soutěž
Dobrá praxe, energetický management, Fotovoltaika, Komunitní energetika, místní energetická koncepce, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Zprávy z rurální energetiky

Svor v Lužických horách je na komunitní energetiku připraven

Obec Svor v Libereckém kraji se stává příkladem energetické optimalizace a komunální energetiky pro ostatní obce v regionu. Svor se s odhodláním a vizí pustil do přeměny svého energetického systému s cílem snížit spotřebu energií a využívat vlastní zdroje energie. Tato environmentální iniciativa představuje nejen pro obyvatele Svoru, ale i pro celou společnost důležitý krok směrem k udržitelnější budoucnosti.

Obec Svor, nacházející se v malebné krajině Libereckého kraje, je obklopena panenskou přírodou Lužických hor. Tato jedinečná lokalita poskytuje obyvatelům obce i návštěvníkům bohaté možnosti pro outdoorové aktivity, turistiku a relaxaci v prostředí nedotčené přírody. Do jejího katastru například spadá jedna z dominant nejsevernějšího českého pohoří – hora Klíč. Výjimečnost lokality představuje pro obyvatele obce Svor významný stimul k environmentálnímu uvažování a konání. Energetika je v tomto uvažování významnou součástí.

Snižování energetické náročnosti budov

Energetika je významnou součástí péče o přírodu, protože je největším producentem CO2. K jeho snižování obec Svor aktivně přispívá dobře promyšlenou energetickou strategií. Začala zateplováním budov a snižováním nákladů na jejich provoz. „Samozřejmě cílem je přiblížit se k energetické soběstačnosti obce,“ vypráví o energetické strategii Kateřina Jonáková, starostka obce. „K tomu ale není potřeba energii jen vyrábět, ale předně ji spotřebovávat co nejméně. Ve smyslu zbytečně neplýtvat.“ Energetická bilance obce tak díky tomu je již v elektřině nízká – zhruba 65 MW ročně na provoz osmi obecních budov. Což činí v průměru 8 MW na budovu, započítány jsou ovšem i sportovní hala, základní a mateřská škola včetně energeticky náročné jídelny. Průměrná spotřeba budovy ve Svoru je tak ekvivalentem spotřeby rodinného domu v ČR. A to je vynikající číslo.

Tepelná čerpadla místo plynových kotlů

V dalším kroku se soustředíme na plyn,“ pokračuje starostka Jonáková, „ten nás trápí především – jednak proto, že spotřeba okolo 140 MWh ročně na třech budovách je ekonomicky náročná a také nedávná energetická krize ukázala, že spoléhat se na energetickou surovinu z dovozu není zrovna ten nejlepší nápad.“ Postupně proto vyměňuje obec neekologické zdroje vytápění za tepelná čerpadla. První z nich je v provozu od roku 2015 pro vytápění tělocvičny. Na obecním úřadě začíná další z nich fungovat v letošním roce. Projekty dalších jsou rovněž na stole.

Fotovoltaické elektrárny a komunitní energetika

V neposlední řadě si vyrábí vlastní elektřinu – jaký jiný logický krok by totiž mohl následovat po energetické optimalizaci budov i vytápění. Fotovoltaické elektrárny má obec výhledové dvě. Již dnes funkční o velikosti 21 kWp s 12 kW baterií se již nachází na střeše obecního úřadu. Druhý projekt, 17 kWp s baterií o kapacitě 17 kW se chystá na střechu Základní školy. Tento projekt čeká na vhodné financování. „Co se kapacity elektráren týče, počítáme především s využitím principu komunitní energetiky, respektive aktivního zákazníka. Elektřiny vyrobíme na obou budovách daleko více, než je prostá potřeba budov. S prodejem přebytků do sítě počítáme jen do doby, kdy zákon umožní sdílení. Poté přejdeme na sdílení mezi vlastními budovami,“ vysvětluje starostka Kateřina Jonáková. Komunální zdroje se obecně považují za základ systému komunitní energetiky na malých obcích. Obec by měla jít ve výstavbě příkladem, podobně jako Svor. Obyvatelé by měli být postupně inspirováni a motivováni se do komunity přidat.

Energetický management a místní energetická koncepce obce Svor

Starostka poměrně zdatně operuje s údaji o spotřebách a výrobách. To není na českých obcích zatím stabndard. Jak je to tedy ve Svoru možné? „Máme zavedený energetický management,“ usmívá se starostka. Ten je součástí Místní energetické koncepce, kterou obec tvoří za přispění Místní akční skupiny Český sever. „Pro mě je výhoda, že naše MAS poskytuje i služby v energetice. Nejsou navázaní na žádné dodavatele řešení a je tak výhodou, že jejich konzultace je objektivní,“ doplňuje Jonáková. Místní energetická koncepce by měla odpovědět na otázky, jak snížit využití energií v kontextu obce, ruku v ruce se snížením emisí CO2 a také jaké další zdroje výroby energií implementovat.

Díky svému strategickému umístění a citlivému vnímání okolní přírody je obec Svor ideálním kandidátem pro výstavbu vlastních zdrojů energie. Využívání obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely, představuje nejen ekologickou volbu, ale i ekonomickou výhodu pro obec. Svor se tak stává příkladem komunity, která aktivně investuje do budoucnosti a přispívá k celkovému udržitelnému rozvoji regionu.

Svor

Okres Česká Lípa, Liberecký kraj
energetické úsporyenergetický managementfotovoltaikainovativní obecmístní energetická koncepceobec2030smart village

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote