soutěž
Dobrá praxe, Elektromobilita, Fotovoltaika, Osvětlení, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Neusnout na vavřínech. Vepříkov zvyšuje výkon vlastní elektrárny o šestinásobek.

Obec Vepříkov kráčí cestou energetických úspor a inovací. Tou cestou, na kterou v programu OBEC 2030 rádi navádíme. Vepříkovští nejen, že energie šetří, ale část si z nich vyrobí i sami. V jedné oblasti mají ale mezi soutěžícími dosavadních v obou ročnících prvenství. Jako první přihlášená obec navyšuje Vepříkov instalovaný výkon již existující elektrárny. Respektive, existující elektrárnu posouvá a na její místo instaluje výkonnější a to včetně baterie!

Ale začněme pěkně popořadě. Na čistírnu odpadních vod ve Vepříkově před dvěma roky nainstalovali fotovoltaickou elektrárnu. V roce 2020 začala obec vytápět kulturní dům tepelným čerpadlem a zároveň si připravili napojení hasičské zbrojnice na dobu, kdy bude možné energii efektivně prodávat tzv „komunitním způsobem“, tj. napřímo sousedům, osvobozeno od distribučních poplatků, které v takovém případě nedávají žádnou logiku.

Elektřinou poháněná doprava ve Vepříkově

Koncem roku 2021 nainstalovala obec Vepříkov před kulturní dům nabíječku pro elektrokola a v letošním roce instalovala na budovu obecního úřadu nabíječku pro elektromobily. I to bude jednou smysluplné využití v místě vyrobené energie.

Úspory energií

Jeden by řekl, co na té výměně osvětlení všichni vidí, že se o ní tak často píše. Je to jednoduché. Výměna veřejného osvětlení na malé obci je často cestou rapidního snížení produkovaných emisí CO2 v lokalitě, a to až o 80%? Jak je to možné? Protože se spotřebuje o 80% energie méně. Osvětlení je úspornější a může fungovat i ve ztlumeném režimu.

V lokalitě nových parcel a v lokalitě Samota Miřátky nainstalovala obec Vepříkov nové ledkové veřejné osvětlení a na příští rok má připraven projekt na výměnu zdrojů světla za ledkové v celé obci.

Výměna elektrárny

Ovšem to, co považujeme v týmu OBEC 2030 za majstrštyk, se dočtete v následujícím odstavci. Obec Vepříkov má totiž připraven další projekt na úspory energií, který by se měl realizovat koncem roku 2022. Jedná se o přesun stávající fotovoltaické elektrárny o výkonu 5,3 kWp z ČOV Vepříkov do místní části Miřátky na místní ČOV a instalace nové fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kWp s 17 kW bateriií. Přes letní měsíce by se tímto měla ČOV stát energeticky soběstačnou.

Naše obec má 330 obyvatel a myslíme si, že i když nemáme moc obyvatel, máme se v této oblasti čím pochlubit,“ říká starosta Petr Bárta. A my kluci a holky z platformy OBEC 2030 vůči tomu nemáme vůbec žádných námitek.

Vepříkov

okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
ČOVelektromobilitafotovoltaikaobec2030soběstačná obecVepříkov

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote