soutěž
energetický management, Komunitní energetika, místní energetická koncepce, Zprávy z rurální energetiky

Energetický jízdní řád „SECAP“ obcí DSO Tolštejn

Obce Dobrovolného svazku obcí (DSO) Tolštejn, jmenovitě Dolní Podluží, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, se připojily k evropské iniciativě Pakt starostů a primátorů se závazkem vytvoření energetického plánu. Obce v roce 2023 začaly na energetickém plánu pracovat. Cílem je připravit úsporná opatření umožňující dosáhnout 30% úsporu v roce 2030 oproti roku 2011.

Oficiální název dokumentu je Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, má zkratku SECAP a lze ho zjednodušeně nazývat energetickým jízdním řádem či energetickým plánem. Jedná se o dokument popisující veškeré spotřeby na území obcí, tedy výrobu tepla, spotřebu elektřiny, spotřeby plynu a uhlí a také spotřebu jiných paliv. Hlavním smyslem energetického plánu je nastavení 30% úspor pro cílový rok 2030. Pro dosažení takové úspory je potřeba mnoha rozličných úsporných opatření. Energetický plán proto obsahuje připravený zásobník úsporných opatření, které lze porovnat mezi sebou s ohledem na náklady a očekávané přínosy. Mezi jednotlivá opatření patří např. zateplení budov, výměna oken, modernizace zdroje tepla a osvětlení, výstavba fotovoltaických elektráren či jiná komplexní rekonstrukce budov v majetku obcí. Úsporná opatření nejen snižují energetickou náročnost, a tedy náklady obcí, ale také umožňují zvýšit nezávislost dodávek energie a samozřejmě podporují celospolečenskou snahu o snížení změn klimatu.

Klíčovou součástí energetického plánu je pravidelné sledování spotřeb. Tzv. energetický management mají obce DSO Tolštejn již zaveden a umožňuje průběžnou kontrolu spotřeb i odhalení mimořádných událostí.

Příprava energetického plánu (SECAPu) probíhá v rámci evropského projektu OwnYourSECAP. V České republice jsou partnery také města Tábor, Přeštice či Žďár nad Sázavou. Hlavním cílem projektu je vytváření obecních energetických plánů a podpora s naplňováním úsporných opatření. Účast na projektu je pro DSO Tolštejn zdarma.

Autor textu: Michal Staša, SEVEn Energy

Více o projektu:

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote