modernizace Vaší obce je s námi
v dobrých rukou

S čím poradíme

Energetické úspory

Optimalizujte výdaje do budov. Školy, radnice, domovy pro seniory (atd.) rekonstruujete a přitom ušetříte.

Fotovoltaické elektrárny

Část vlastní spotřeby si vyrobte sami. Vhodné pro budovy s každodenní vysokou spotřebou elektřiny.

Chytré osvětlení

Sviťte na vaše ulice a prostranství levněji a efektivněji. Lampa může být zároveň wi-fi vysílačkou či dobíječkou na elektrokola.

Čistá mobilita

I u vás se dá využít čistá doprava. Sledujeme pro vás trendy v technologii výroby i dobíjení elektromobilů.

Cirkulární ekonomika

Nakládejte správně s odpady, zpracovávejte sekundárně suroviny. Spousta z toho, co dnes leží ladem, se dá efektivně využít.

Připravujeme další

Novinky

Technologie obce 2030 můžete mít už dnes

Moderní svět technologií a energetiky se dynamicky rozvíjí. Doslova každým dnem se objevují nové možnosti a trendy. Společně s námi můžete být u toho. Můžete být první, kdo se o nových možnostech dozví, kdo si tyto nové možnosti vyzkouší.
Staňte se členy našeho klubu. Dostanete přístup k nejlepším odborníkům v zemi i k nejlepším příkladům v praxi. Nic vás to nestojí. Stačí se registrovat.
Exkluzivní přístup
k ověřeným metodám

V rámci klubu si pravidelně vyměňujeme zkušenosti. Učíme se od sebe navzájem.

Pozvánky na setkání členů klubu

Pravidelně se setkáváme u šálku čaje nebo kávy. Sdílíme novinky a seznamujeme se s inspirativními osobnostmi.

Testování nových technologií

Podílejte se na vývoji nových technologií. Víme o nich první a můžeme ovlivnit, jak budou fungovat.

Chytrý systém na monitoring výdajů vaší obce

Údaje o spotřebě vody, plynu, elektřiny, množství škodlivin v ovzduší, data z kamer a čidel. Vše na jednom místě. Šetří čas i peníze.

Profesionální služba energetického manažera

Nepotřebujete vlastní tým odborníků. Sdílíme profesionály, kteří jsou k ruce, když je potřeba.

Přednostní přístup k energetickým odborníkům

Naši partneři jsou nejlepší odborníci na energetiku v zemi. Sdílejí zkušenosti, individuálně poradí.

Úsporná obec 2030

Společně dokážeme najít řešení, která pomohou uspořit až 50 % nákladů, které vydáváte za energie. Uspořené finance můžete využít na viditelné investice, které zlepšují život ve vaší obci.

Bez investic

Pomůžeme s financováním. Nezatížíme investiční rozpočty.

Kompletní projekt

Kombinace vícero potřebných úprav v rámci jedné optimalizace.

90% obecních budov je energeticky nehospodárných. Za jejich provoz platíme nemalé peníze, které mohou být využity daleko adekvátnějším způsobem (třeba výsadbou zeleně). Tím, že plýtváme energiemi, zatěžujeme i životní prostředí.

Přitom řešení jsou na stole. Umíme pomoci ušetřit až polovinu současných nákladů, a to i bez nutnosti, abyste výrazně zatížili své investiční rozpočty. Pošleme za vámi odborníka, který navrhne a pomůže realizovat řešení, šité vaší obci na míru.

Úsporná obec 2030

Společně dokážeme najít řešení, která pomohou uspořit až 50% nákladů, které vydáváte za energie. Uspořené finance můžete využít na viditelné investice, které zlepšují život ve vaší obci.

Bez investic

Pomůžeme s financováním. Nezatížíme investiční rozpočty.

Kompletní projekt

Kombinace vícero potřebných úprav v rámci jedné optimalizace.

Až 90% obecních budov je energeticky nehospodárných. Za jejich provoz platíme nemalé peníze, které mohou být využity daleko adekvátnějším způsobem (třeba výsadbou zeleně). Tím, že plýtváme energiemi, zatěžujeme i životní prostředí.

Přitom řešení jsou na stole. Umíme pomoci ušetřit až polovinu současných nákladů, a to i bez nutnosti, abyste výrazně zatížili své investiční rozpočty. Pošleme za vámi odborníka, který navrhne a pomůže realizovat řešení, šité vaší obci na míru.

Ekologická obec 2030

Umíme snížit dopad lidské činnosti na životní prostředí. Část energie si můžeme čistým způsobem vyrábět sami. Přispíváme tak k čistotě vzduchu, který dýcháme my i naše děti.

Soběstačná

Díky vlastní energii snižujeme závislost na dodávkách. Navíc ušetříme.

Čistá

Sami občané vidí, že energie, kterou vyrábíme, nezatěžuje prostředí.

Pro výrobu čisté energie využíváme prostory, které se k tomu přímo nabízejí: střechy obecních budov, které vlastně dnes zůstávají zbytečně nevyužity. Naše řešení nijak nezasahují do zemědělské půdy.

Energie získaná čistým způsobem se dá dnes i efektivně akumulovat. Můžeme tak například vytvořit moderní systém, který radnici podrží funkční v případě výpadku energie. Samozřejmostí je pomoc s financováním a zajištění rozumné návratnosti.

Ekologická obec 2030

Umíme snížit dopad lidské činnosti na životní prostředí. Část energie si můžeme čistým způsobem vyrábět sami. Přispíváme tak k čistotě vzduchu, který dýcháme my i naše děti.

Soběstačná

Díky vlastní energii snižujeme závislost na dodávkách. Navíc ušetříme.

Čistá

Sami občané vidí, že energie, kterou vyrábíme, nezatěžuje prostředí.

Pro výrobu čisté energie využíváme prostory, které se k tomu přímo nabízejí: střechy obecních budov, které vlastně dnes zůstávají zbytečně nevyužity. Naše řešení nijak nezasahují do zemědělské půdy

Energie získaná čistým způsobem se dá dnes i efektivně akumulovat. Můžeme tak například vytvořit moderní systém, který radnici podrží funkční v případě výpadku energie. Samozřejmostí je pomoc s financováním a zajištění rozumné návratnosti.

Racionální obec 2030

Máme řešení, které přehledně na jednom místě reportuje všechna data, potřebná pro provoz obce. Tato platforma zároveň pomáhá posoudit možnosti úspor a optimalizací.

Monitoring spotřeby

Během vteřiny víme, kolik kde spotřebováváme. A kolik platíme.

Vše na jednom místě

Údaje z různých zdrojů nemusíme nikde dohledávat. Jsou vždy po ruce.

Moderní reporting obecních dat je jedním z klíčových prvků konceptu smart city / village. I když se jedná o navenek nejméně viditelné řešení, výsledky, které jeho prostřednictvím získáme, mohou být ohromující, hlavně v ohledu na možnosti úspor.

Sami přehledně víme, co se kde v obci děje. Kolik jsme spotřebovali elektřiny, jaká je kvalita ovzduší, o kolik se zpožďuje pravidelná autobusová linka. Data můžeme efektivně sdílet s odborníky našeho partnera, kteří poradí s možnostmi optimalizací.

Racionální obec 2030

Máme řešení, které přehledně na jednom místě reportuje všechna data, potřebná pro provoz obce. Tato platforma zároveň pomáhá posoudit možnosti úspor a optimalizací.

Monitoring spotřeby

Během vteřiny víme, kolik kde spotřebováváme. A kolik platíme.

Vše na jednom místě

Údaje z různých zdrojů nemusíme nikde dohledávat. Jsou vždy po ruce.

Moderní reporting obecních dat je jedním z klíčových prvků konceptu smart city / village. I když se jedná o navenek nejméně viditelné řešení, výsledky, které jeho prostřednictvím získáme, mohou být ohromující, hlavně v ohledu na možnosti úspor.

Sami přehledně víme, co se kde v obci děje. Kolik jsme spotřebovali elektřiny, jaká je kvalita ovzduší, o kolik se zpožďuje pravidelná autobusová linka. Data můžeme efektivně sdílet s odborníky našeho partnera, kteří poradí s možnostmi optimalizací.

Příklady dobré praxe 

Kněžice

Obec Kněžice dokázala naplnit svoji vizi energeticky soběstačné obce v zásobování teplem. Základem tohoto přístupu je obecní odpadářská bioplynová stanice.  Obci Kněžice se tak podařilo realizovat na české poměry průkopnický cíl vybudovat i v takto malé obci centrální zásobování teplem, které bude 100% založeno na obnovitelných zdrojích.

„Zařízení funguje již vice než 13 let, po celou dobu se snažíme dospět do bodu soběstačnosti ve výrobě tepla a elektřiny a vybudovat i lokální distribuční síť elektřiny, ve které budou hrát důležitou roli fotovoltaické systémy, na obecních budovách a rodinných domech,” říká starosta Kněžic Milan Kazda.

Příbor

Nová kogenerační jednotka v Příboře přinese místním obyvatelům i firmám dlouhodobou stabilizaci cen tepla. U některých klasických elektráren, které nejsou připojeny k teplárenské síti, uniká část tepla bez užitku do okolí. Kogenerační jednotka naopak toto teplo využívá. Znamená to jak finanční úsporu, tak i vyšší ekologičnost a omezení úniku látek do ovzduší.

„Jsem rád, že naše spolupráce pokračuje. Pro město a naše obyvatele to znamená zvýšení bezpečnosti a stabilizaci dodávek tepla a dlouhodobou garanci cen tepla,“
řekl starosta Příbora Jan Malík.

Český Těšín

Již čtvrtým rokem funguje v Českém Těšíně energeticky úsporný projekt, který městu garantuje minimální roční úsporu nákladů na energie v minimální výši 3,6 mil korun. Z loňských výsledků vyplývá, že konečné číslo bylo ještě o 850 000 korun vyšší.

„Počáteční nedůvěru dnes vystřídala spokojenost. Veškeré riziko na sebe přebírá poskytovatel, pokud se vyskytne nějaký problém, víme, že se máme na koho obrátit. Navíc díky moderním kotelnám
šetříme i provozní náklady, což dělá dalších 100.000 korun ročně,“
vysvětluje Gabriela Hřebačková,
starostka Českého Těšína.

Obec Kněžice dokázala naplnit svoji vizi energeticky soběstačné obce v zásobování teplem. Základem tohoto přístupu je obecní odpadářská bioplynová stanice.  Obci Kněžice se tak podařilo realizovat na české poměry průkopnický cíl vybudovat i v takto malé obci centrální zásobování teplem, které bude 100% založeno na obnovitelných zdrojích.

„Zařízení funguje již vice než 13 let, po celou dobu se snažíme dospět do bodu soběstačnosti ve výrobě tepla a elektřiny a vybudovat i lokální distribuční síť elektřiny, ve které budou hrát důležitou roli fotovoltaické systémy, na obecních budovách a rodinných domech,”
říká starosta Kněžic Milan Kazda.

Nová kogenerační jednotka v Příboře přinese místním obyvatelům i firmám dlouhodobou stabilizaci cen tepla. U některých klasických elektráren, které nejsou připojeny k teplárenské síti, uniká část tepla bez užitku do okolí. Kogenerační jednotka naopak toto teplo využívá. Znamená to jak finanční úsporu, tak i vyšší ekologičnost a omezení úniku látek do ovzduší.

„Jsem rád, že naše spolupráce pokračuje. Pro město a naše obyvatele to znamená zvýšení bezpečnosti a stabilizaci dodávek tepla a dlouhodobou garanci cen tepla,“
řekl starosta Příbora Jan Malík.

Již čtvrtým rokem funguje v Českém Těšíně energeticky úsporný projekt, který městu garantuje minimální roční úsporu nákladů na energie v minimální výši 3,6 mil korun. Z loňských výsledků vyplývá, že konečné číslo bylo ještě o 850 000 korun vyšší.

„Počáteční nedůvěru dnes vystřídala spokojenost. Veškeré riziko na sebe přebírá poskytovatel, pokud se vyskytne nějaký problém, víme, že se máme na koho obrátit. Navíc díky moderním kotelnám šetříme i provozní náklady, což dělá dalších 100.000 korun ročně, “
vysvětluje Gabriela Hřebačková, starostka Českého Těšína.

Cenové tarify

Vyberte si některý z našich tarifů, nebo napište a my pro Vás vytvoříme osobní plán.

Zkušební verze

Zdarma

testovací verze na 14 dní

Obec do 3000 obyvatel

199 Kč / měsíc

Plán pro menší obce

Obce nad 3000 obyvatel

299 Kč / měsíc

Pro velké obce

Přidejte se k nám


Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud