soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Novinky, Soutěž

Příroda vodu vyčistí nejlépe. Kořenová čistírna odpadních vod v Hradci nad Svitavou.

Že je dobré se o pomoc obrátit přímo na matku přírodu, to dobře vědí v obci Hradec nad Svitavou v Pardubickém kraji. Místní přírodní požární nádrž u legendární hospůdky Žabka už, jak jeho jméno dopředu predikovalo, zarůstalo žabincem. Čistota přítoku byla rovněž diskutabilní. Přírodní charakter však chtěli udržet. Naštěstí v 21. století umíme racionálně využít technologie, které byly málem zapomenuty. A tak u vodní nádrže Žabka nyní najdete i malý plácek, který sestává z kamínků a rostlinek, které čistí vodu. Jinými slovy, kořenová čistírna.

Jak funguje kořenová čistírna

Na ploše 73m2 je bylo vysazeno 150ks vegetace (150 ks), které fungují na podobně jako přirozené mokřady. Ty samy čistí jimi protékající vodu. Kořenová čistírna funguje na principu průtoku předčištěné odpadní vody kořenovým filtrem. Ten tvoří malé kamínky, a ty jsou domovem přátelských bakterií, vykonávajících čistící proces. Rostliny odebírají část „živin“ obsažených v odpadní vodě, zejména dusík a fosfor.

Kořenový systém rostlin vytváří příznivé podmínky pro rozvoj mikroorganismů významně se uplatňujících v čistícím procesu.
V zimním období vytvářejí rostliny tepelnou izolaci kořenového pole a výrazně snižují hloubku promrzání.

Projekt obce Hradec nad Svitavou v hodnotě 4,2 mil. Kč byl realizován za pomoci Ministerstva zemědělství (Podpora opatření na malých vodních tocích), které přispělo téměř polovinou nákladů.

„Celková oprava nádrže „Žabka“ a vybudování kořenové čistírny, výrazným způsobem zvýšila biodiverzitu území a také zlepší jeho ekologickou stabilitu,“ hodnotí řešení starosta Kamil Pavliš.

inovativní obeckořenová čistírnaobec2030soutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž