soutěž

Soutěž OBEC 2030 sbírá odvážná a inovativní řešení v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí v prostředí Českých, Moravských a Slezských obcí.

Vítězem 3. ročníku (2023) je obec Břehy z Pardubického kraje!

Finalisté 3. ročníku soutěže OBEC 2030

Mezi 10 finalistů roku 2023 se dostaly 2 obce Ústeckého kraje (Rybniště, Lipová), Středočeského kraje (Přerov nad Labem, Jizbice), Pardubického kraje (Břehy, Prosetín) a shodně po 1 obci z krajů Plzeňského (Nevřeň), Libereckého (Svor), Královehradeckého (Světí) a Jihomoravského (Tvarožná Lhota).

Obec Červená Voda se umístila na 11 místě.


VÍTĚZOVÉ A FINÁLNÍ POŘADÍ

Břehy

Pardubický kraj

V obci Břehy se od blahé nepaměti nacházel vodní mlýn. Téměř před sto lety jej prozíravý mlynář přebudoval v elektrárnu. Ta však postupem času i s budovou mlýna chátrala a její osud se zdál být zpečetěn. V roce 2008 se obec rozhodla, že budovu i elektrárnu zachrání. Dvě mouchy jednou ranou: turisticky zajímavá památka a zároveň 80% soběstačnost obecních budov co se elektřiny týče.

Otevřít medailonek obce Břehy:

Rybniště

Ústecký kraj

Rybniště se stává synonymním výrazem pro energetickou racionalitu Sudet. Namísto vzdušných zámků buduje pevné podloží decentrální energetiky za pomoci toho nejcennějšího, co má: vlastních sil a osobního nasazení místních obyvatel. Obec umožnila vznik a testování nového open-source software pro energetický management a testuje i vlastní hardware. Na řešení se podílejí studenti z místní průmyslovky a další lokální aktéři.

Otevřít medailonek obce Rybniště:

Lipová u Šluknova

Ústecký kraj

V téměř nejsevernější obci ČR předvedli učebnicovou ukázku energetické optimalizace památkově chráněné budovy. Místní architektonický skvost – tzv. podstávkový dům – zažívá „druhý život“ díky nejen estetické, ale především energetické revitalizaci. Navzdory mýtům Lipová ukazuje, že i památkově chráněná budova lze energeticky optimalizovat.

Otevřít medailonek obce Lipová:

Přerov nad Labem

Středočeský kraj

Salvátorký rybník je oázou klidu místních obyvatel. Jeho velmi citlivá rekonstrukce slouží jako prostředek relaxace a odpočinku v obci. Samozřejmě přispívá k zadržení vody v krajině. To však ale není to hlavní: Salvátorský rybník je unikátním biotopem a pilotním projektem záchrany ohrožené tradiční české ryby: Karase obecného. 

Otevřít medailonek obce Přerov nad Labem:

Tvarožná Lhota

Jihomoravský kraj

Tvarožná Lhota maximalizuje turistický potenciál přírodní destinace tím, že citlivě a ruku v ruce s přírodou modernizuje turistickou infrastrukturu. Místo asfaltového parkoviště mají travnaté a kryté korunami stromů. Elektřina potřebná k jeho provozu pochází z vlastních solárních zdrojů. Elektrocyklista si zde doplní energii pro své dvoustopé vozidlo. 

Otevřít medailonek obce Tvarožná Lhota:

Svor

Liberecký kraj

Ve Svoru razí heslo na nic nečekat a čas smysluplně využít na přípravu. Přestože komunitní energetika v roce 2023 stále není legislativně podpořena, Svor patří mezi těch několik málo obcí, které se precizně připravily. Několik zdrojů výroby  energie už obec vlastní a buduje další. S ohledem na to, aby se energií neplýtvalo: všechny budovy v obecním majetku prošly energetickou optimalizací a náklady na jejich provoz jsou minimalizovány. 

Otevřít medailonek obce Svor:

Prosetín

Pardubický kraj

Obec Prosetín se stává příkladem ekonomické, energetické i environmentální racionality: buduje projekty, které dávají smysl jak pro život občanů, tak pro životní prostředí. Základem jsou energetické úspory, ale hlavním bodem smělé plány například na energetické využití čistírenských kalů jako energetické suroviny.

Otevřít medailonek obce Prosetín:

Nevřeň

Plzeňský kraj

V Nevřeni se rozhodli čistit vodu naprosto přírodním způsobem. Namísto chemie či energeticky náročných čerpadel čistí vodu prostě adekvátně vybudovaná soustava rybníků. Kromě čištění odpadních vod napomáhá projekt i zadržování vody v krajině. Systém rybníků zadrží i případné havarijní úniky škodlivých látek do vodoteče.

Otevřít medailonek obce Nevřeň:

Jizbice

Středočeský kraj

Jedna paní si na obec Jizbice stěžovala, že do bývalé pískovny nelegálně zaváží odpad. Aby bylo prokázáno, že se vozí pouze a jen hlína, objednala obec biologický rozbor. Ten nejenže „narazil na hlínu“, ale identifikoval unikátní biotop s 10 živočichy z červeného seznamu. Když se to obec dozvěděla, rozhodla se pro tyto ohrožené druhy udělat maximum a vybudovala na místě zcela unikátní biotop, který díky naučné stezce slouží i lidem.

Otevřít medailonek obce Jizbice:

Světí

Královehradecký kraj

Starého oblečení a dalších nepotřebných věcí, které ale ještě někdo jiný může využít, se nejčastěji zbavíme tak, že je odložíme do kontejneru (v lepším případě právě sloužícím pro druhý život věcí). Ve Světí dávají tomuto druhu odložených „nepotřebností“ druhý život s příběhem: vybudovali re-use centrum, kam můžete staré, ale funkční věci donést a kdoví, třeba si zase odnést jiné. Elektronický e-shop je již na cestě!

Otevřít medailonek obce Světí:

PARTNEŘI SOUTĚŽE

Historie a způsob vedení soutěže

Soutěž OBEC 2030 pořádá Sdružení místních samospráv ČR již třetím rokem. Za tu dobu nasbírala již přes stovku účastníků napříč všemi regiony ČR. Soutěž se zaměřuje na inovace a příklady dobré praxe v energetice a ochraně životního prostředí. Přijímána jsou řešení s velikým dopadem, jakož i drobná vylepšení, která vynikají svou nápaditostí. Po uzávěrce přihlášek vybírá odborná porota 10 finalistů. Pořadí mezi nimi určí účastníci sami prostřednictvím hlasování online. Ve třetím ročníku pořádaném roku 2023 postoupilo do finále následujícíh 10 obcí. O pořadí hlasovali všichni účastníci a partneři sami.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote