soutěž
Dobrá praxe, energetický management, Fotovoltaika, Komunitní energetika, místní energetická koncepce, Osvětlení, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023

Červená Voda míří ke komunitní energetice

V programu OBEC 2030 velmi často upozorňujeme na to, že lokální (obecní) energetika je o komplexním souboru řešení, nikoliv o jednotlivostech. Fotovoltaika dává smysl se zateplením budovy, a třeba i propojením se zdrojem tepla pro jarní a podzimní měsíce. Rádi prezentujeme taková komplexní řešení z prostředí měst a obcí ČR. Obec Červená Voda realizuje soubor projektů, který má za cíl snížit spotřebu energií a současně co největší podíl spotřebované energie nahradit z obnovitelných zdrojů. Díky tomu byla přijata do 3. ročníku soutěže OBEC 2030.

Sluší se podotknout, že Červená Voda je vítězem 2. ročníku soutěže OBEC 2030. Ten vyhrála s projektem revitalizace nivy a tvorby mokřadu. V péči o životní prostředí tak obec prokázala svojí excelenci. Nyní totéž prokazuje i v energetice.

Autorkou následujícího textu je Alena Faltusová, projektová manažerka obce Červená Voda.

Mezi úspory energií patří zateplování budov, modernizace kotelen, výměna svítidel veřejného osvětlení, ale také třeba výměna svítidel v interiérech nebo osazování regulačních ventilů na radiátory. U novostaveb se pak jedná o výstavbu energeticky úsporných budov. Všechny tyto aktivity byly v poslední v obci realizovány (zateplení budovy základní školy mateřských školek, výstavba budovy tenisových kurtů nebo sportovní haly v nízkém energetickém standardu, výměna všech svítidel veřejného osvětlení ze sodíkových výbojek na LED svítidla, modernizace kotelen v budově základní školy, v bytových domech, v budovách obecního úřadu, knihovny (pořízení kondenzačních plynových kotlů) – do toho všeho bylo investováno v posledních letech desítky milionů korun.

Fotovoltaika, rekuperace, klimatizace

Právě nyní je realizován další projekt: Vestavba rekuperace a klimatizace do celé budovy základní školy a instalace fotovoltaické elektrárny tamtéž. Dojde tak k další úspoře tepla na vytápění budovy školy a současně část energie bude využita z obnovitelných zdrojů. Objekt je rozdělen na několik částí, vzduchotechnika bude zajišťována ve třídách, místnostech družiny a prostorách mateřské školy. Je navrženo větrání pomocí několika jednotek, které provětrávají vždy několik tříd najednou, se společným rozvodem a následně odbočkami do jednotlivých tříd. Na vstupu a výstupu do tříd budou osazeny řízené regulační klapky s měřením průtoku, které budou na základě IR čidel CO2 regulovat množství větraného vzduchu ve třídě. Fotovoltaický systém bude tvořen FV panely o celkovém počtu max. 66 kusů s celkovým výkonem min. 29,7 kWp, s bateriovým úložištěm min. 30 kWh. Celková výše této investice je 14 988 598,22 Kč. Projekt bude ukončen 31.12.2023.

Pohled na budovu ZŠ a MŠ Červená Voda s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou

Díky získané dotaci je na spadnutí také další projekt na zateplení pláště u hasičské zbrojnice v Červené Vodě, který bude realizován na přelomu let 2023/2024. Ve stavebním řízení máme novostavbu dětské skupiny v pasivním standardu. Požádáno o dotaci máme na výstavbu fotovoltaiky na budově bývalého kina a na budově knihovny. Z rozpočtu Pardubického kraje jsme v letošním roce obdrželi dotaci na zpracování projektové dokumentace na umístění další fotovoltaiky na budově sběrného dvora. Dále projektujeme fotovoltaické elektrárny na sportovní hale a hasičské zbrojnici. Právě ve fotovoltaice spatřujeme velké možnosti. Rádi bychom se v nejbližším možném termínu zapojili do systému komunitní energetiky, který nám umožní provozovat větší množství oddělených fotovoltaických elektráren a tuto energii využívat po celé obci na všech našich odběrech.

Ekonomicky i environmentálně správně

Realizací letošního projektu bude prokazatelně zvýšen komfort výukové prostředí v ZŠ a MŠ Červená Voda, zlepšení tepelně technických vlastností budovy a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie – zavedení energetického managementu. Dalším pozitivním vlivem bude snížení produkce skleníkových plynů a znečisťujících látek což bude mít za následek zlepšení ovzduší v dané lokalitě. Rádi bychom na věc pohlíželi komplexněji. Našim cílem je maximalizovat soběstačnost obce ve výrobě energie. K tomu směřujeme realizovanými, připravenými i připravovanými projekty, které mají na sebe návaznost a v systému komunitní energetiky budou vzájemně propojené.

Pohled na řídící jednotky fotovoltaiky ZŠ a MŠ Červená Voda

Obec Červená Voda je členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR a je zapojena do programu místní Agendy 21. Naplněním kritérií z oblasti udržitelného rozvoje, se snažíme odstranit nebo zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. V letošním roce obec Červená Voda vstoupila do Paktu starostů a primátorů – Evropa. Zavázali jsme se ke stanovení si střednědobých a dlouhodobých cílů, které jsou v souladu s cíli EU. Hlavním cílem Paktu starostů je zapojit místní orgány do boje proti změně klimatu a podpořit rozvoj politik udržitelné energetiky na místní úrovni. S ohledem na současnou kritickou situaci v oblasti klimatu učiníme tato opatření naší prioritou a budeme o nich informovat naše občany.

Text: Alena Faltusová, projektová manažerka obce Červená Voda

Červená Voda

Okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote