soutěž
""/
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022

Dříve bioodpad, dnes surovina pro výrobu hnojiva. Kompostárna v obci Koclířov je ukázkou komunitního využití technologie, kterou známe staletí.

Bioodpad je klasickým a těžko zpochybnitelným příkladem skutečnosti, že na slovo „odpad“ jako takové bychom měli zapomenout. Místo toho bychom měli začít uvažovat nad termínem „surovina pro další využití“. Jedním z příkladů je kompostárna v obci Koclířov v Pardubickém kraji.

...číst více.
""/
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022, Voda

Logicky ekologicky. Ve městě Luže zalévají fotbalové hřiště dešťovou vodou.

Díky obrovskému rozvoji technologií a dat v posledních desetiletích už dobře víme, že některými přirozenými zdroji vyloženě plýtváme, nebo je prostě trestuhodně nevyužíváme. Obnovitelná energetika je zářivým příkladem, opomenuta by ale neměla být ani dešťová voda. Město Luže ukazuje, jakým způsobem se dá efektivně využít.

...číst více.
""/
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022

Návrat ke kořenům. Doslova a do písmene. Mokřad v Červené Vodě úspěšně revitalizuje nivu toku Březná.

Území degradované odvodněním a příliš intenzivním zemědělským využitím. Někdy nám přijde, že se jedná o úvodní slova písničky novodobého folkloru z území České kotliny. Bohužel se však jedná o realitu, se kterou se musí poprat (nejen) mnoho českých obcí. Revitalizace nivy, zřízení biotopu, návrat autochtonní vegetace. To by mohl být v oné písničce refrén. Ale než si začneme zpívat, podívejme se na úspěšné projekty a inspirujme se jimi. Jako například v Červené Vodě.

...číst více.
1 2 3 4 5
soutěž