soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Komunitní energetika, Soutěž, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Z kontaminace k přírodnímu ráji: jak Nová Ves proměnila starý rybník v ekologický poklad

Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě realizovala významný projekt obnovy rybníka Obecník, zahrnující odstranění kontaminovaného sedimentu a vytvoření ostrova. Iniciativa, která přispívá k ochraně živočichů a rostlin, je příkladem úsilí o environmentální udržitelnost a je novým účastníkem soutěže OBEC 2030.

V neveliké obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, která se nachází v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina, se uskutečnil významný projekt, který představuje významný krok k ochraně a udržitelnému rozvoji místního přírodního prostředí. Tento projekt se týká rybníka Obecník, jenž leží na jihovýchodním okraji obce a má rozlohu přibližně 1,3 hektaru.

Historie projektu

Rybník, jenž má dlouhou historii a význam v krajině, čelil v minulosti vážnému problému kontaminace. V padesátých letech minulého století došlo k významnému znečištění sedimentu v důsledku činnosti tehdejší Strojní traktorové stanice, což znamenalo vysokou koncentraci ropných látek a zinku v nánosech rybníka. Tato situace dlouhá léta bránila jakýmkoliv pokusům o jeho obnovu.

V roce 2012, po dokončení splaškové kanalizace, která oddělila splaškovou a dešťovou vodu, se obec mohla pustit do náročného procesu odbahnění. Bylo však zjištěno, že kontaminovaný sediment nemůže být odstraněn tradičními metodami a vyžadoval speciální dekontaminaci. Dekontaminace, klíčová součást projektu obnovy rybníka Obecník představovala zásadní krok k revitalizaci této vodní plochy a jejího okolí. Tento proces byl nezbytný, aby se odstranily škodlivé látky, které se v sedimentu rybníka nahromadily, především v důsledku historické činnosti Strojní traktorové stanice, která zanechala vysoké koncentrace ropných látek a zinku.

Rok 2020 přinesl obci klíčový moment, když získala dotaci na odstranění nejvíce kontaminované části sedimentu. Po odvozu této části na biodegradaci začala další fáze projektu zahrnující opravu hráze a dokončení odbahnění rybníka. Tento proces zahrnoval přepravu kontaminovaného materiálu na místo, kde bylo možné provést biodegradaci – rozklad nebezpečných látek pomocí biologických organismů. Dekontaminace umožnila bezpečné odstranění toxických látek a zabránila jejich dalšímu negativnímu vlivu na místní ekosystém.

V roce 2022 pak bylo přistoupeno k unikátnímu řešení – ze zbývajícího sedimentu byl vytvořen ostrov uprostřed rybníka, což je nejen funkční, ale i esteticky příjemný způsob, jak zacházet s odpadem. Výsledkem je revitalizovaný rybník, který se stal domovem pro řadu druhů živočichů a rostlin, včetně těch, které jsou vedeny v červeném seznamu ohrožených druhů, jako je například Skokan krátkonohý nebo Slípka zelenonohá.

I z ropné louže uprostřed zástavby může vzniknout přírodní hnízdiště pro spoustu druhů.

Helena Tučková, starostka Nové vsi u Nového města na Moravě

Environmentální dopad a exemplární příklad

Projekt nejenže ukazuje na možnosti moderního přístupu k environmentálním výzvám, ale také slouží jako inspirace pro další obce v České republice a ve světě. S účastí v čtvrtém ročníku soutěže OBEC 2030, Nová Ves demonstruje své odhodlání a inovativní přístup k řešení problémů spojených s udržitelností a ochranou přírody.

V minulosti obec získala ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny, což svědčí o jejím dlouhodobém závazku k vytváření kvalitního a udržitelného životního prostředí pro své obyvatele. Projekt rybníka Obecník je jen dalším dokladem této neustálé snahy, která významně přispívá k obohacení místní komunity a celého regionu.

inovativní obecobec2030

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote