soutěž
Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Zachycování dešťové vody v obci Ratiboř – snížení spotřeby pitné vody a ochrana životního prostředí

V obci Ratiboř ve Zlínském kraji probíhá inovativní projekt zaměřený na instalaci retenčních nádrží. Hlavním cílem tohoto projektu je zachytávání dešťové vody ze střech obecních budov a její využití pro různé účely. V rámci této iniciativy se plánuje zavlažování obecní zeleně, napojení toalet v budovách na dešťovou vodu a využití dešťové vody na místním hřbitově a fotbalovém hřišti.

Ratiboř najdete ve Zlínském kraji, jen pár kilometrů od Vsetína. Typická valašská obec se rozkládá v údolí potoka Ratibořka a je obklopena zelenými kopci a lesy Hostýnských vrchů. Tato malebná lokalita je ideálním místem pro milovníky přírody. Ti dobře vědí, že o přírodní bohatství je potřeba pečovat a voda je jeho naprosto esenciální součástí. Dobré hospodaření s vodou je tak nezbytnou součástí jakékoliv strategie místního rozvoje, která má environmentální ambice.

Instalace jedné z retenčních nádrží obce Ratiboř

Zachycování a využití dešťové vody v obci Ratiboř

Retenční nádrže obce Ratiboř budou sloužit k zachytávání a uchovávání dešťové vody. Nádrže se budují o kapacitě 12 až 25 m3, přičemž celkový objem zachycené vody přesáhne 120 m3. Projekt přinese značnou úsporu ve srovnání se současnou spotřebou pitné vody v obecních budovách. Voda bude využívána na zalévání zeleně, čímž dojde k optimalizaci zavlažování a snížení závislosti na pitné vodě. Současně se připravuje napojení toalet na dešťovou vodu, čímž dojde ke snížení spotřeby pitné vody v obecních budovách.

Projekt je financován Státním fondem životního prostředí a představuje důležitý krok směrem k maximálnímu využití dešťové vody a postupnému nahrazení používání pitné vody.

Využití dešťové vody na místním hřbitově

Dalším důležitým aspektem projektu je využití dešťové vody na místním hřbitově. Voda z retenčních nádrží bude sloužit k provozním účelům, jako je například zalévání ploch a udržování správného stavu hřbitova. Tímto způsobem se zajišťuje efektivní využití zdrojů a snižuje se závislost na pitné vodě.

Zavlažování fotbalového hřiště

Další důležitou součástí projektu je zavlažování místního fotbalového hřiště. Dříve se voda pro zavlažování získávala z potoka nebo z pitné vody, což představovalo zbatečnou zátěž pro tyto zdroje. Díky nově instalovaným retenčním nádržím bude možné využívat dešťovou vodu pro zavlažování hřiště. Tím dojde k úsporám pitné vody a ochraně přírodních zdrojů.

Nádrže připravené k instalaci

Ekonomické a ekologické přínosy

Projekt zachycování dešťové vody v obci Ratiboř přináší řadu ekonomických a ekologických výhod. Především dochází k výraznému snížení spotřeby pitné vody v obecních budovách. Předpokládá se, že úspora činí více než 50 % roční spotřeby pitné vody, což samozřejmě představuje značnou finanční úlevu pro obec. Zároveň se čistička odpadních vod nebude v budoucnu tak zatěžovat, protože dešťová voda bude přímo zadržována v retenčních nádržích a nekončí na čistírně. Díky napojení všech svodů na retenční nádrže se také odlehčuje provoz místní jednotné kanalizace.

Jedná se o komplexní projekt, který zahrnuje několik budov v obci a je zajímavý svým rozsahem. 120 m3 ušetřené pitné vody mi přijde jako výrazná pomoc životnímu prostředí. Při dnešních diskusích o vodě v krajině mi tohle přijde jako naprostá samozřejmost,“ říká starosta Ratiboři Martin Žabčík.

Projekt zachycování dešťové vody v obci Ratiboř je ambiciózním krokem směrem k udržitelnému využívání vodních zdrojů. Instalace retenčních nádrží umožňuje efektivní zachycování dešťové vody ze střech obecních budov a její využití na zalévání obecní zeleně, místního hřbitova a fotbalového hřiště. Projekt přináší nejen ekonomické úspory, ale také ochranu životního prostředí a dlouhodobou udržitelnost. Snížení spotřeby pitné vody je důležitým krokem směrem k udržitelné budoucnosti, pročež tento projekt slouží jako inspirace pro další obce a komunity.


Ratiboř

Okres Vsetín, Zlínský kraj
obec 2030obec2030soutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote