soutěž
Dobrá praxe, Komunitní energetika, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Břehy: Malá vodní elektrárna a 80% energetická soběstačnost malé obce

Břehy, malá obec v Pardubickém kraji, se může pochlubit jedinečným projektem v oblasti energetické soběstačnosti. Malá vodní elektrárna Břehy – Výrov se nachází v budově bývalého mlýna z 16. století. Tato elektrárna je důležitou součástí snahy obce o udržitelnou energetiku a soběstačnost. Skoro 80% elektrické energie obecních budov a veřejného osvětlení pochází právě z tohoto zdroje. Krásně ukazuje, jak malé obce mají k dispozici daleko více zdrojů energetické soběstačnosti, než jen mediálně předimenzovanou fotovoltaiku. Voda je navíc zdroj stabilní, víceméně nezávislý na aktuálních povětrnostních podmínkách a nezpůsobuje problém s plánováním kapacity distribuční soustavy (narozdíl například právě od fotovoltaiky).

Vodní elektřina na obcích ČR

Využití energie z potenciálu, který poskytuje voda, je lidstvu znám již celá tisíciletí. Princip vodního mlýna vymysleli staří Řekové pravděpodobně už ve 4. století před naším letopočtem. Nejstarší vodní mlýn v Čechách nalezneme v Hoslovicích u Strakonic. Pochází z roku 1352. Dnes tvoří výroba elektřiny z vody více než 4 500TWh celosvětové produkce, jedná se o šestinu z celkového mixu. Je to mimochodem více, než všechny ostatní obnovitelné zdroje dohromady a dokonce i více než jádro. Princip fungování vodní elektrárny je poměrně jednoduchý. Voda protéká turbínou, ta roztáčí generátor připojený ke hřídeli. Generátor tvoří z rotační energie energii elektrickou. 

Pro malé obce se bavíme o řešeních malého rozsahu. Jako Malá vodní elektrárna (MVE) je v ČR definováno zařízení, jehož instalovaný výkon nepřekračuje 10 MW. Jedná se nejčastěji o průtočná zařízení o velikosti výkonu několika desítek kW vhodné pro domácí použití až po větší zařízení, která se v našich podmínkách dají instalovat na jezy či mlýnské náhony. Jádrem takového zařízení je nejčastěji kaplanova turbína.

Celkový pohled na areál mlýna a MVE.

Malé vodní elektrárny mohou mít podobu relativně komplexních řešení na jezech velkých řek typu Labe , ale může se jednat – podobně jako například u fotovoltaiky – o skutečně malá řešení, která fungují i na místní říčce či potoce. Pro jejich umístění je samozřejmě vhodné nastudovat potenciál vodního toku. Poměr klesání a průtokovost budou základními proměnnými ve výpočtu účinnosti. Potok, který má klesání na úrovni 3 ‰ (3 metry výšky na 1 kilometr délky) a průtokovostí 1 m3/s, poskytne energii, která zásobí zdroj o výkonu zhruba 25 kW.

Malá vodní elektrárna Břehy

Mlýn, který vybudoval Vilém z Perštejna kolem roku 1513, přes svou dlouhou historii prošel mnoha majiteli. V roce 2008 se však Obec Břehy rozhodla koupit tento historický objekt a přistoupit k jeho rozsáhlé rekonstrukci. Vodní elektrárna zde byla zprovozněna již před více než sto lety na náklady mlynáře Macháčka. Její přestavbu v přízemí mlýna provedla firma Prokop a synové Pardubice.

Natáčení televizního spotu v interiéru malé vodní elektrárny Břehy.

V současnosti má instalovaný generátor výkon 55 kW, avšak kvůli průtoku a množství vody se reálný výkon pohybuje okolo 15 kW. Roční výroba elektrické energie v Malé vodní elektrárně Břehy dosahuje přibližně 130 000 kWh. Technologie elektrárny kombinuje původní technologie firmy Prokop a synové s Francisovou turbínou a moderní technologií automatického čištění česel nad turbínou.

Vyprodukována elektrická energie je využívána k vytápění multifunkčního objektu mlýna prostřednictvím tepelných čerpadel a teplovodních akumulačních zásobníků. Přebytky vyrobené energie prodává obec do sítě. Obec Břehy však plánuje zásobovat vlastní elektřinou další budovy a sice chvíli, kdy bude možné využít tzv. sdílenou energii (což umožní tzv. LEX OZE II v roce 2024).

Unikátnost projektu MVE Břehy

Pavel Jírava, starosta obce Břehy, vysvětluje: „Díky provozu Malé vodní elektrárny má naše obec velmi dobrou bilanci elektrické energie. Ročně spotřebujeme 120 MWh v budovách a 49 MWh na veřejném osvětlení, což činí celkovou spotřebu okolo 169 MWh. S výrobou 130 MWh jsme tedy ze 77 % soběstační, přičemž v některých letech dosáhneme výroby přes 170 MWh a můžeme se tak pochlubit pozitivní bilancí.“

Malá vodní elektrárna Břehy je technicky unikátním projektem, který využívá uměle zbudovaný Opatovický kanál, jež je kulturní památkou a významnou středověkou vodní stavbou. Elektrárna, jež je již nedílnou součástí krajiny, nemá prakticky žádné negativní environmentální dopady. Stabilně produkuje elektřinu. Ta nachází využití samozřejmě primárně ke spotřebě v multifunkční budově mlýna. Přebytek energie je prodáván. Díky tomuto projektu obec udržuje a využívá více než 100 let starou, krásnou technologii, kterou vytvořili naši předkové.

Malé vodní elektrárny (MVE) představují důležitý prvek v oblasti obnovitelné energetiky a udržitelného využívání přírodních zdrojů. Prvek, který je nutně komplementární k tolik populárním fotovoltaickým elektrárnám, sice umožňující nižší instalovaný výkon, ale na druhou stranu stabilní dodávku. Byť se o nich tolik nemluví, v České republice existuje relativně dost dalších zajímavých příkladů MVE, které přispívají k energetické soběstačnosti a ochraně životního prostředí. Děkujeme proto obci Břehy za ukázku dobré praxe a zároveň ji vítáme ve 3. ročníku soutěže OBEC 2030!

Břehy

Okres Pardubice, Pardubický kraj
Břehyenergetická soběstačnostmalá vodní elektrárnaMVEobec2030soběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote