soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Fotovoltaika, Komunitní energetika, Zprávy z rurální energetiky

Komplexní bio-energetické zařízení Kaiserwinkel: příklad fungující komunální energetiky a odpadového hospodářství

Tři obce si nechaly zpracovat analýzu toho, co by se dělo, kdyby biologický odpad z jejich katastrů nebyl odvážen na zpracování jinam či ponechán ladem. Zjištění bylo šokující: z tohoto odpadu by se dalo vyrobit tolik elektřiny, která by stačila na pokrytí roční spotřeby 1/5 jejich domácností (včetně obecních budov). U nás takové analýzy také umíme. Tyrolané jsou národem sveřepým. Společný projekt obcí Kössen, Walchsee a Schwendt, bioplynová stanice Kaiserwinkel, už dávno elektřinu vyrábí.

Poznatky pro tento referát byly získány na exkurzi pořádané Státním zemědělským intervenčním fondem a MAS Český sever v říjnu 2023.

Biogasanlage Kaiserwinkel není jen tak ledacjaká „bioplynka“. Nabízí komplexní portfolio služeb, na které si v souvislosti s bio a gastroodpadem jen vzpomenete. Z části odpadu se vyrábí kompost. Využitelné dřevo se řeže a prodává na vytápění. Dřevní zbytky, které jako palivové dřevo primárně neobstojí, se drtí a štěpkují. Z materiálu se odstraňuje část použitelná na výrobu šrotu. Čtete správně. Chcete dřevo, štěpku, šrot, kompost, nebo elektřinu? Vše k dispozici v dojezdové vzdálenosti městečka Kössen v Tyrolsku.

Aby toho nebylo málo, hned vedle se nachází Recyclinghof Kaiserwinkel – moderní bezobslužný sběrný dvůr, jehož střechy lemuje fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 150 kWp.

Naprostým základem je téměř nulová produkce směsného komunálního odpadu v obci,“ vysvětluje starosta Kössenu Reinhold Flörl. V Tyrolském městečku nenajdete téměř žádné svozové nádoby – jejich pořízení je totiž dost drahé. „Musí to mít samozřejmě druhou stránku věci – a tou je maximální dostupnost alternativního řešení,“ dodává starosta. Do sběrného dvora je tak možné vjet kdykoli, a to i ve chvílích, kdy se v něm nenachází nikdo z obsluhy. Tříděné odpady prostřednictvím samoobslužných vah zaplatíte v bezkontaktní kase.

Bioplynová stanice

Samotná bioplynová stanice zpracovává bio a gastro odpad z domácností a restauračních zařízení z území tří blízkých obcí. Disponuje i vlastní třídící linkou. Helmut Mauracher, provozní celého zařízení, vysvětluje: „velké množství bioodpadu ve skutečnosti přivážíme v igelitových sáčcích. Jedná se o neznalost lidí – správně by se měl bioodpad ukládat do rozložitelných materiálů.“ Přítomnost plastu by měla vliv na kvalitu bakterií při procesu rozkladu do bioplynu, ale rovněž by negativně ovlivňovala složení jednoho z výstupů, jímž je pevný digestát, používaný na hnojení. Bioplynová stanice zpracovává 5 až 6 tisíc tun odpadu ročně.

Hlavním produktem bioplynky je ale samozřejmě elektřina,“ pyšní se Helmut. Instalovaný výkon napojené kogenerační jednotky je 250kWh. Podle provozu vyrobí mezi 1 a 2 GW elektřiny ročně. ​​Zajímavější je možná ekvivalent přepočtu na domácnosti. Průměrná domácnost spotřebuje okolo 5 MW ročně, čili hovoříme o soběstačnosti pro nějakých 440 domácností. Jinými slovy, bioplynka je schopná úplně soběstačně zásobovat celý rok elektřinou městečko o 1500 obyvatelích, nebo v tomto případě zhruba pětinu obyvatel přilehlých obcí. Nemusíme dodávat, že elektřina z bioplynky je na jednu stranu „zelenou“ (tj. pocházející z obnovitelného zdroje), ale na druhou stranu i kontinuální – nezávislou na povětrnostních podmínkách, a také elektřinou regulovatelnou.

Komunální, nikoliv komunitní

Sluší se dodat, že vyrobená elektřina není „sdílena“ principem komunitní energetiky. Jedná se o klasické komerční zařízení, které prodává svůj produkt do sítě, odkud jej kupuje koncový spotřebitel za standardních tržních podmínek. Rakousko tímto dokládá, že vedle medializované komunitní energetiky i „klasické“ komunální a privátní způsoby vyrábění a prodeje energie v malém množství z lokální suroviny stále hrají v této zemi prim. Jedná se o plně udržitelnou ekonomickou i ekologickou variantu, která pravděpodobně i do budoucna bude hrát velikou roli v systému decentrální energetiky.

bioplynová stanicekomunální energetikaobec2030Rakousko

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote