soutěž
Fotovoltaika, Komunitní energetika, Zprávy z rurální energetiky

Jak efektivně řešit energie v obci poradí bezplatný návod na komunální energetiku na míru

Otázkou, kterou s chladnějším počasím opakovaně trápí samosprávy, je jak se lépe připravit na vysoké ceny energií. Cestou k tomu, čelit jim efektivně, je komunální řešení energetiky. Díky ní se mohou velká města i menší obce stát energeticky soběstačnějšími a odolnějšími. Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci, poradí zájemcům nový online nástroj Energie pro města od expertní skupiny Frank Bold. Současný stav místní energetiky si obce a města zmapují prostřednictvím krátkého dotazníku. Jeho výsledkem je vyhodnocení a přehledný krokoměr, který vysvětlí, v jakém bodě se konkrétní obec nachází a kudy se má vydat dál. Nástroj je k dispozici zdarma.

Vyplnění dotazníku, který pomůže zhodnotit stav energetiky v obci, zabere asi čtvrt hodiny. Otázky v něm se dělí do 4 hlavních oblastí: Technická a institucionální připravenost, Ekonomická připravenost, Právní dokumenty, povolovací řízení, zasmluvnění a Zapojování komunity (občanů). Po zodpovězení všech otázek získají zájemci základní doporučení pro každou kategorii otázek.

„Základní ideou bylo obcím poskytnout jednoduchý online nástroj, který jim bez většího úsilí poskytne informace o možném rozvoji místní energetiky. Mimo obecná doporučení jsme chtěli, aby obce získali i konkrétnější návod, který jim pomůže v praxi. Mám proto radost, že vznikl krokoměr projektu obecní fotovoltaické elektrárny, který podrobněji shrnuje celý proces od prvních úvah a analýz až do chvíle zprovoznění této elektrárny,” říká Jan Bakule, právník a odborník na energetiku z expertní skupiny Frank Bold.

Hlavní částí závěrečného vyhodnocení je přehledný krokoměr, který obec či město provede procesem příprav i realizace solární elektrárny. Jednotlivé kroky jsou za sebou chronologicky seřazeny tak, aby bylo jasné, jak má proces pokračovat. Podle zadaných odpovědí krokoměr každé obci ukáže, v jakém bodě se konkrétní projekt nachází a co je pro jeho dokončení ještě třeba splnit. Součástí krokoměru jsou také vysvětlivky pro snadné pochopení.

Rozvoj komunální energetiky přináší každé obci především větší kontrolu nad jejími výdaji za elektřinu, možnost úspor a ve výsledku také účast na rozvoji obnovitelných zdrojů v ČR. Převezmou-li obce větší zodpovědnost za řízení své energetiky, získají cestu k větší soběstačnosti a nezávislosti. 

„Krokoměr realizace fotovoltaické elektrárny vytváří přehledný plán a sleduje vývoj chystaného projektu. Města vede k cíli krok za krokem,“ dodává Václav Stašek, tajemník města Aše.

„Nástroj má cenu zlata především pro obce, které se v tématu komunální energetiky teprve začínají pohybovat. Kromě mnoha zásadních informací pro orientaci v této oblasti ale nabízí jim i obcím, které už mají projekt rozpracovaný, přehledný „jízdní řád“ pro realizaci fotovoltaické elektrárny,” uvádí Michal Vychroň, starosta obce Prosetín.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote