soutěž
Dobrá praxe, Elektromobilita, energetický management, Fotovoltaika, Komunitní energetika, místní energetická koncepce, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Zprávy z rurální energetiky

Brumovice 2030: jihomoravská obec na cestě k uhlíkově neutralitě

Dosáhnout uhlíkové neutrality je klíčovým cílem v boji proti globálnímu oteplování a změně klimatu. Tento termín označuje stav, kdy lidské aktivity produkují pouze takové množství skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, které lze absorbovat a kompenzovat, aniž by se narušila rovnováha klimatického systému. Tento ambiciózní cíl vyžaduje koordinované úsilí na globální a lokální úrovni, včetně snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu, energetice, dopravě a zemědělství, a také zvýšení úsilí v oblasti obnovitelné energie, energetické účinnosti a lesního hospodářství. Neexistuje organizace, či entita, která by se na tomto cíli neměla podílet. Od velkých podniků až po malé obce. Příkladem druhého jsou například tisícihlavé Brumovice v Jihomoravském kraji.

Dosáhnutí uhlíkové neutrality vyžaduje inovace ve výrobě a spotřebě energie, přechod k čistým a udržitelným zdrojům, a také zavedení politik na obecní, státní i nadnárodní úrovni, které podporují nízkouhlíkové a bezuhlíkové technologie. Není to tedy záležitostí EU, nebo státu. Svojí vlastní politiku k dosažení uhlíkové neutrality by měla mít každá obec. Její standardní součástí je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu a zlepšení energetické účinnosti budov a infrastruktury. Zároveň je důležité podporovat a informovat veřejnost o významu udržitelného životního stylu, minimalizaci odpadu a změně stravovacích návyků, které mají vliv na uhlíkovou stopu.

Návrh FVE na ZŠ Brumovice
Návrh FVE na ZŠ Brumovice

Brumovice 2030

Obec Brumovice, chce do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality na celém obecním energetickém hospodářství. K tomuto cíli směřuje energetická a klimatická koncepce obce, zahrnující několik zcela konkrétních kroků:

  • zavedení energetického managementu
  • snížením energetické náročností obecních budov
  • změna systémů vytápění z plynu na vytápění biomasou (včetně kogenerační jednotky)
  • instalace fotovoltaických elektráren (FVE) na obecních objektech
  • převední obecního vozového parku na elektromobilitu

Celkový plánovaný instalovaný výkon FVE na obecních budovách by měl být 244 kWp. Tento systém využívá baterií o kapacitě 240kWh. Výkon kogenerační jednotky na pelety bude přibližně 30kW do elektrické energie. „V současné době nakupujeme energie za spotové ceny. V budoucnu nasadíme energetický management. Zejména v zimním období jej využijeme k nabíjení akumulátorů v době, kdy je spotová cena na nejnižší úrovni, abychom jí poté mohli využívat v době, kdy bude naopak nejdražší,“ vysvětluje Daniel Ullmann, energetický manažer obce Brumovice.

Návrh FVE na Sokolovně Brumovice
Návrh FVE na Sokolovně Brumovice

Na cestě k uhlíkové neutralitě již obec realizovala několik kroků, jako například zateplení školy, školky, sokolovny a výstavbu nového obecního úřadu ve vysokém standardu energetické účinnosti. Obecní pracovníci brázdí ulice Brumovic na dvou užitkových elektrických tříkolkách. Ještě v letošním roce plánuje obec provést instalaci FVE na ČOV a spolkovém domě, a závézt sofistikovaný energetický management. Ten umožní v reálném čase sledovat výrobu a spotřebu elektrické energie, a také spotřebu plynu a vody.

Komunitní energetika Brumovic

V rámci energetického společenství bychom rádi sdíleli elektrickou energii ne jen v rámci obecních objektů, ale rádi bychom poskytli přebytečnou energii i občanům, kteří jsou ohroženi energetickou chudobou, či kteří jsou ve složité životní situaci,“ popisuje Daniel Ullmann. Netřeba dodávat, že v Brumovicích netrpělivě sledují legislativní dění ohledně LEX OZE II, který by v roce 2024 měl právě sdílení energií umožnit.

Dosažení uhlíkové neutrality není jednoduchý úkol, ale je to nezbytný krok k ochraně naší planety pro budoucí generace. Vyžaduje to spolupráci reprezentantů obce, občanů, podnikatelů, zemědělců, prostě úplně všech, od průmyslu až po jednotlivce. Spolupráci, která povede k omezení nepříznivých dopadů změny klimatu a vytvořilení podmínek pro udržitelný a prosperující svět. Inspirujme se třeba v Brumovicích.

Brumovice

Okres Břeclav, Jihomoravský kraj
Brumoviceelektromobilitafotovoltaikainovativní obecmístní energetická koncepceobec 2030obec2030

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote