soutěž
Soutěž, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Desetitisíce nových stromů a keřů: biocentra a biokoridory v okolí obce Šumice

Obec Šumice se připojila k prestižní soutěži OBEC 2030 se svým environmentálně záslužným projektem „Biocentra a biokoridory v okolí obce Šumice“. Soutěž OBEC 2030 podporuje obce a města v rozvoji inovativních a udržitelných řešení, která mají pozitivní vliv na životní prostředí a komunitní život. Šumice představila svou velikostí naprosto unikátní projekt, který přeměnil 75 hektarů intenzivně obdělávané orné půdy na ekologická biocentra a biokoridory, čímž výrazně posílil biodiverzitu a zadržování vody v krajině.

Obec Šumice se v období 2017–2022 pustila do ambiciózního projektu transformace okolní krajiny. Před zahájením projektu v krajině dominovala rozsáhlá pole bez zeleně, která čelila problémům jako vodní eroze a pokles biodiverzity. Cílem projektu bylo vytvořit biocentra a biokoridory, které by posílily ekologické jádro krajiny, obnovily její přirozený ráz a zlepšily retenční schopnost území.

Biocentra a biokoridory: Návrat biodiverzity a zadržování vody

Biocentra jsou klíčová území s vysokou biologickou hodnotou, poskytující útočiště pro místní faunu a flóru. V okolí obce Šumice vznikla biocentra s výsadbou více než 90 tisíc listnatých stromů a téměř 42 tisíce keřů. Tato zeleň nejenže obohacuje krajinný ráz, ale také přispívá ke zlepšení retenční schopnosti krajiny, tedy schopnosti zadržovat vodu.

Biokoridory pak propojují jednotlivá biocentra a umožňují volný pohyb živočichů mezi nimi. Tato „zelená páteř“ krajiny funguje jako bezpečné spojení mezi různými přírodními oblastmi, čímž podporuje návrat biodiverzity. Biokoridory tak zvyšují šanci pro přežití a šíření mnoha druhů rostlin a živočichů, které byly v minulosti vytlačeny intenzivním zemědělstvím.

Jedno biocentrum obsahuje výsadbu tvrdého luhu, druhé květnatou louku a další například tůně a mokřady. V našem případě se jedná o projekt významu přesahujícího hranice ČR a podobně rozsáhlý projekt se zde doposud nerealizoval. V blízké době se pokusíme, pokud získáme dotaci, doplnit stávající biokoridory také o mokřad, který měl být součástí původního projektu, ale nakonec z něj byl kvůli zdlouhavému procesu schvalování vyřazen.

Robin Ondrášek, starosta obce Šumice

Tisíce hektarů, stromů i keřů

Svou velikostí a rozlohou je tento projekt naprosto unikátní. Přeměna 75 hektarů intenzivně obdělávané orné půdy na ekologická biocentra a biokoridory představuje ojedinělý a ambiciózní počin. Projekt se stal vzorem úspěšné regenerace krajiny a inspirací pro další obce. Díky této rozloze dokázala obec Šumice posílit ekologické jádro krajiny a vytvořit harmonický a funkční ekosystém, který láká zpět místní faunu a zlepšuje celkovou kvalitu životního prostředí.

Klimatické výzvy a nové možnosti pro obyvatele

Projekt „Biocentra a biokoridory v okolí obce Šumice“ pomáhá řešit současné klimatické výzvy. Výsadba stromů a keřů zlepšuje retenční schopnost půdy a zadržuje vodu v krajině, což je zásadní při zvládání sucha a povodní. Zároveň obnovuje přirozený ráz krajiny a poskytuje příjemné prostředí pro procházky a odpočinek místním obyvatelům.

Obec dlouhodobě trápí sucho. „Každoročně u nás platí zákazy napouštění bazénů či zalévání vodou z řádu. V Šumickém potoce, který obcí protéká, v průběhu léta voda zcela vysychá,“ upozorňuje starosta obce Ondrášek. Od nových lesů, které zpevní a zkvalitní půdu, si obec slibuje, že pomohou zadržet více vody a zmírnit tak důsledky sucha.

Projekt je důkazem toho, jak mohou obce aktivně přispívat k obnově krajiny a zároveň zlepšovat kvalitu života svých obyvatel. Šumice svým příkladem inspirují další obce k podobným iniciativám a ukazují, že udržitelné a inovativní projekty mají v České republice své místo.

biodiverzitabiokoridoryobec2030

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote