soutěž
Cirkulární ekonomika, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Využití dešťové vody pro závlahu fotbalového hřiště obce Přáslavice

Přáslavice, malá obec nacházející se v Olomouckém kraji, se stává vzorem pro udržitelný přístup k využívání dešťové vody. V rámci svého projektu na letošní rok (2023) pracuje na vytvoření inovativního způsobu využití dešťové vody pro závlahu travnatých ploch fotbalového hřiště ve sportovním areálu u rozhledny Božka. Obec se tím stává dalším soutěžícím 3. ročníku OBEC 2030.

Udržitelnost životního prostředí a dešťová voda

V současné době jsou veškeré dešťové vody v obci Přáslavice odváděny do kanalizace, což znamená ztrátu cenných zdrojů. Aby se tato situace změnila, bude vytvořeno svodné potrubí, kterým budou dešťové vody směrovány do podzemních retenčních nádrží. Tato nádrž bude sloužit k akumulaci dešťové vody, která následně poslouží pro závlahu fotbalového hřiště.

Areál u Rozhledny Božka Přáslavice
Areál u Rozhledny Božka Přáslavice

Využití zadržované dešťové vody

Zadržovaná dešťová voda v Přáslavicích bude sloužit pro účely závlahy fotbalového hřiště ve sportovním areálu. Tento projekt umožní snížit závislost na pitné vodě a zároveň podpoří udržitelnost a ekologický přístup k zacházení s vodními zdroji.

Využití dešťové vody není jen praktickým řešením pro zachování zelených ploch v obcích, ale také přispívá ke snížení nákladů na vodu a energii. Dešťová voda, když je správně zachycena a využita, může být cenově efektivní alternativou k tradičním závlahovým systémům.

Inovativní závlahový systém

Projekt v Přáslavicích zahrnuje také plně automatický zavlažovací systém s využitím podzemních výsuvných postřikovačů. Tato technologie umožňuje efektivní a rovnoměrnou závlahu travnatých ploch, což přispívá k udržení kvality fotbalového hřiště.

Areál u Rozhledny Božka Přáslavice
Areál u Rozhledny Božka Přáslavice

Stávající vrt bude osazen šachtou zhlaví vrtu a následně vystrojen novou technologií čerpání vody. Čerpání vody ovládá rozvaděč. Při spuštění závlahy dochází ke spuštění hlavního čerpadla v nádrží. Při poklesu vody v akumulaci na úroveň zapínací sondy spouští čerpadlo ve vrtu, které tlačí vodu do akumulace až po úroveň vypínací hladiny vody v nádržích. Čerpadlo ve vrtu je chráněno proti běhu na sucho pomocí ponorných vodivostních sond. Při poklesu hladiny vody ve vrtu na úroveň spodní vypínací sondy vypne ovládací rozvaděč čerpadlo ve vrtu a signalizuje nedostatek vody. Po nastoupání hladiny vody ve vrtu na úroveň zapínací sondy spouští čerpadlo ve vrtu a pokračuje dopouštění vody. S ohledem na vydatnost vrtu a možnost suchých období je do akumulace vody napojen náhradní zdroj vody z vodovodního řádu. Veškeré napojení dopouštění bude provedeno nad horní hladinou vody, aby nebylo možné propojení akumulované vody s vrtem a vodovodním řadem. 

Trend ekologického směřování malých obcí

Iniciativa obce Přáslavice ukazuje, že udržitelnost a ekologické myšlení nejsou omezeny jen na velká města. Malé obce mohou hrát významnou roli v ochraně životního prostředí a efektivním využívání přírodních zdrojů. Projekt v Přáslavicích může sloužit jako inspirace pro další obce, které hledají způsoby, jak se stát ekologičtějšími a udržitelnějšími.


Pohled na detail architektury.

„Jsem velmi hrdá na náš inovativní projekt využití dešťové vody pro závlahu našeho fotbalového hřiště. Tato iniciativa nejenže pomůže udržet naše travnaté plochy v optimálním stavu, ale také podtrhuje naši oddanost udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Věříme, že toto opatření poslouží jako příklad pro další malé obce a pomůže nám vytvořit z Přáslavic ještě ekologičtější a příjemnější místo k životu.“

— Jitka Ivanová, starostka obce Přáslavice

Využití dešťové vody pro závlahu travnatých ploch fotbalového hřiště v Přáslavicích je krokem směrem k udržitelné budoucnosti, která klade důraz na efektivní využití zdrojů a snižování negativního vlivu na životní prostředí.

Přáslavice

Okres Olomouc, Olomoucký kraj
Božkadešťová vodaobec2030Přáslavicesoběstačná obeczadržování vody v krajině

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote