ZAPOJTE SE

Soutěž

O řešení posouvající obec do roku 2030

„Přihlašování do soutěže bylo ukončeno. Přihlášené obce a jejich řešení budeme zveřejňovat ještě v průběhu září. Na vyhlášení výsledků se můžete těšit zkraje listopadu (bližší informace budeme posílat e-mailem). Děkujeme za přihlášená řešení, jejichž různorodost a promyšlenost ukazují, že obce v České republice mají být právem na co hrdé.“
Jakub Iran
Předseda poroty

Inovovali jste Vaší obec v některé z námi sledovaných kategorií?

  • smart technologie
  • udržitelná energetika
  • čistá mobilita
  • kvalita ovzduší a prostředí
  • cirkulární ekonomika

Ceny a partneři soutěže

1. cena: zápůjčení vozu hybridní ŠKODA OCTAVIA iV + wallbox na rok zdarma

2. cena: Služba energetického manažera v hodnotě 100 tisíc

3. cena: Digitální model obce zdarma

4. cena: Optimalizace odpadového hospodářství obce

5. cena: Strategický plán pro obec zdarma

Vyhlášení vítězů soutěže již brzy

Podmínky a průběh soutěže

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže Obec 2030 (dále jen „soutěž“) je snaha pozitivně motivovat obce implementovat soběstačná, chytrá, energeticky úsporná i environmentálně zodpovědná řešení. Dále také seznámit širokou veřejnost s těmito řešeními prostřednictvím sdílení dobré praxe. Své řešení může do soutěže přihlásit kterákoliv obec v ČR.

ŘEŠENÍ

Obec může do soutěže přihlásit jakékoliv řešení v níže definovaných oblastech. Každá obec může ročně přihlásit právě jedno řešení. Řešení, které již získalo cenu Obec 2030, nelze přihlásit znovu v dalších ročnících soutěže.

Oblasti soutěže:

  • smart technologie
  • udržitelná energetika
  • čistá mobilita
  • kvalita ovzduší a prostředí
  • cirkulární ekonomika
 
TERMÍNY

15. únor –  31. srpen 2021
Obce se mohou hlásit do soutěže prostřednictvím formuláře na obec2030.cz/soutez.

září 2021
Odborná porota vybere 10 finalistů soutěže. Jejich přihlášená řešení jsou umístěna na webu obec2030.cz/soutez k hlasování.

1.-31. října 2021
Probíhá hlasování o vítězích cen. Hlasovat může:
1. každý z účastníků soutěže, nehledě na to, zda byl vybrán mezi finalisty (5 hlasů). Finalista nesmí dát hlas vlastnímu řešení.
2. každý z partnerů soutěže (5 hlasů)

4. listopad 2021
Vyhlášení vítězů a předání cen.

VYHLAŠOVATEL A PARTNEŘI SOUTĚŽE

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). Partneři soutěže jsou ČEZ ESCO, ŠKODA AUTO, INCIEN, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO ČR).

Přihlášení do soutěže

  Vložte tři fotografie Vašeho projektu

  Organizace a způsob výběru vítězů

  1. PŘEDSEDA

  Zástupce Obec 2030 řídí diskusi a hlasování. Vybírá 4 finalisty jako poslední v pořadí za konzultace s Porotou. Rozhodne v případě nerozhodného výsledku v 1. kole i ve finále soutěže. Příp. zastoupen místopředsedou.

  1. POROTA

  Vybírá 6 finalistů soutěže. Má 6 členů s hlasovacím právem a sice zástupci:
  SMS ČR
  ČEZ ESCO
  ŠKODA AUTO
  INCIEN
  MPO ČR
  MMR ČR

  Výběr finalistů probíhá dvoukolově:

    1. kolo: porota rozhodne nadpoloviční většinou o zařazení / nezařazení kandidáta do 2. kola. V případě nerozhodného výsledku rozhoduje o zařazení Předseda. První kolo probíhá průběžně.
    1. kolo: z postupujících v 1. kole vybírá každý člen poroty 1 finalistu. Vybírá se podle předem vylosovaného pořadí. Zbývající 4 finalisty vybere Předseda za konzultace s Porotou. 2 kolo bude jednorázově v termínu stanoveném Předsedou.
  1. VOLITELÉ

  Počet hlasovatelů se odvíjí podle počtu přihlášených do soutěže + zástupci poroty.

   • každý přihlášený do soutěže získává 5 hlasů, které může udělit komukoliv z finalistů, jen ne vlastnímu řešení
   • každý z členů poroty má 5 hlasů, které může udělit kterémukoliv z finalistů

  Podle počtu přidělených hlasů jsou pěti nejlépe hodnoceným řešením uděleny ceny. V případě shodného počtu hlasů rozhoduje Předseda soutěže.

  Harmonogram
  a způsob organizace

  1. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 

  Proběhne 15. 2. 2021 na stránkách Obec2030.cz a přidružených médiích.

  2. PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SOUTĚŽE 

  Přihlašování do soutěže proběhne v termínu od 15. 2. do 31. 8. 2021. Přihlásit se může jakákoliv obec v ČR. Obec se může v rámci 1 ročníku přihlásit jen jednou. Přihlašuje se s řešením, které spadá do jedné či více z definovaných kategorií: smart technologie, udržitelná energetika, čistá mobilita, kvalita ovzduší a prostředí, cirkulární ekonomika.

  3. VÝBĚR FINALISTŮ

  V průběhu září svolá Předseda Porotu k výběru 10 finalistů soutěže. Výběr proběhne v rámci 1 jednání Poroty. V prvním kroku se vylosuje pořadí členů poroty. Každý volí 1 ze zařazených do soutěže, kterého ještě nevybral předchozí vybírající. Tímto způsobem je vybráno 6 finalistů. Zbývající 4 vybírá Předseda za konzultace s porotou.

  4. HLASOVÁNÍ

  V průběhu října jsou vyzváni všichni s hlasovacím právem, aby udělili hlas jednomu z finalistů. Hlasovací právo pěti hlasů mají všichni členové poroty a všichni, kteří se do soutěže přihlásili, nehledě na to, zda byli vybráni mezi finalisty. Finalista nesmí udělit hlas sám sobě. 

  Hlasování probíhá veřejně prostřednictvím emailové komunikace. K hlasování vyzve s předstihem Předseda.

  5. VÝBĚR A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

  V listopadu Předseda s místopředsedou sečtou hlasy a podle jejich počtu stanoví pořadí a zisk cen. V případě nerozhodného počtu hlasů disponuje Předseda jedním rozhodujícím hlasem.

  O výsledku soutěže jsou všichni přihlášení informováni emailem od Předsedy. Slavnostní vyhlášení proběhne formou setkání vítězů, členů poroty a dalších zástupců partnerů.

  Zásady používání cookies
  Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
  Youtube
  Vimeo
  Google Maps
  Spotify
  Sound Cloud
  ZAPOJTE SE

  +420 601 315 003
  +420 732 633 384 [email protected]