soutěž
Dobrá praxe, energetický management, Fotovoltaika, Komunitní energetika, Osvětlení, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Rozsochy: příklad uhlíkové stopy veřejné budovy v malé obci

Obec Rozsochy, jinak možná nenápadné místo v okrese Žďár nad Sázavou v srdci Českomoravské vrchoviny, ukazuje, že snaha o udržitelnost a snižování energetické náročnosti není pouze doménou velkých měst. I s populací 669 obyvatel dokládá, že malé komunity mohou mít velký dopad na ochranu našeho prostředí. V Rozsochách se uskutečnil ambiciózní projekt energetické optimalizace, jehož středobodem je budova, která zahrnuje obecní úřad, poštu Partner, knihovnu, mateřskou školu a kuchyni pro MŠ a ZŠ. Tento objekt prošel významnými úpravami s cílem snížit spotřebu energie a uhlíkovou stopu obce.

Fotovoltaika na střeše budovy

Jedním z klíčových opatření byla instalace fotovoltaické elektrárny na střeše budovy o výkonu 19,92 kWp, doplněná o bateriové úložiště s kapacitou 20 kWh. Díky této inovaci bude možné efektivně napájet veřejné osvětlení v obci, a to s využitím přebytků energie v letních měsících, zatímco v zimním období bude energie skladována s minimálním využitím.

Dalším krokem bude osazení chytrých elektroměrů u odběrných míst veřejného osvětlení, což umožní efektivnější správu a využití energie. Přebytečná letní energie se uloží do baterií, odkud bude prostřednictvím sdílení využívána na napájení veřejného osvětlení. Toto opatření znamená nejen snížení nákladů na energie, ale také významný pokles emisí CO2 – konkrétně o 20,28 tuny ročně.

Vytápění na pelety

Nezůstalo pouze u fotovoltaické energie; v budově došlo i k výměně zdroje vytápění. Původní plynový kotel byl nahrazen ekologičtějším automatickým kotlem na pelety, což dále přispívá k redukci uhlíkové stopy obce.

Změna vytápěcího systému z plynového kotle na kotel na pelety, kterou Rozsochy podstoupily, je důležitým krokem směrem k energetické soběstačnosti a ekologické udržitelnosti. Kotle na pelety využívají jako palivo dřevní pelety, což je obnovitelný zdroj energie, na rozdíl od fosilních paliv, jako je plyn. Tímto přechodem se obec nejen osvobozuje od závislosti na nestabilních trzích s fosilními palivy, ale také významně snižuje svou uhlíkovou stopu, protože spalování pelet produkuje podstatně méně emisí skleníkových plynů.

Ekologický aspekt je stejně důležitý. Dřevní pelety jsou vyrobeny z odpadového dřeva a jsou považovány za uhlíkově neutrální, protože množství CO2 uvolněné při jejich spalování je srovnatelné s množstvím CO2, které by dřevo uvolnilo přirozeným rozkladem. Navíc, lesní hospodářství, které dodává surovinu pro výrobu pelet, může být udržitelně spravováno, což podporuje obnovu lesních zdrojů a biodiverzitu.

Přechod na kotel na pelety v Rozsochách tak nejen zvyšuje energetickou soběstačnost obce, ale také představuje významný krok k ochraně životního prostředí. Tímto způsobem Rozsochy nejen reagují na současné ekologické výzvy, ale také investují do udržitelné budoucnosti pro další generace, ukazujíce cestu k harmonii mezi lidskými potřebami a ochranou přírody.


„V Rozsochách jsme přijali výzvu stát se šampiony v oblasti udržitelnosti a energetické efektivity. Náš přechod na fotovoltaickou energii a kotle na pelety nejenže odráží naše ekologické hodnoty, ale také přináší výrazné ekonomické výhody. Tato opatření nejenže snižují naši uhlíkovou stopu a chrání životní prostředí pro budoucí generace, ale zároveň zvyšují naši energetickou nezávislost a přinášejí úspory v nákladech na energie. Jsme hrdí, že ukazujeme, i jako malá obec, že ekologická udržitelnost a ekonomická efektivita mohou jít ruku v ruce.“

Josef Smolka, starosta obce Rozsochy

Soutěž OBEC 2030

Tato iniciativa je součástí širšího úsilí Rozsoch v rámci 4. ročníku soutěže OBEC 2030, která podporuje města a obce v zavádění udržitelných a energeticky úsporných řešení. Rozsochy se tak stávají inspirativním příkladem toho, jak i malé obce mohou hrát klíčovou roli v boji proti změně klimatu a v zavádění zelených technologií.

Tento projekt nejenže ukazuje cestu k udržitelnější budoucnosti, ale také zdůrazňuje význam komunitní spolupráce a inovací ve snaze o lepší zítřky. Rozsochy tak staví základy pro zelenější a energeticky efektivnější životní prostředí pro své obyvatele, a zároveň poskytují inspiraci pro další malé obce v České republice i po celém světě.

energetická optimalizace budovyfotovoltaikapeletysoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote