soutěž
Dobrá praxe, Fotovoltaika, Novinky, Osvětlení, Soutěž, Soutěž 2022

Stromy to začíná a fotovoltaikou končí. V Čechách u Přerova snižují emise efektivně.

Na cílech ochrany klimatu, které jsme se jako země zavázali dodržet, se může podílet každá obec a vlastně každý z nás. Takzvaná dekarbonizace není jen údělem státu či velkých firem. Snížení produkce skleníkových plynů o 55% jejich hodnoty oproti roku 1990 do roku 2050 je kolektivním úkolem. Jak na to, ukazují v obci Čechy u Přerova (Olomoucký kraj). Kombinují tři základní pilíře odpovědného přístupu: zeleň v krajině, energetické úspory i výstavba vlastních zdrojů energie. Obec Čechy s tímto projektem atakuje soutěž OBEC 2030.

Sázení je tu opravdu naše vášeň,“ vysvětluje starostka obce Čechy Renata Dočkalová důvody, proč se pustili do výsadby stromů. Ta je pro obec jednak ekologickým, ale i komunitním projektem, na kterém se podílejí sousedé z okolí. V aleji pod koupalištěm a kolem poldru (ano, v Čechách mají i vlastní poldr) vysázeno 75 ks stromů. Kromě toho také jednou k radosti dítek (a nejen jich) 4 jabloně ke koupališti. Díky projektu 72 hodin bylo zdarma získáno a vysázeno ve dvou letech 44 ks ovocných stromů podél cesty na Mariánov. „Počkejte, počkejte, to není vše,“ dodává k místní vášni starostka Dočkalová, „kolem Moštěnky jsme vysadili asi 40 kusů stromů. Lípy a Břízy, co jsme dostali darem. A v říjnu proběhla výsadba převážně ovocných stromů podél komunikací od Prus k Mariánovu a podél starého obchvatu 103 ks stromů.“ Jeden by řek, že jim to postačí. Ale kdeže. V roce 2022 vysázeno dalších 27 stromů v intravilánu obce, „a připravujeme projekt na ovocný sad, cca 80 kusů ovocných stromů,“ horlivě dodává starostka.

Energetika: úspory i vlastní zdroje

Obec se bude věnovat i základním pilířům energetiky. Úsporám na energiích a výstavbě vlastního zdroje elektrické energie. V letošním roce vymění všechna svítidla na veřejném osvětlení za LED. „Právě řešíme fotovoltaiku na budovu ČOV. Máme za sebou výběrové řízení, v červenci projde zastupitelstvemt a do konce srpna snad instalace. Očekáváme  kolem 30 až 40 % úspory energie,“ těší se Renata Dočkalová.

„Pro naši přírodu děláme maximum i přesto, že jsme obec s 323 obyvateli, velkou rozlohou a malým rozpočtem,“ směje se na závěr starostka. My za OBEC 2030 můžeme jen poděkovat, jak krásným příkladem obec Čechy pro nás všechny je. Příkladem toho, že i malé obce mohou v energetice a péči o klima opravdu hodně udělat.

Čechy

Okres Přerov, Olomoucký kraj

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž