soutěž
Dotace, Fotovoltaika, Novinky

Energetické úspory veřejných budov – možnost podpory energeticky úsporných projektů

Energetické úspory patří mezi hlavní témata programu OBEC 2030. Snažíme se o to, abychom co nejméně „topili pánu Bohu do oken“, což je bohužel stále ještě realita velké části veřejných budov v ČR. Projektem na realizaci energetických úspor se dá mnohdy ušetřit až 60 % nákladů na provoz budovy. Dotační výzvy, které podpoří právě tyto projekty v následujícím programovém období, konečně spatřují světlo světa. „Energetické úspory veřejných budov“ z NPŽP je jednou z těch nejzajímavějších.

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice. Podpora směřuje na efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů, nápravu negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinnou prevenci prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.

V rámci NPŽP byla otevřena Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov.

Parametry výzvy Energetické úspory veřejných budov

Obce mohou využít prostředky z této výzvy na provedení energeticky úsporné renovace budov ve svém vlastnictví (např. úřady, kulturní i sportovní zařízení, bytové domy, nemocnice) pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Získat dotaci bude možné na následující projekty:

  • Zateplení obvodového pláště budovy
  • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
  • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
  • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
  • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
  • Instalace solárně-termických kolektorů

Výše podpory může činit mezi 40 % až 100 %, podle typu projektu.
Výzva se otevírá 1.12.2021 a žádosti je možné podávat až do 30.9.2022.

dotaceenergetické úsporyobec2030

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž