soutěž
Dobrá praxe, energetický management, Fotovoltaika, Komunitní energetika, místní energetická koncepce, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Dolní Břežany: sdílení elektřiny bez distribučních poplatků

Dolní Břežany jsou příkladem toho, jak malá obec může hrát velkou roli v oblasti energetického managementu a udržitelnosti. S ambiciózními projekty a progresivním přístupem k energetice ukazují, že i menší komunity mohou mít velký dopad na snižování energetické závislosti a optimalizaci spotřeby energie. Dolní Břežany se vyznačují inovativním energetickým řešením, kde vyrobené přebytky energie z fotovoltaické elektrárny jsou efektivně akumulovány a využívány v rámci jednotného odběrného místa bez zatížení veřejné sítě, což vede k výrazné úspoře nákladů a posiluje jejich úlohu v soutěži OBEC 2030.

Inovativní řešení ve vzdělávacím zařízení

V srpnu 2023 byla v Dolních Břežanech udělán významný krok vpřed díky instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na Základní škole Dolní Břežany. S celkovým výkonem 39,66 kWp tato instalace znamená velký posun k soběstačnosti školy v oblasti energií. Elektrická energie vyrobená touto elektrárnou slouží nejen ke snížení nákladů na elektrickou energii pro budovu školy, ale i pro novou sportovní halu, která je její součástí. Veškerá energie je využívána přímo v objektech, které jsou propojeny přímým vedením, což eliminuje potřebu využívání veřejné přenosové sítě.

Energetická efektivita ve sportovním zařízení

Sportovní hala přiléhající k škole je vybavena moderními technologiemi pro vytápění a chlazení. Dvě tepelná čerpadla země/voda a doplňující elektrické patrony zajišťují efektivní vytápění a ohřev vody. Chladící systém s výkonem přibližně 186 kW zase zajišťuje optimální teplotní podmínky pro sportovce. Tento systém ukazuje, jak lze využít vyrobenou energii efektivně a v souladu s potřebami objektu.

Jedno odběrné místo za vlastní trafostanicí

Dolní Břežany prokazují inovační přístup v energetickém managementu tím, že vyrobené přebytky elektrické energie z jejich fotovoltaické elektrárny jsou akumulovány pro pozdější využití v rámci školy a přilehlé sportovní haly. Tato strategie umožňuje obci využívat přebytečnou energii efektivně, přičemž se vyhýbá zbytečnému plýtvání a závislosti na externích zdrojích. Integrací všech energeticky závislých budov do jednoho odběrného místa, Dolní Břežany dosahují výrazné úspory tím, že platí pouze jeden distribuční poplatek za celkový odběr, což je příkladem efektivního využívání zdrojů a optimalizace energetických nákladů. Tento promyšlený systém energetického hospodaření zdůrazňuje jejich postavení v rámci soutěže OBEC 2030 a ukazuje, jak mohou být i menší obce příkladem v oblasti energetické udržitelnosti a inovace.

Celostní přístup k energetice v obci

Dolní Břežany jsou příkladem obce, která přistupuje k energetice komplexně. Vytvoření pozice energetického manažera a implementace energetické koncepce jsou důkazem seriózního přístupu obce k otázkám energetické udržitelnosti a efektivity. Integrace energetického managementu na místní úrovni je klíčovým krokem k dosažení větší energetické nezávislosti a optimalizaci spotřeby.

Klíčové je, že jsme našli technický způsob, jak využít přebytky z elektrárny na budově jedné v budovách dalších, a to bez využití distribuční sítě – a tedy bez diustribučních poplatků.

Pavel Novák, energetický manažer, Dolní Břežany

Dolní Břežany a soutěž OBEC 2030

Díky svým inovativním krokům v oblasti energetiky se Dolní Břežany stávají novým účastníkem prestižní soutěže OBEC 2030. Tato soutěž je určena pro obce, které se aktivně snaží o udržitelný rozvoj a implementaci šetrných energetických řešení. Účast v této soutěži nejenže zdůrazňuje vůdčí postavení Dolních Břežan v oblasti energetické udržitelnosti, ale také poskytuje platformu pro sdílení osvědčených postupů a inovací s ostatními obcemi. Vstupem do soutěže OBEC 2030 Dolní Břežany potvrzují svůj závazek k energetické efektivitě a udržitelnosti, což je inspirací pro další komunity, které usilují o pozitivní energetickou změnu.

distribuce energiífotovoltaikaobec2030

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote