soutěž
Dobrá praxe, Elektromobilita, Fotovoltaika, Novinky, Osvětlení, Soutěž, Soutěž 2022

Neusnout na vavřínech. Vepříkov zvyšuje výkon vlastní elektrárny o šestinásobek.

Obec Vepříkov kráčí cestou energetických úspor a inovací. Tou cestou, na kterou v programu OBEC 2030 rádi navádíme. Vepříkovští nejen, že energie šetří, ale část si z nich vyrobí i sami. V jedné oblasti mají ale mezi soutěžícími dosavadních v obou ročnících prvenství. Jako první přihlášená obec navyšuje Vepříkov instalovaný výkon již existující elektrárny. Respektive, existující elektrárnu posouvá a na její místo instaluje výkonnější a to včetně baterie!

Ale začněme pěkně popořadě. Na čistírnu odpadních vod ve Vepříkově před dvěma roky nainstalovali fotovoltaickou elektrárnu. V roce 2020 začala obec vytápět kulturní dům tepelným čerpadlem a zároveň si připravili napojení hasičské zbrojnice na dobu, kdy bude možné energii efektivně prodávat tzv „komunitním způsobem“, tj. napřímo sousedům, osvobozeno od distribučních poplatků, které v takovém případě nedávají žádnou logiku.

Elektřinou poháněná doprava ve Vepříkově

Koncem roku 2021 nainstalovala obec Vepříkov před kulturní dům nabíječku pro elektrokola a v letošním roce instalovala na budovu obecního úřadu nabíječku pro elektromobily. I to bude jednou smysluplné využití v místě vyrobené energie.

Úspory energií

Jeden by řekl, co na té výměně osvětlení všichni vidí, že se o ní tak často píše. Je to jednoduché. Výměna veřejného osvětlení na malé obci je často cestou rapidního snížení produkovaných emisí CO2 v lokalitě, a to až o 80%? Jak je to možné? Protože se spotřebuje o 80% energie méně. Osvětlení je úspornější a může fungovat i ve ztlumeném režimu.

V lokalitě nových parcel a v lokalitě Samota Miřátky nainstalovala obec Vepříkov nové ledkové veřejné osvětlení a na příští rok má připraven projekt na výměnu zdrojů světla za ledkové v celé obci.

Výměna elektrárny

Ovšem to, co považujeme v týmu OBEC 2030 za majstrštyk, se dočtete v následujícím odstavci. Obec Vepříkov má totiž připraven další projekt na úspory energií, který by se měl realizovat koncem roku 2022. Jedná se o přesun stávající fotovoltaické elektrárny o výkonu 5,3 kWp z ČOV Vepříkov do místní části Miřátky na místní ČOV a instalace nové fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kWp s 17 kW bateriií. Přes letní měsíce by se tímto měla ČOV stát energeticky soběstačnou.

Naše obec má 330 obyvatel a myslíme si, že i když nemáme moc obyvatel, máme se v této oblasti čím pochlubit,“ říká starosta Petr Bárta. A my kluci a holky z platformy OBEC 2030 vůči tomu nemáme vůbec žádných námitek.

Vepříkov

okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
ČOVelektromobilitafotovoltaikaobec2030soběstačná obecVepříkov

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž