soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Zprávy z rurální energetiky

Polopodzemní kontejnery s přístupem na RFID čip v obci Lutín

Třídění odpadů a ekologická udržitelnost je stále větší prioritou lidských sídel nejen v naší zemi. Malé obce v České republice se snaží vytvářet systémy třídění odpadů, aby přispěly ke snížení negativního dopadu na životní prostředí. Většina obcí urazila velký kus cesty, ovšem i tak není výjimečné potkávat určité problémy a výzvy. Jak některé z nich řešit, to ukazuje obec Lutín na Olomoucku, která se tímto přidává do 3. ročníku soutěže OBEC 2030.

Bariéry a problémy spojené s tříděním odpadů na malých obcích:

Nedostatek informací může vést k chybám při třídění a kontaminaci jednotlivých frakcí odpadu. Podle zkušeností starostů, ale i svozových firem, se situace zlepšuje a častěji se jedná o chyby „úmyslné“. V některých malých obcích může být nedostatek kontejnerů na tříděný odpad. To vede k nadměrnému využívání existujících kontejnerů a ke zhoršení kvality třídění. Malé obce mohou mít také omezený přístup k recyklačním zařízením, což může znamenat, že tříděný odpad se musí přepravovat na větší vzdálenost, což může zvyšovat náklady a zatěžovat životní prostředí.

Problémem, který zaznamená i náhodný návštěvník, je samozřejmě znečišťování okolí kontejnerů: Někteří občané neodkládají odpad do kontejnerů řádně a místo toho ho ponechávají kolem nich, což způsobuje nepořádek a špatný dojem. Někteří obyvatelé mohou obecně považovat třídění odpadu za nadbytečnou činnost a nemít dostatečnou motivaci k jeho provádění.

Snahy a úspěchy malých obcí v třídění odpadů:

Velká část starostů malých obcí v ČR má svůj vlastní příběh o tom, jak se jmenovanými problémy nakládat. Některé malé obce investují do lokálních kampaní a osvěty, které mají za cíl informovat obyvatele o významu třídění odpadu a správném postupu. Obce též aktivně komunikují s občany a zjišťují jejich názory a připomínky týkající se systému třídění odpadu, což jim umožňuje provádět úpravy na základě reálných potřeb. A v neposlední řadě, některé malé obce hledají inovativní způsoby, jak zlepšit třídění odpadů, například prostřednictvím moderních technologií nebo zapojením do regionálních iniciativ. Mezi ně se řadí i obec Lutín.

Lutín používá RFID čipy

Na hustě obydleném panelovém sídlišti v naší obci jsme vybudovali polopodzemní kontejnery na směsný i tříděný odpad. Tyto kontejnery jsou uzamčeny a víko lze otevřít pouze po přiložení RFID čipů, které byly rozdány domácnostem ze sídliště,“ pochvaluje si řešení starosta Jakub Chrást. Systém kontejnerů eviduje, který konkrétní čip byl přiložen a umí snímat naplněnost kontejnerů pomocí laserového čidla.

Co jsou RFID čipy a jak fungují

RFID (Radio Frequency Identification) čipy jsou malé elektronické zařízení, které je možné zabudovat do různých objektů, včetně odpadkových kontejnerů. Tyto čipy komunikují s čtečkami, které jsou umístěny na kontejnerech, sběrných místech nebo v odpadových vozidlech. Informace o konkrétním kontejneru a jeho obsahu jsou přenášeny pomocí bezdrátového spojení.

Výhody kontejnerů s RFID čipy

  1. Přesná evidence a sledování: Díky RFID čipům je možné přesně evidovat, kdy a kde byl kontejner vyprázdněn. To umožňuje lepší plánování a optimalizaci sběru odpadu.
  2. Omezení znečišťování: RFID čipy mohou být propojeny s informačními systémy obce. To znamená, že mohou být identifikováni občané, kteří kontaminují tříděný odpad, což může vést k zavedení opatření a snížení znečišťování.
  3. Efektivnější sběr odpadu: Díky přesnému sledování kontejnerů je možné plánovat sběr odpadu podle skutečných potřeb, což může snížit náklady a zátěž na životní prostředí.
  4. Automatizace procesů: RFID technologie umožňuje automatizovaný sběr a zpracování dat, což snižuje potřebu manuálních zásahů a minimalizuje chyby.
  5. Lepší komunikace s občany: Systém RFID čipů může být propojen s mobilními aplikacemi, které umožňují občanům sledovat své vlastní odpadové zvyklosti a získávat informace o správném třídění.

Výzvy a budoucnost RFID technologie v třídění odpadů:

S pokračujícím vývojem technologie a snižujícími se náklady může být RFID technologie pro kontejnery stále atraktivnější volbou. Kombinace moderních technologií s úsilím obcí a občanů může vést k vytvoření efektivnějších a udržitelných systémů správy odpadů, které přispějí k ochraně životního prostředí.

Tímto přístupem se obci Lutín podařilo eliminovat dovoz odpadů z okolních obcí a zároveň to motivovalo občany k lepšímu třídění. „V kombinaci s door to door systémem u rodinných domů jsme dosáhli meziročního poklesu množství SKO o 40 % a nárůstu množství tříděných odpadů o 60 %. Realizací projektu se prakticky vyřešil problém nepořádku okolo kontejnerů,“ pokyvuje hlavou starosta Chrást.


Lutín

Olomoucký kraj, okres Olomouc

Lutínobec2030smart village

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote