soutěž

Na cestě k energeticky udržitelnému venkovu

OBEC 2030 je platformou Sdružení místních samospráv ČR pro podporu udržitelné energetiky na českých, moravských a slezských obcích 

Nejnovější zprávy o energetice z prostředí malých obcí

Komunitní energetika

Energie může být regionálním produktem. Produktem, který plně patří obcím a jejich občanům.

Energetická komunita je druhem regionálního společenství obcí, občanů, firem, živnostníků, zemědělců a dalších aktérů, kteří se spojili pod jednu právnickou osobu za účelem kolektivní výroby a sdílení lokálně vyrobených energií (nejčastěji elektřiny a tepla).

Partnerské produkty

Fotovoltaika a úložiště energií

Instalace vlastního zdroje ekektřiny je dnes standardem. Zjistěte, zda takový projekt může být to pravé na Vaší obci.

Veřejné osvětelní

Sviťte na vaše ulice a prostranství levněji a efektivněji. Lampa může být zároveň wi-fi vysílačkou či dobíječkou na elektrokola.

Dotace v energetice

Chystáte energetickou optimalizaci budov, zavedení energetického managementu, sepsání koncepce, či vlastní zdroje? 

Elektromobilita

Dozvíte se víc o možnostech nabíjení vozu, dojezdu, údržbě a modelech. Sekce obsahuje i mýty a fakta spojovaná s elektromobilitou.

Obecní mobilita

Nejnovější a nejvyhledávanější modely vozidel pro vaše obce – exkluzivní nabídka pro členy SMS ČR.

Digitální model obce

Pořiďte si moderního pomocníka pro správu obecního majetku s přesnými souřadnicemi všech staveb.

Příklady dobré praxe 

Věříme, že fungující příklady jsou v mnohém inspirativnější, než metodologie a postupy.
Naší mapu pravidelně rozšiřujeme.
Po kliknutí na značku se otevře karta ke konkrétnímu řešení.


Kněžice

Obec Kněžice dokázala naplnit svoji vizi energeticky soběstačné obce v zásobování teplem. Základem tohoto přístupu je obecní odpadářská bioplynová stanice.  Obci Kněžice se tak podařilo realizovat na české poměry průkopnický cíl vybudovat i v takto malé obci centrální zásobování teplem, které bude 100% založeno na obnovitelných zdrojích.

„Zařízení funguje již vice než 13 let, po celou dobu se snažíme dospět do bodu soběstačnosti ve výrobě tepla a elektřiny a vybudovat i lokální distribuční síť elektřiny, ve které budou hrát důležitou roli fotovoltaické systémy, na obecních budovách a rodinných domech,” říká starosta Kněžic Milan Kazda.

Příbor

Nová kogenerační jednotka v Příboře přinese místním obyvatelům i firmám dlouhodobou stabilizaci cen tepla. U některých klasických elektráren, které nejsou připojeny k teplárenské síti, uniká část tepla bez užitku do okolí. Kogenerační jednotka naopak toto teplo využívá. Znamená to jak finanční úsporu, tak i vyšší ekologičnost a omezení úniku látek do ovzduší.

„Jsem rád, že naše spolupráce pokračuje. Pro město a naše obyvatele to znamená zvýšení bezpečnosti a stabilizaci dodávek tepla a dlouhodobou garanci cen tepla,“
řekl starosta Příbora Jan Malík.

Český Těšín

Již čtvrtým rokem funguje v Českém Těšíně energeticky úsporný projekt, který městu garantuje minimální roční úsporu nákladů na energie v minimální výši 3,6 mil korun. Z loňských výsledků vyplývá, že konečné číslo bylo ještě o 850 000 korun vyšší.

„Počáteční nedůvěru dnes vystřídala spokojenost. Veškeré riziko na sebe přebírá poskytovatel, pokud se vyskytne nějaký problém, víme, že se máme na koho obrátit. Navíc díky moderním kotelnám
šetříme i provozní náklady, což dělá dalších 100.000 korun ročně,“
vysvětluje Gabriela Hřebačková,
starostka Českého Těšína.

Decentrální energetika je příležitostí pro rozvoj obcí, měst a regionů.

O nás

OBEC 2030 je projektem Sdružení místních samospráv ČR pro podporu obcí a starostů v oblastech decentralizované energetiky a plnění klimatických cílů. Energetická soběstačnost je řešením problematiky rostoucích cen energií, nadnárodních geopolitických tlaků i lokální energetické chudoby.
Dobrá praxe

Přinášíme příklady fungujících řešení. Podílíme se na jejich realizaci i medializaci.

Soutěž

Každoročně vyhlašujeme soutěž o nejinovativnější řešení v oblasti rurální energetiky.

Poradenství

Pro členy SMS ČR poskytujeme poradenství v otázkách energetiky. 

Spoluzakladatel a manažer projektu OBEC 2030. 
Konzultant udržitelné energetiky pro malé obce SMS ČR, NS MAS.
Energetický koordinátor MAS Český sever.

T: +420-601 315 003
E: michal@obec2030.cz

Hrdí partneři projektu

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote