soutěž
Dobrá praxe, Elektromobilita, Fotovoltaika, Komunitní energetika, Osvětlení, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Zprávy z rurální energetiky

Environmentálně udržitelná rekreační a singletrailová oblast Lučina u Tvarožné Lhoty

S rostoucí urbanizací a dopravou dochází k zvyšování emisí skleníkových plynů a zhoršování kvality ovzduší. Proto se stává častým jevem, že oblasti s krásnou přírodou a čistým ovzduším jsou vystaveny lidské činnosti, která může jejich křehkou rovnováhu ohrozit. Jedním z takových míst je obec Tvarožná Lhota, která se nachází v krásné krajině CHKO Bílé Karpaty. Tato oblast má mnoho přírodních krás a je domovem rekreační oblasti Lučina, která poskytuje příležitost k odpočinku a relaxaci, především pak na sedle odpruženého kola. Aby se zajistila finanční soběstačnost této oblasti a zároveň ochrana jejího okolí, rozhodla se obec investovat do modernizace infrastruktury a zavedení udržitelných řešení.

Rekreační oblasti jsou obvykle zátěží malých obcí, my hledáme systém, jak místo modernizovat a zajistit jeho finanční soběstačnost,“ vysvětluje starostka Tvarožné Lhoty Martina Bílová. Rekreační oblast Lučina vznikla v 60 letech minulého století. Dominantním prvkem místa je vodní nádrž Lučina a přilehlé parkoviště ve stínu vzrostlých stromů. Původní masová turistická aktivita po revoluci byla značně utlumena a proto obec hledala novou náplň turistického zájmu tak, aby odpovídala současným trendům i umístění lokality v CHKO Bílé Karpaty. „Vsadili jsme na projekt sítě singltrailů a dálkových okruhů pro terénní cyklistiku – tento druh staveb je v naprostém souladu s okolní krajinou,“ doplňuje starostka. Environmentálnímu uvažování obce odpovídají i jednotlivé prvky revitalizace rekreační oblasti Lučina.

Modernizace veřejného osvětlení

Obec Tvarožná Lhota se rozhodla modernizovat své veřejné osvětlení. Nahradila zastaralé a energeticky náročné světelné zdroje za moderní LED světla. Díky tomu se zlepšila viditelnost na veřejných prostranstvích a současně se snížila energetická náročnost a náklady na provoz. Moderní LED světla také poskytují lepší kvalitu osvětlení a snižují emise oxidu uhličitého.

Parkovací závora a využití parkovného

Obec Tvarožná Lhota pořídila parkovací závoru na svém parkovišti. Výtěžek z parkovného je nyní využíván na údržbu místního veřejného prostranství, jako jsou například výsadby zeleně, opravy komunikací nebo údržba chodníků. Toto řešení nejen přináší finanční prostředky na údržbu, ale také podporuje využívání místních veřejných prostranství.

Elektromobilní užitková tříkolka pro svoz odpadů

Obec Tvarožná Lhota využívá elektromobilní užitkovou tříkolku pro svoz odpadů. Tento typ vozidla je ekologičtější než tradiční nákladní automobily, jelikož emise oxidu uhličitého jsou nižší a zvukový a vizuální hluk jsou minimální. To snižuje dopad provozu na místní životní prostředí a zlepšuje kvalitu života obyvatel.

Nabíječka elektrokol

Obec Tvarožná Lhota nabízí svým obyvatelům dobíječku elektrokol. Toto řešení podporuje udržitelnou dopravu. Nabíjení elektrokol je pochopitelně ekologičtější než pohonné hmoty, a zároveň motivuje k využívání této formy dopravy pro mnohé, kteří by na klasické kolo nevyrazili. Rostoucím trendem singltrekových kol je mimochodem elektrický motor. To protože fyzická, ale i mentální zátěž jezdce je koncentrována do náročného sjezdu. Cestou do kopce by pak měl odpočívat. Což může, s vidinou toho, že dole v Tvarožné Lhotě může svoje kolo případně dobít.

Fotovoltaická elektrárna

Obec Tvarožná Lhota připravuje instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše převlékáren. Ta přispěje k energetické soběstačnosti lokality. V kombinaci s bateriemi by měla na místě vyrobená elektřina pokrýt provoz nejen závory a parkovacího automatu, ale především zdejšího Trail Bistra a hlavně veřejného osvětlení. Využití fotovoltaiky s baterií pro veřejné osvětlení je často v odborných kruzích diskutovanou záležitostí. Optimisté vydvihují soběstačnost celého řešení, skeptici pak investiční návratnost. Pravdou ale je, že mnoho reálných příkladů nemáme a jedná se často o diskuse teoretické. Každý další příklad je správnou cestou, protože nám poskytne reálná data namísto spekulací.

Rekreační oblast Lučina je skvělým příkladem toho, jak může obec s využitím moderních technologií a inovativních řešení vytvořit zajímavou a atraktivní turistickou destinaci, která bude mít příznivý dopad na místní ekonomiku. Díky projektu sítě singltrailů a dálkových okruhů pro terénní cyklistiku se Lučina stala vyhledávaným místem pro turisty i sportovce. Zároveň však obec Tvarožná Lhota dbá na ekologickou udržitelnost, což silně rezonuje v oblasti chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Instalace fotovoltaických panelů pro zvýšení soběstačnosti a snižování nákladů na energie jsou příkladem toho, jak může být využívání obnovitelných zdrojů energie úspěšně aplikováno i v menších obcích. Obec Tvarožná Lhota tak slouží jako inspirace pro další obce, jak mohou spojit ochranu životního prostředí s rozvojem turistického ruchu.

Tvarožná Lhota

Jihomoravský kraj, okres Hodonín
elektromobilitafotovoltaikainovaceobec2030smart villagesoběstačná obecsoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote