soutěž

Komunitní energetika

Energie jako regionální produkt. Produkt, který plně patří obcím a jejich občanům.

Energetická komunita je druhem regionálního společenství obcí, občanů, firem, živnostníků, zemědělců a dalších aktérů, kteří se spojili pod jednu právnickou osobu za účelem kolektivní výroby a sdílení lokálně vyrobených energií.

Nejčerstvější příspěvky na téma komunitní energetika

O čem je komunitní energetika

Společné vlastnictví výrobních prostředků

Lokální mikrozdroje i středně velké zdroje (elektrárny, teplárny, kogenerace) vlastníme jako obce, občané, podnikatelé i zemědělci společně.

Sdílení energií

Energie je vytvářena za účelem pokrytí základních lidských potřeb, ne zisku. Členové společenství si energii „posílají“ mezi sebou (neprodávají ji do sítě).

Monitoring, řízení, účtování

Tím, že je energie čistě naše, se o ni musíme dobře postarat. Monitorujeme její spotřebu a máme vlastní účetní systémy, abychom zpravedlivě ocenili, co kdo spotřeboval a vyrobil.

Kdo tvoří energetickou komunitu

Občané

Základem energetické komunity jsou angažovaní občané. Každý vloží do komunity nějaký podíl, ať už formou vlastního zdroje, příspěvku, pozemku, know-how či odvedené práce.

Obce

Obce jakožto nejkredibilnější lokální hráč v regionech by měly vznik energetických komunit facilitovat a měly by být jejich aktivní součástí. Jak majetkově, tak výkonem správy.

Podnikatelé, zemědělci

Místní podnikatelé včetně zemědělců by na energetických komunitách měli aktivně participovat. Jednak finančně, ale i například vložením pozemků pro účely budování zdrojů.

Role v energetické komunitě

Energetický management

Design is EverythingEnergetický management je systém měření, opatření a odpovědností, který by měl být součástí hospodaření každé obce, firmy i domácnosti.

Energetický management nás učí reálně s energetikou pracovat. Učí nás sledovat hodnoty, rozumět údajům, vyhodnocovat je a realizovat úsporné projekty (včetně instalace zdroje) nikoliv na základě emocí, ale na základě tvrdých dat.

Vaše komunita by tak měla spolupracovat s energetickým manažerem.

více o energetickém managementu

Účetní systém

Systém účetnictví v energetické komunitě stanoví jakým způsobem je společná energie dělena mezi členy. 

Statický model říká, že množství vyrobené energie se rozpočítá mezi členy komunity nehledě na to, jak velký je podíl toho kterého člena na výrobě. 

Dynamický model naproti tomu rozúčtovává elektřinu mezi členy komunity podle jejich podílu na celkové spotřebě. 

Ekonom nebo účetní tak bude další ze stěžejních rolí, které vaše komunita bude nezbytně potřebovat.

více o účtování v komunitách

Energetická komunita je ústředním konceptem regionální / rurální energetiky. Zavádí princip solidarity do energetického sektoru. 

Cesta k energetické komunitě

Krok 1: Zaveďte energetický management
Krok 2: Optimalizujte výdaje na energiích
Krok 3: Sepište akční plán v energetice (energetickou strategii)
Krok 4: Realizujte investice do snížení energetické náročnosti budov
Krok 5: Realizujte výstavbu zdrojů energií
Krok 6: Založte právnickou osobu pro systém sdílení energií = energetickou komunitu
Energetický management

Systém monitoringu, měření, personálních odpovědností a akčních kroků vedoucí k efektivnímu nakládání s energiemi.

více zde
Optimalizace výdajů

Realizace „malých energetických úspor“, tj. takových opatření, které nevyžadují velké investiční náklady ani časovou dotaci.

více zde
Energetická strategie

Je stěžejním dokumentem obce (firmy, komunity), která vymezuje potenciál zdrojů a stanovuje cíle úspor, výroby, spotřeby.

více zde
Energetická náročnost budov

Cíl je spotřebovat energie co nejméně. O tom nás informuje štítek náročnosti budov – ideálem je pasivní standard budovy.

více zde
Zdroje energií

Nejjednodušší na výstavbu jsou solární elektrárny. Zdrojů energie je ale mnohem více: vítr, odpad, jádro země, voda, či třeba biomasa.

více zde
Energetická komunita

Energetická komunita je právnickou osobou, která především řeší, jakým způsobem se kolektivně vyrobená energie sdílí mezi členy.

více zde

Právní forma energetické komunity

Družstvo

Tradice českého družstevnictví sahá do první poloviny 19. století. Energetika je vhodným sektorem, jak na ni navázat. Výhodou je sociální spravedlnost správy a podílů.

Spolek

Spolek je v ČR jednou z nejjednodušších forem právnické osoby, je i jednoduchý na založení. Výhodou je osvobození od daní a jednodušší účetnictví.

Další formy

Další formy právnické osoby jsou samozřejmě možné, je potřeba brát v potaz konkrétní potřeby regionu i členů. Nemělo by se ovšem jednat o subjekt komerčního charakteru.

SMS ČR

Sdružení místních samospráv ČR

NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT V SMS ČR

Sdružení místních samospráv ČR má v každém regionu svého manažera. U něj můžete začít, pomůže Vám najít ve sdružení správnou osobu pro konzultaci Vašeho požadavku. OBEC 2030 je energetickým projektem SMS ČR, který má i svou konzultační divizi. Je možné se tak obrátit přímo na nás. Pro většinu dotazů doporučujeme nejprve prostudovat naše webové stránky 🙂

regionální manažeři
kontakty OBEC2030

MAS

Místní akční skupiny

NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT U VÁS V REGIONU

Místní akční skupiny (MAS) jsou podpůrnou sítí pro rozvoj venkovských oblastí. Suplují úřednický aparát, který mají větší města k dispozici, ale není v možnostech menších obcí. Mezi novou specializaci MAS patří právě komunitní energetika. Budují znalostní databázi, školí energetické koordinátory, pořádají semináře a školení. Vaše MAS je tak vhodným místem, kde hledat konkrétní pomoc se založením energetické komunity.

NS MAS
mapa MAS v ČR
Cesta ke komunitní energetice je cestou plnou zajímavých dobrodružství. Přivede nás jednak zpátky do školních lavic, kdy konečně (pro mnohé z nás) dá praktický rozměr dosud “sterilním” úlohám z fyziky. Díky smartifikaci se v ní najdou i “hračičky”, kterým uhranou chytré termostaty, žárovky či zásuvky, nebo i online data ze střídače fotovoltaické elektrárny. A v neposlední řadě si užijou ti, kteří rádi mají pořádek ve svých peněženkách či kasách.
Komunitní energetika totiž učí jak obce, tak jejich občany k investičně návratnému přemýšlení. Jasná čísla namísto pocitů.
Eliška Olšáková
Předsedkyně SMS ČR, poslankyně parlamentu ČR a propagátorka přístupu komunitní energetiky
Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote