soutěž
Dobrá praxe, Dotace, Elektromobilita, Fotovoltaika, Osvětlení, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Zprávy z rurální energetiky

Ločenice směřují k zelenější budoucnosti a udržitelné energetice

Malá obec Ločenice, nacházející se nedaleko Trhových Svin v Jihočeském kraji (okres České Budějovice), se stává vzorem pro jiné komunity co se týče environmentálně přínosných opatření a udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Obec se začala intenzivně věnovat strategickému plánu v energetice s důrazem na využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie. I proto se stává soutěžícím ve třetím ročníku OBEC 2030.

Naše obec Ločenice je na cestě k udržitelné a ekologické budoucnosti. Naše strategické rozhodnutí v oblasti energetiky a udržitelnosti nám umožňují nejen šetřit životní prostředí, ale také snižovat náklady pro naše občany. Společně se stavíme na cestu, která povede k lepšímu zítřku pro nás všechny,“ vysvětluje starosta Jaroslav Bína.

Fotovoltaické elektrárny na střechách budov

Jedním z klíčových kroků, kterými se Ločenice řídí směrem k udržitelnosti, je instalace fotovoltaických elektráren. Celkem 9,90 kWp solárních panelů bude umístěno na třech strategicky vybraných budovách: budova Obecního úřadu Ločenice, budova Mateřské školy budova Kulturního domu Nesměň čp. 72. Tato investice bude přinášet čistou energii pro obec a snižovat její závislost na fosilních palivech.

Obec Ločenice nezůstává pozadu ani v hledání finanční podpory pro své environmentální projekty. Momentálně má podanou žádost o finanční podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, výzva SC1.2. Tato podpora by mohla být klíčová pro rychlejší a efektivnější provádění zmíněných environmentálních projektů.

Elektrotříkolka a elektrokoloběžka pro obec

Ločenice si také zakoupily pracovní elektrotříkolku Benycargo 11 S, která slouží k mnoha účelům, včetně svozu odpadu z odpadkových košů, úklidu obce a přepravě materiálu. Tímto způsobem se snižuje spotřeba pohonných hmot, což má pozitivní dopad na životní prostředí a snižuje náklady obce. Elektrokoloběžka Sunra Sport od Elektropower, slouží pro potřeby úřadu a občanů při každodenních cestách po vesnici. Díky nim se snižuje závislost na automobilové dopravě a snižují se emise CO2.

Úspora energie díky výměně LED svítidel

Kromě využití obnovitelných zdrojů energie a elektromobility se obec rozhodla provést výměnu starých, energeticky náročných sodíkových svítidel za moderní LED svítidla s nižší spotřebou. Tímto krokem se podařilo snížit energetickou spotřebu veřejného osvětlení o přibližně 30 %. I když cena energie kolísá, tato změna bude mít pozitivní dopad na rozpočet obce a životní prostředí.

Elektronická úřední deska pro transparentnost

V rámci svého environmentálně přínosného strategického plánu v energetice se obec Ločenice také rozhodla investovat do modernizace své elektronické úřední desky. Elektronická úřední deska slouží k informování občanů o důležitých událostech, projektech a rozhodnutích obecního úřadu. Modernizace této platformy přináší řadu výhod pro obyvatele obce:

  1. Rychlý a snadný přístup k informacím: Díky elektronické úřední desce mají občané okamžitý přístup k aktuálním informacím týkajícím se obce, bez nutnosti fyzické návštěvy úřadu.
  2. Transparentnost rozhodovacího procesu: Obec Ločenice klade důraz na transparentnost svého rozhodovacího procesu. Elektronická úřední deska umožňuje zveřejnění zápisů z jednání zastupitelstva, oznámení o veřejných projektech a dalších důležitých dokumentů.
  3. Podpora udržitelnosti: Elektronická úřední deska také snižuje spotřebu papíru, protože mnoho dokumentů je nyní dostupných v digitální podobě. Tím se obec podílí na snižování spotřeby přírodních zdrojů.
  4. Interaktivita a občanská participace: Občané mohou na elektronické úřední desce zanechat své názory a komentáře k různým projektům a rozhodnutím. To umožňuje větší zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu.
  5. Snadnější komunikace s úřadem: Elektronická úřední deska také usnadňuje komunikaci mezi občany a obecním úřadem. Občané mohou například přes tuto platformu podávat žádosti a stížnosti.

Ločenice se stávají příkladem pro ostatní obce, jakým způsobem lze aktivně přispět k ochraně životního prostředí a současně snižovat náklady pro občany. Obec se posouvá směrem k udržitelné a ekologicky odpovědné budoucnosti. S investicemi do obnovitelných zdrojů energie, elektromobility a úsporných opatření ve veřejném osvětlení je Ločenice na správné cestě k zelenější a udržitelnější budoucnosti.

elektronická úřední deskafotovoltaikaobec2030smart villagesoutěžveřejné osvětlení

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote