soutěž
Dobrá praxe, Komunitní energetika, Zprávy z rurální energetiky

Malé obce ve Šluknovském výběžku zavádějí společný energetický management

Energetika se dostává mezi top 5 priorit v uvažování každé obce. Na tom se shodne většina starostů v naší zemi. Jednotný návod, jak obecní energetiku řešit, sice samozřejmě neexistuje, ale některé jeho kroky jsou jednoznačné. Prvním z nich musí být zavedení dobrého systému hospodaření s energiemi, kterému se říká „energetický management“. V optimálním případě pro více obcí najednou. Příkladem mohou být malé obce ve Šluknovském výběžku úplně na severu naší republiky.

Co je energetický management

Energetický management je, řečeno jednoduše, funkční systém hospodaření s energiemi. V případě malých obcí to znamená především dobrou znalost spotřeby všech svých odběrných míst, dobře definovanou hierarchii odpovědností (za měření a vyhodnocování dat) a také nastavení akčního plánu úspor.

Obr.: Zaplombovaná skříň s elektroměry s QR kódem pro propojení s aplikací zaznamenávající spotřebu budovy obecního úřadu obce Rybniště.

Platí totiž, že nejlepší environmentální i ekonomickou úsporou v energetice je ta, kdy se energie vůbec nespotřebovává. A to je velmi důležitou součástí energetického managementu: abychom spotřebovávali čím dál méně energie – aniž bychom výrazně snížili dosavadní komfort – musíme vycházet z reálných dat a „tvrdých“ statistik (v protikladu k emocím).

Každá energetická koncepce obce musí (zdůrazňujeme slovo musí) energetickým managementem začít. Nemám-li jasná data, může se mi stát, že další investice nepovedou ke kýžené návratnosti. Například fotovoltaiku bychom měli na střechu budovy stavět ve chvíli, kdy víme, že budova neumožňuje významný potenciál energetických úspor. Pokud tomu tak není, úsporami bychom měli začít.

Náklady na provoz budovy v energetickém standardu D (méně úsporná budova) totiž mohou být až poloviční, oproti nejhoršímu standardu G (mimořádně nehospodárná budova). A to nemluvíme o standardu A, či dokonce o standardu pasivním, který vyžaduje už vyšší míru investic a komplexní zpracování projektu. Nicménně, pro srovnání, snížením energetické náročnosti budovy ze standardu G do D mohu uspořit až 50% nákladů na její provoz. Fotovoltaika směřuje v průměru k 30% úsporám na elektřině (to není důvod nebudovat fotovoltaiku, jen důvod pořadí investic řádně rozmyslet).

Společný energetický management pro více obcí

Zavedení energetického managementu se v případě malých sídelních jednotek vyplatí pro více obcí najednou. Ušetří se tím jak náklady, tak čas – v drtivé většině případů totiž platí, že sousedící obce se nacházejí v podobné situaci (např. energetický management zavedený nemají).

Touto logikou se vydaly dvě skupiny obcí ve Šluknovském výběžku. Jednak dobrovolný svazek obcí Tolštejn, jenž v tomto projektu zastupují předsedající obec Rybniště, Horní Podluží, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Chřibská a Doubice. „Pro mě je hlavním důvodem společného postupu v energetice racionální úvaha, založená na tvrdých číslech,“ vysvětluje předseda svazku a starosta Rybniště Roman Forfera. „Stalo se nám totiž v minulosti, že některé energetické projekty vůbec nedávaly smysl a museli jsme od nich odstoupit. Energetický management by nám měl do budoucna pomoci energeticky racionální projekty tvořit a realizovat na základě jasných a srozumitelných dat.

Podobně to vidí i Robert Holec ml., starosta města Dolní Poustevna, které zavádí energetický management společně se sousedícími obcemi Vilémov a Lipová. „Od projektu energetického managementu očekávám především strukturovaný a přesný datový základ pro každé další rozhodování o investicích v energetice. Ovšem i možnost srovnávat budovy a odběrná místa našich sousedů a vzájemně se inspirovat úspěšnými projekty, je pro nás velkým přínosem,“ vysvětluje starosta Holec.

Postup a software

Pro zavedení energetického managementu je předně důležité pořídit si soupis všech odběrných míst. U nich bychom měli znát jejich spotřebu energie a náklady na ní. Spotřeba vyhodnocená vůči energeticky vztažné ploše (výměře budovy, jíž se spotřeba týká) je základem pro posouzení energetické náročnosti budovy. Abychom budově dobře rozuměli, měli bychom její spotřebu sledovat častěji, než v dosavadním ročním intervalu (ve kterém nám chodí faktury). Některá odběrná místa je vhodná sledovat měsíčně, některá na týdenní frekvenci a některá třeba ještě častěji. Prioritizace odběrných míst je jednou z dalších důležitých složek energetického managementu.

Takový druh hospodaření se dá ovládat v tabulkové aplikaci, ale existuje i jednodušší varianta pořízení software (aplikace), který je pro tento účel přímo určen. DSO Tolštejn i Dolní Poustevna s přidruženými obcemi se rozhodly pro pořízení software Open EnergoMAN. Ten umožňuje jednoduchou správu všech odběrných míst, jejich porovnání mezi sebou, ale i možnost dělat rychlé odečty pomocí QR kódů nalepených u každého měřidla.

Dalším krokem je, na základě dobré znalosti spotřeby, definovat soubor možných opatření, které povedou k úsporám. V energetice existuje přímá úměra mezi uspořenými financemi a uspořeným množstvím emisí, které nejsou vypuštěny do atmosféry. Obojí se počítá z kWh, které nebyly spotřebovány. Energetický management je tak typem projektu, který dává smysl jak z hlediska environmentální odpovědnosti, tak environmentální racionality.

Projekt je podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu z výzvy EFEKT II: 1/2022. Tato výzva je ukončena, avšak MPO průběžně vypisuje další ve stejném duchu. Je-li podobná výzva k dispozici, zjistíte na stránkách programu MPO-EFEKT.

energetické úsporyenergetický managementobec2030soběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote