soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Inspirace u sousedů z bývalého východního bloku: elektrárna s teplárnou Bechstedt

Stavby na okraji malé vesničky Bechstedt v Durynských břidlicových horách byste si možná cestou ani nevšimli. Ovšem možná právě v nenápadnosti tohoto řešení leží důvod, proč obec o 150 obyvatelích vyhrála v roce 2014 celostátní soutěž o „Bioenergetickou vesnici“ vypsanou německým spolkovým ministerstvem zemědělství. Obec v okrese Saalfeld-Rudolstadt (Durynsko, Spolková Republika Německo) má vlastní elektrárnu na zplynování dřeva a kotel na biomasu, která zásobuje elektřinou a teplem 32 z 51 domácností ve městě. Občané sami založili energetické družstvo, které vlastní a provozuje svojí teplárenskou síť. Čeští starostové, podnikatelé i zástupci neziskových organizací měli možnost navštívit elektrárnu v Bechstedtu díky poznávacímu výjezdu organizovaném Celostátní sítí pro venkov a MAS Český sever v červenci 2022.

Realizace vlastního rozvodu obecního tepla je dodnes velmi zřídka viděným fenoménem, a to i u našich západních sousedů. Přitom se jedná o tolik diskutované řešení lokální energetické soběstačnosti. Duryňané nečekali na to, co jim zajistí stát, ale iniciativně se chopili situace sami. Starosta Jürgen Patchoull je sám ekologický nadšenec a v kombinaci s místním podnikatelem a vědcem Burkhardtem Kolbmüllerem vytvořili už v roce 2010 základ týmu, který dodnes pracuje na řešení vlastní energetické soběstačnosti.

V roce 2012 byl položen základ 1,2 km dlouhé soustavy lokálního vytápění. Téhož roku byla soustava uvedena do provozu a na jejím rozšiřování se pracuje dodnes. „Naše řešení je dostatečně efektivní, abychom mohli napojit celou vesnici,“ odhaluje plány autor projektu, Burkhardt Kolbmüller.

Teplo a elektřina z regionálního odpadního dřeva

Družstevníci z Bechstedtu provozují síť zásobování telem vyrobeným prostřednictvím kotle na dřevní štěpku a zplynovače dřeva. Zplynovač vyrábí ze dřeva hořlavý plyn, který se následně přeměňuje v kogeneraci na teplo a elektřinu. Dřevní štěpku si částečně pořizují sami z vlastních obecních lesů, ale k pokrytí plné spotřeby musí i dokupovat od dalších lokálních producentů.

K pokrytí potřeby vytápění 32 připojených domácností stačí v létě pouze zplynovač dřeva. S výkonem 54 kilowattů (kW) pro výrobu elektřiny a 100 kW tepla často vyrábí dostatečnou produkci pro potřebu napojených obyvatel. V chladném období pak nastupuje k práci kotel na dřevní štěpku o tepelném výkonu 400 kW a zajišťuje zásobování teplem více než polovinu vesnice.

I technické řešení nese stopu místní komunitní vynalézavosti „Motor je z čtyřcylindrového benzínového traktoru,“ směje se odpovědný technik Rolf Schmidt. „Měli jsme předtím dvanácticilindrový Chevrolet, ale byl moc poruchový. Traktor funguje dobře.

Otec myšlenky, Burkhardt Kolbmüller (vpravo) a odpovědný technik Rolf Schmidt (vlevo)

Ta cesta nebyla jednoduchá a měla mnohá úskalí,“ doplňuje svého kolegu otec myšlenky Burkhardt Kolbmüller. „Důležité si je prostě říct, že to tak chcete udělat, že se o to budete starat a věnujete tomu svůj čas. To řešení na začátku nebylo vůbec optimální, potýkali jsme se s mnoha problémy,“ dodává upřímně. „Ale dnes, po těch 10 letech si už dovolím říct, že je provoz plynulý a že jsme se s naším zařízením naučili dobře pracovat a dále jej pořád zdokonalujeme.“ Příkladem může být například to, že energetický provoz budovy a jejího zařízení dále podporuje fotovoltaická elektrárna na její střeše s výkonem 15 kWp.

Na návštěvě Durynska, kterou samu o sobě doporučujeme, se určitě v Bechstedtu zastavte. Místní družstevníci Vám po dohodě ochotně řešení představí. Nám může jejich styl života a myšlení být blízký i tím, že v posledních 80 letech jsme sdíleli podobnou historii – byť jen o několik desítek kilometrů, stále se nacházíme na východní straně někdejší Železné opony.

Bechstedtbiomasadřevní štěpkaelektřina a teploinovativní obecobec2030soběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote