soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž

Inspirace u sousedů z bývalého východního bloku: elektrárna s teplárnou Bechstedt

Stavby na okraji malé vesničky Bechstedt v Durynských břidlicových horách byste si možná cestou ani nevšimli. Ovšem možná právě v nenápadnosti tohoto řešení leží důvod, proč obec o 150 obyvatelích vyhrála v roce 2014 celostátní soutěž o „Bioenergetickou vesnici“ vypsanou německým spolkovým ministerstvem zemědělství. Obec v okrese Saalfeld-Rudolstadt (Durynsko, Spolková Republika Německo) má vlastní elektrárnu na zplynování dřeva a kotel na biomasu, která zásobuje elektřinou a teplem 32 z 51 domácností ve městě. Občané sami založili energetické družstvo, které vlastní a provozuje svojí teplárenskou síť. Čeští starostové, podnikatelé i zástupci neziskových organizací měli možnost navštívit elektrárnu v Bechstedtu díky poznávacímu výjezdu organizovaném Celostátní sítí pro venkov a MAS Český sever v červenci 2022.

Realizace vlastního rozvodu obecního tepla je dodnes velmi zřídka viděným fenoménem, a to i u našich západních sousedů. Přitom se jedná o tolik diskutované řešení lokální energetické soběstačnosti. Duryňané nečekali na to, co jim zajistí stát, ale iniciativně se chopili situace sami. Starosta Jürgen Patchoull je sám ekologický nadšenec a v kombinaci s místním podnikatelem a vědcem Burkhardtem Kolbmüllerem vytvořili už v roce 2010 základ týmu, který dodnes pracuje na řešení vlastní energetické soběstačnosti.

V roce 2012 byl položen základ 1,2 km dlouhé soustavy lokálního vytápění. Téhož roku byla soustava uvedena do provozu a na jejím rozšiřování se pracuje dodnes. „Naše řešení je dostatečně efektivní, abychom mohli napojit celou vesnici,“ odhaluje plány autor projektu, Burkhardt Kolbmüller.

Teplo a elektřina z regionálního odpadního dřeva

Družstevníci z Bechstedtu provozují síť zásobování telem vyrobeným prostřednictvím kotle na dřevní štěpku a zplynovače dřeva. Zplynovač vyrábí ze dřeva hořlavý plyn, který se následně přeměňuje v kogeneraci na teplo a elektřinu. Dřevní štěpku si částečně pořizují sami z vlastních obecních lesů, ale k pokrytí plné spotřeby musí i dokupovat od dalších lokálních producentů.

K pokrytí potřeby vytápění 32 připojených domácností stačí v létě pouze zplynovač dřeva. S výkonem 54 kilowattů (kW) pro výrobu elektřiny a 100 kW tepla často vyrábí dostatečnou produkci pro potřebu napojených obyvatel. V chladném období pak nastupuje k práci kotel na dřevní štěpku o tepelném výkonu 400 kW a zajišťuje zásobování teplem více než polovinu vesnice.

I technické řešení nese stopu místní komunitní vynalézavosti „Motor je z čtyřcylindrového benzínového traktoru,“ směje se odpovědný technik Rolf Schmidt. „Měli jsme předtím dvanácticilindrový Chevrolet, ale byl moc poruchový. Traktor funguje dobře.

Otec myšlenky, Burkhardt Kolbmüller (vpravo) a odpovědný technik Rolf Schmidt (vlevo)

Ta cesta nebyla jednoduchá a měla mnohá úskalí,“ doplňuje svého kolegu otec myšlenky Burkhardt Kolbmüller. „Důležité si je prostě říct, že to tak chcete udělat, že se o to budete starat a věnujete tomu svůj čas. To řešení na začátku nebylo vůbec optimální, potýkali jsme se s mnoha problémy,“ dodává upřímně. „Ale dnes, po těch 10 letech si už dovolím říct, že je provoz plynulý a že jsme se s naším zařízením naučili dobře pracovat a dále jej pořád zdokonalujeme.“ Příkladem může být například to, že energetický provoz budovy a jejího zařízení dále podporuje fotovoltaická elektrárna na její střeše s výkonem 15 kWp.

Na návštěvě Durynska, kterou samu o sobě doporučujeme, se určitě v Bechstedtu zastavte. Místní družstevníci Vám po dohodě ochotně řešení představí. Nám může jejich styl života a myšlení být blízký i tím, že v posledních 80 letech jsme sdíleli podobnou historii – byť jen o několik desítek kilometrů, stále se nacházíme na východní straně někdejší Železné opony.

soutěž