soutěž
Dobrá praxe, Komunitní energetika, místní energetická koncepce, Osvětlení, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Zprávy z rurální energetiky

Energeticky úsporná opatření v obci Nišovice snižují náklady a ochraňují životní prostředí

Malá obec Nišovice s 250 obyvateli (okres Strakonice, Jihočeský kraj) se stává vzorem, jak lze i v menších komunitách prosazovat energeticky úsporná řešení a snižovat náklady na provoz veřejného osvětlení. Nedávno provedla obec progresivní čin ve svém veřejném osvětlení, když nahradila zastaralá výbojková svítidla za moderní LED svítidla, čímž dosáhla významných úspor energie a financí. Vedle toho využívá obec moderní a ekologické systémy vytápění a snižuje náklady například správným zateplením budov. Pracuje na Místní energetické koncepci a stala se členem ENERKOM. Není divu, že s takovou sebevědomě vstupuje do 3. ročníku soutěže OBEC 2030.

Modernizace veřejného osvětlení

Obec Nišovice byla původně vybavena 59 svítidly ve veřejném osvětlení, která využívala stará a energeticky náročná výbojková svítidla s příkonem 75 W. S ohledem na snižování energetické spotřeby a ekonomickou efektivitu se rozhodla obec pro jejich nahrazení moderními LED svítidly, která mají více než poloviční spotřebu a dlouhou životnost. LED svítidla řízená centrálním systémem se automaticky přizpůsobují různým obdobím roku a podle informací ze stmívacího čidla. Svítí na buď naplno, nebo v méně frekventovaných hodinách na 50 procent intenzity.

Naše řešení není unikátní, ale praktické a ušetřilo nám téměř 20% ročního rozpočtu obce,“ pochvaluje si starostka Hana Váňová.

Rozdílná výše nabídek

Přijde mi důležité zmínit i detaily procesu poptávky od různých dodavatelů,“ doplňuje starostka Váňová. Obec se rozhodla provést výměnu svítidel a obrátila se na dvě společnosti, aby získala cenové nabídky na tento projekt. První společností byla velká energetická firma, která nabídla cenu ve výši přes 900 tisíc Kč s předpokládanou úsporou elektrické energie ve výši 256 tisíc Kč po dobu 10 let.

Druhou společností byla jedna z lokálních firem, specializující se na výstavbu veřejného osvětlení. „A teď se podržte,“ upozorňuje starostka. „Jejich nabídka překvapivě činila pouze 72 000,- Kč.“ S tímto finančně výhodnějším řešením se obec rozhodla spolupracovat. Přineslo okamžitou úsporu ve výši zhruba 850 tisíc Kč, navíc k dalším shodně vypočítaným úsporám ve výši 256 tisíc Kč po dobu 10 let provozu.

Celková úspora a další kroky k udržitelnosti obce Nišovice

Díky této výměně svítidel obec Nišovice ušetřila téměř 20 % svého ročního rozpočtu během jednoho roku. To jasně dokazuje, že i malé obce mohou dosáhnout významných úspor a současně přispět k ochraně životního prostředí.

Nišovice nezůstávají stát a pokračují ve snahách o energetickou udržitelnost. Kromě výměny svítidel v obci provádějí i další opatření. Patří mezi ně vytápění tepelným čerpadlem a kotlem na biomasu v obecních budovách, a kompletní zateplení budov.

Obec nyní pracuje na vytvoření Energetické koncepce, připravuje instalaci dvou fotovoltaických elektráren na střechy budov spolu s bateriemi. Stala se členem společenství Enerkom, což jí umožní participaci na systému sdílené energii. Tímto způsobem se Nišovice aktivně zapojují do snah o udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí.

Projekt výměny svítidel ve veřejném osvětlení se tak stal pro obec Nišovice prvním krokem na cestě ke zelenější a energeticky efektivnější budoucnosti, která přináší výhody nejen pro obyvatele, ale i pro životní prostředí.

Nišoviceobec2030soběstačná obecvytápěnízateplení

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote