soutěž

Fotovoltaická elektrárna

na vaše obecní budovy

Proč pořídit?

Snížíme produkci škodlivých skleníkových plynů!

Uspoříme až 50 % za energie!

Inovujeme prostředí obce!

Možnosti pořízení

Za hotové peníze 

Elektrárnu si pořizujete z vlastních prostředků, případně s využitím dotace, která může pokrýt až 70 % nákladů. 

S možnostmi dotační podpory se můžete obrátit na dotační poradnu SMS ČR.

+ vysoká možnost úspory
– nutnost aktivovat investiční rozpočet

Systémem “jako služba” / ZA KORUNU

Pořizujete si jen elektřinu, vyrobenou z elektrárny, pro níž jste jejímu majiteli poskytli prostor střechy budovy.

Vaše cena za energie se tak sníží na 15 let. Po této době přechází elektrárna do vašeho vlastnictví za 1 Kč.

+ není potřeba aktivovat investiční rozpočet
– nižší úspora ve srovnání s elektrárnou za hotové

Sdružené projekty

využijte možnosti výroby na jedné střeše a účtování elektřiny pro jiné budovy

Připravte se na komunitu

komunitní energetika přichází – legislativní změna nastane brzy

Strategie

sama fotovoltaika nás ale nespasí, zpracujte ji do své strategie

Vhodné pro všechny obecní budovy, které mají nepřetržitý provoz.

Čistírny odpadních vod

Hospicy, LDN, domovy pro seniory

Školy, školky

Restaurace, ubytovací zařízení

Ceny fotovoltaiky za hotové

Využijte pro výpočet kalkulačku od našeho partnera ČEZ ESCO.

Spočítat cenu fotovoltaiky

Potřebujete konzultaci o fotovoltaice?

Členské obce SMS ČR se na nás mohou obrátit s žádostí o konzultaci projektového záměru.
Posoudíme, zdali dává projekt fotovoltaiky smysl a v jaké míře.

Využijte kontakt v patičce této stránky.

Akumulace

Součástí instalace fotovoltaické elektrárny může být na Vaše přání i řešení akumulace.
Energii, kterou vyrobíte přes den, si můžete uložit pro účely spotřeby ve chvíli, kdy elektrárna nevyrábí (např. v noci) – a to buď do baterie, nebo do vody.
Akumulace do baterií

+ široké využití
+ minimální ztráty

– dražší na pořízení
– životnost cca 20 let

Akumulace do vody

+levnější na pořízení
+dlouhodobá životnost

-omezené využití

Novinky ze světa fotovoltaiky

Pomůžeme s posouzením záměru

OVĚŘENÍ VHODNOSTI ELEKTRÁRNY

cca 14 dní
V této fázi naši konzultanti společně s Vámi zjistí, zdali je vhodná Fotovoltaika za 1 Kč, či za hotové. Může se ale i stát, že se instalace nevyplatí vůbec. Potom ji nedoporučíme.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

cca 2 měsíce
Pro malé elektrárny do 20kWp není stavební povolení potřeba, může tak jít rychleji. Prosí, berte v potaz – v současné době naši partneři nedisponují kapacitou projektantů.

VÝSTAVBA A ZPROVOZNĚNÍ

cca 4 měsíce
V této fázi už “jen” probíhá realizace toho, co jsme si dopředu naplánovali. Kapacita našich partnerů pro výstavbu je rovněž v tuto chvíli plná. Síť se snažíme rozšířit.

Časté otázky

Máme jen malý obecní úřad, zato ale s vhodnou střechou. Vyplatí se fotovoltaika?

Závisí na více faktorech. Samostatně asi smysl dávat nebude, ale uvažujte o „sdružených projektech“, kdy elektřina vyrobená na střeše budovy jedné může být využita pro účely na budově jiné. Zatím možné jen na budovy pod jedním IČO, ale chystají se legislativní změny.

Jde instalovat fotovoltaickou elektrárnu na jednu budovu a přebytky energie využívat v budově jiné?

Ano, ale prozatím na budovách pod jedním IČO. Tedy například městských budovách. Nový zákon o komunitní energetice by ale měl přinést výraznou změnu.

Opravdu se fotovoltaická elektrárna na střeše budovy vyplatí?

Závisí na konkrétní budově a hlavně na způsobu využití elektřiny. Je potřeba posouzení případu od případu. Tato otázka ale je klíčovější, než se zdá. Někteří z nás propadají „fotovoltaické panice“ a instalují panely i tam, kde je návratnost v nedohlednu.

Mám uvažovat o fotovoltaice “za hotové” nebo “za korunu”?

Závisí na Vašich finančních možnostech. Větší úsporu zpravidla přinese řešení “za hotové”. Nemusíte se ale tímto dotazem trápit. Naši odborníci Vám poradí, které řešení je pro vás vhodnější.

soutěž