soutěž
""/
Dobrá praxe, Dotace, Novinky, Soutěž 2022

Úspory se zárukou. Projekty EPC v severočeských Chabařovicích jako dobrá praxe malého města.

EPC je zkratkou z anglického „Energy Performing Contracting“. Jedná se o energetické služby s garantovaným výsledkem. EPC známe z příkladů velkých měst, častým „terčem“ jsou krajské nemocnice, budovy kolejí a menz, průmyslové areály. Že služba EPC může fungovat i na malém městě, to dokazují Chabařovice v Ústeckém kraji.

...číst více.
""/
Dobrá praxe, Geotermální energie, Novinky

Geotermální energie může být řešením současných palčivých otázek v energetice

Potenciál geotermální energie je v ČR obrovský. Možnosti využití nacházíme jak u velkých soustav zásobování teplem, tak i u malých obecních řešení. V kombinaci s obnovitelným zdrojem elektřiny se může jednat o to dlouhodobě udržitelné, soběstačné a naše vlastní řešení energetiky, které tak usilovně hledáme.

...číst více.
1 2 3
soutěž