soutěž

Fotovoltaika

Průvodce pro malé obce

jak postupovat

Tato stránka je průvodcem pro malé obce, jak postupovat při přemýšlení o projektu fotovoltaické elektrárny. Takový projekt vyžaduje komplexnější zamyšlení, které v tomto průvodci nasťiňujeme. Konzultace s odborníkem a sepsání energetické koncepce obce (mikroregionu, DSO, apod.) je určitě jedním ze základních prvků energetického přemýšlení obce, vedoucí mj. k efektivnímu využití energie ze slunce.

rozhodování
Energie
Kdy
Dotace
Postup
Kontakt
Kalkulačka

Co vzít v potaz při rozhodování

Rozhodujete-li se o pořízení fotovoltaické elektrárny pro Vaši obec, vprvní řadě si odpovězte na tři základní otázky
(najeďte myší na otázku pro bližší specifikaci):

Kdy elektřinu potřebuji

Proveďte si malou „inventuru“ toho, kdy elektrickou energii nejčastěji spotřebováváte a kolik. Zapište si jeden den spotřebu po hodinách.

Kdy si elektřinu vyrobím

Je to jednoduché. Fotovoltaika vyrábí v době, kdy svítí slunce. Tedy především v létě přes den. V zimě vyrobí jen velmi málo energie v době okolo poledne.

Jak vychází srovnání výroby / spotřeby?

Třetím krokem je srovnat si křivku spotřeby přes den (a v průběhu roku) s křivkou potenciální výroby (přes den a hlavně v létě). Potkávají se tyto křivky? Pak čtěte dál!

Jste připraveni na výrobu obecní elektřiny ze slunce?

Vyzkoušejte online nástroj testující připravenost obcí na vlastní výrobu (zdarma).

otestovat připravenost

Co s vyrobenou energií

Důležitou součástí rozvahy investice do fotovoltaické elektrárny je rozhodnutí o tom, jak s vyrobenou energií nakládat.
Základním ekologickým principem komunitní energetiky je vyrobenou elektřinu v místě spotřebovávat.

PRINCIP PŘÍMÉ SPOTŘEBY

Primárním důvodem instalace fotovoltaické elektrárny by mělo být pokrytí vlastní spotřeby budov.

PRINCIP SDÍLENÍ

Fotovoltaická elektrárna může mít i větší instalovaný výkon, než kolik potřebují vaše odběrná místa. Přebytky energie můžete od roku 2024 obchodovat se svými sousedy

PRINCIP PRODEJE DO SÍTĚ

Přebytečnou energii můžete také prodávat do distribuční sítě. Závisí však na kapacitě této sítě. Z hlediska komunitní energetiky se jedná o nejméně preferovanou variantu.

UKLÁDÁNÍ ENERGIE DO BATERIÍ

Elektrická energie se dá přeměnou do energie chemické uložit do baterií. Jejich cíl je pokrát část spotřeby v době, kdy elektrárna nevyrábí (v noci).

JINÉ ZPŮSOBY UKLÁDÁNÍ 

Kromě baterií existují jiné způsoby přeměny a uložení energie. Oblíbenou variantou je například ohřev vody. Pokračuje vývoj vodíkových úložišť.

OPTIMALIZACE CHOVÁNÍ

Součástí úvahy o fotovoltaice je zamyšlení zdali a jak mohu přesunout v rámci dne do doby, kdy mi elektrárna vyrábí.

Kdy pořídit

Pro to, abyste se rozhodli do fotovoltaické elektrárny investovat, by měly být splněny dva základní principy:

Ekonomická návratnost

Řešení by se Vám mělo finančně vrátit za méně než 10 let. Spočítejte, kolik elektřiny ročně ušetříte vlastní výrobou a vynásobte deseti. 

Životnost

Do úvahy berte i životnost řešení. Většina panelů uvádí životnost nad 20 let. Střídače však mívají životnost poloviční a baterie až čtvrtinovou. Některé investice tak budete muset opakovat.

FOTOVOLTAIKA NA STŘECHU DOMU

Vyplatí se instalovat tam, kde dům má pravidelnou spotřebu elektrické energie přes den a ve slunečných měsících. Kromě střechy se dá využít fasáda či jiné části domu (přístavky, garáž).

Dobrým příkladem jsou čistírny odpadních vod, domovy pro seniory, obchody s chladicí technikou, apod. 

Zjistit více
FOTOVOLTAIKA NA BROWNFIELD

Tam, kde půda nemá lepší využití, je dnes standardní uvažovat o stavbě fotovoltaické elektrárny. Není pravdou, že fotovoltaika na zem nepatří. Jen nesmí půdu znehodnocovat.

Dobrým příkladem jsou bývalé skládky, kaliště, průmyslové areály, či lokality, kde půda nemá zemědělské či společenské využití. 

Zjistit více

AGRIVOLTAIKA

Moderním přístupem je i stavba elektrárny na zemědělsky bonitní půdu. Je ovšem potřeba dodržet princip dvojího využítí půdy – fotovoltaika v takovém případě půdu nezabírá, ale doplňuje její potenciál.

Mezi (či pod) fotovoltaickými panely se často pěstují ovocné stromy a keře. Méně často brambory či obilí. Francouzi takto pěstují i vinnou révu.  

Zjistit více

Dotační příležitosti

Ministerstva průmyslu a obchodu a životního prostředí průběžně vypisují výzvy podporující výstavbu fotovoltaických elektráren.
Vyplatí se průběžně tyto výzvy sledovat. Uvádíme výzvy pro veřejný sektor. Domácností se týká program
Nová Zelená úsporám.

EFEKT 

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí Státní program na podporu úspor energie EFEKT III pro období let 2022–2027. Program je zaměřen na podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti. 

více zde

Národní plán obnovy

Plán reforem a investic ČR, které realizuje v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU. V rámci komponenty 2: fyzická infrastruktura a zelená tranzice podporuje i výstavbu zdrojů energií.

více zde

Modernizační fond

Z Modernizačního fondu poskytuje Evropská unie českým veřejným i soukromým subjektům na přechod k zelené energii do roku 2030 zhruba 300 miliard korun. Významná část investic je na nové solární elektrárny.

více zde

50 kW

Limit instalovaného výkonu elektrárny, pro který nepotřebujete stavební povolení ani licenci na výrobu elektřiny.

50 kW elektrárna vyrobí ročně v podmínkách ČR zhruba 35 MW elektřiny (to je např. spotřeba malé vesnické školy s jídelnou).
Energie ze solárů v průměru pokryje zhruba 1/3 spotřeby budovy – tj. v době, kdy svítí slunce.

Jak velkou elektrárnu potřebujeme, kolik bude stát a kolik ušetříme?

spočítat

Cesta k obecním fotovoltaickým elektrárnám

Fotovoltaiku určitě ve Vaší obci plánujte. Postupujte podle předem promyšlené strategie na základě dobré znalosti spotřeby budov a dobrého plánu (koncepce). Kapitola o energetice by měla být standardní součástí vážně míněné strategie obce a fotovoltaika by v ní měla hrát prim.

Zavedený energetický management

Máte aktuální inventuru odběrných míst a pravidelně sledujete spotřeby.
Máte realizovaný audit energetické náročnosti budov.

Úsporné budovy

Vaše budovy splňují normy úsporného standardu, či máte investiční plán jakým způsobem se k tomuto standardu dostat, jak snížit náročnost budov.

Energetická koncepce

Máte zpracovanou energetickou koncepci, jejiž součástí je studie potenciálu instalace fotovoltaických elektráren na střechy budov.

Oslovení dodavatelů

Solární elektrárna Vaši obec stát nejčastěji 0,5 až 2 miliony Kč. Oslovte více dodavatelů. Jejich mapu najdete na webu Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Postupně osazujte budovy panely

Realizace jednoho projektu trvá zhruba 4 měsíce. Postupujte dle priorit z energetické koncepce. Zdroje budujte s rozvahou.

Sdílení přebytků

Založte energetickou komunitu, abyste mohli sdílet Vaši energii, kterou sami nevyužijete. Obci se vyplatí prodat občanům a jim zase koupit od obce.

Dozvědět se více o komunitní energetice

Sdílení elektřiny

V systému komunitní energetiky se přebytky elektřiny (tj. elektřina, která není spotřebována přímo v budově, na níž je elektrárna) neprodávají do sítě, ale sdílejí mezi sousedy. Jedná se o sociálně spravedlivý model s výrazným environmentálním dopadem. Umožňuje, aby se elektřina stala skutečně regionálním produktem. Vyrobená, spotřebovaná a účtovaná v jedné komunitě.

Od roku 2023 je možné sdílet elektřinu v rámci jednoho bytového domu.
Od roku 2024 bude možné sdílet elektřinu i mezi budovami.

více o sdílení
Práce s komunitou

Aplikovaná sociologie v energetice.

U projektů obnovitelných zdrojů s větší instalovanou kapacitou výkonu může dojít k polarizujícím postojům ve společnosti. Samozřejmě platí, že projekty obnovitelné energetiky nemají prioritu nad kulturní či přírodní unikátností lokality. Na druhou stranu ale je obnovitelná energetika definovaná jako veřejný zájem, který je potřeba posuzovat případ od případu vzhledem k dané lokalitě.

Stává se, že mnohdy zajímavý projekt je na lokální bázi odmítnut, protože se s místní komunitou nepracovalo správně. Často (ne vždy, proto potřeba posuzovat individuálně) vítězí mýty a legendy nad racionalitou a zdravým rozumem.

 

Pro to, jak pracovat s komunitou doporučujeme si přečíst příručku ResCOOP. Záživné čtení zabere sice několik hodin, ale je vhodou investicí do budoucna.

stáhnout příručku zdarma
Novinky ze světa fotovoltaiky
JAK POSTUPOVAT PŘI STAVBĚ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
Energetický management

Začněte tím, že zavedete energetický management. Zjistíte, kolik energie potřebujete.

Energetická koncepce

Pokračujte sepsáním energetické koncepce. Pomůže Vám se zorientovat v energetickém potenciálu vaší lokality.

Budujte zdroje koncepčně

Fotovoltaiku (ale i další obnovitelné zdroje) budujte koncepčně. Na základě tvrdých dat energetického managementu a koncepce.

Potřebujete pomoc se zavedením energetického managementu?
Potřebujete vytvořit místní energetickou koncepci pro Vaši obed či mikroregion?

Rádi Vám pomůžeme.

dozvědět se více a obrátit se na odborníky
Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote