soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Voda

Zelenomodré parkoviště ve Stráži pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem, ležící na severu České republiky, se stalo symbolem progresivního a ekologického řešení urbanistických výzev. Snaží se nejen snižovat svou ekologickou stopu, ale také inspirovat ostatní obce k podobným krokům. Jedním z úspěšných projektů, kterým se město v posledních letech pyšní, jsou zelenomodrá parkoviště. Není divu, že s takovým projektem se hrdě zařazuje mezi účastníky třetího ročníku soutěže OBEC 2030.

Urbanismus města Stráž pod Ralskem: historie a současnost

Stráž pod Ralskem si většina náhodně projíždějících dnešní progresivní (a starší) generace spojí především s těžbou uranové rudy za minulého režimu. Infrastruktura a architektura města dodnes nese stopy tohoto období, kdy praktičnost a cena vítězily nad environmentální a estetickou stránkou. Možná i proto se v moderní době Stráž pod Ralskem s tímto dědictvím má potřebu exemplárně vyrovnat. Ambicí města je stát se symbolem progresivního smýšlení v oblasti ekologie a urbanismu.

Zelenomodrá parkoviště: inovace v ekologickém urbanismu

Město Seattle v americkém státě Washington vytvořilo parkoviště s permeabilními povrchy, které umožňují dešťové vodě pronikat do podzemí a pomáhají tak minimalizovat odtok dešťové vody do kanalizace. Tato opatření pomáhají chránit místní vodní toky před znečištěním a zároveň snižují riziko povodní.

V Tokiu bylo vybudováno parkoviště, které využívá solární energii ke kompaktnímu zhutňování odpadu z domácností. Tímto způsobem se minimalizuje prostor potřebný pro skladování odpadu a zvyšuje se efektivita jeho recyklace.

Paříž se stala symbolem zeleného urbanismu díky svým vertikálním zahradám a zeleným stěnám. Tato opatření jsou často umisťována na parkoviště a budovy, což pomáhá zlepšovat kvalitu ovzduší, snižovat tepelný ostrov a zvyšovat estetickou hodnotu města.

Hledáte podobný příklad v ČR? Zajeďte si do Stráže pod Ralskem.

Zelenomodrá na severu Čech

Zelená a modrá jsou barvy, které v moderní architektuře reprezentují nový přístup k ekologii a udržitelnosti. Sídla, která tyto principy zastávají, a mezi něž se řadí právě Stráž pod Ralskem, věnují zvláštní pozornost dvěma klíčovým složkám: zeleni a vodě.

Parkoviště slouží především jako místo pro stání vozidel, ale proč by nemohlo zároveň sloužit k ekologickým účelům?“ ptá se řečnicky starosta města Zdeněk Hlinčík.

Město se rozhodlo použít speciální zatravňovací tvárnice, které umožňují dešťové vodě proniknout do podkladních vrstev, místo aby byla odvedena do kanalizační sítě. Na těchto parkovištích nenajdete žádné dešťové vpusti spojené s kanalizační stokou. Tímto způsobem se dešťová voda z parkoviště stává součástí místní krajiny a pomáhá zvlhčovat půdu.

Zelená složka projektu

Kromě vody se město Stráž pod Ralskem věnuje také zelené složce projektu. To zahrnuje zatravnění okolních ploch, které byly ovlivněny terénními úpravami, a výsadbu keřů a vzrostlých stromů. Tato opatření nejen zlepšují estetiku parkovišť, ale také podporují biodiverzitu a pomáhají snižovat městský tepelný ostrov.

Inspirace a budoucnost

Stráž pod Ralskem má již dokončené dvě zelenomodrá parkoviště a další tři jsou v plánu. První z nich je již stavebně povoleno a plánuje se jeho realizace v roce 2024. „Tímto způsobem město demonstruje svůj závazek vůči udržitelnému rozvoji a ekologickému urbanismu,“ dodává starosta.

Město Stráž pod Ralskem se stalo příkladem, jak město může využít inovativního a ekologického přístupu k urbanismu. Jejich zelenomodrá parkoviště jsou inspirací pro ostatní obce a města, která se snaží snížit svůj ekologický otisk a zlepšit kvalitu života svých obyvatel. Zároveň ukazují, že ekologické řešení není jen o výměně žárovek nebo solárních panelů, ale také o promyšleném a udržitelném urbanismu.

inovativní obecobec2030Stráž pod Ralskemzasakování vody

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote