soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Příroda vodu vyčistí nejlépe. Kořenová čistírna odpadních vod v Hradci nad Svitavou.

Že je dobré se o pomoc obrátit přímo na matku přírodu, to dobře vědí v obci Hradec nad Svitavou v Pardubickém kraji. Místní přírodní požární nádrž u legendární hospůdky Žabka už, jak jeho jméno dopředu predikovalo, zarůstalo žabincem. Čistota přítoku byla rovněž diskutabilní. Přírodní charakter však chtěli udržet. Naštěstí v 21. století umíme racionálně využít technologie, které byly málem zapomenuty. A tak u vodní nádrže Žabka nyní najdete i malý plácek, který sestává z kamínků a rostlinek, které čistí vodu. Jinými slovy, kořenová čistírna.

Jak funguje kořenová čistírna

Na ploše 73m2 je bylo vysazeno 150ks vegetace (150 ks), které fungují na podobně jako přirozené mokřady. Ty samy čistí jimi protékající vodu. Kořenová čistírna funguje na principu průtoku předčištěné odpadní vody kořenovým filtrem. Ten tvoří malé kamínky, a ty jsou domovem přátelských bakterií, vykonávajících čistící proces. Rostliny odebírají část „živin“ obsažených v odpadní vodě, zejména dusík a fosfor.

Kořenový systém rostlin vytváří příznivé podmínky pro rozvoj mikroorganismů významně se uplatňujících v čistícím procesu.
V zimním období vytvářejí rostliny tepelnou izolaci kořenového pole a výrazně snižují hloubku promrzání.

Projekt obce Hradec nad Svitavou v hodnotě 4,2 mil. Kč byl realizován za pomoci Ministerstva zemědělství (Podpora opatření na malých vodních tocích), které přispělo téměř polovinou nákladů.

„Celková oprava nádrže „Žabka“ a vybudování kořenové čistírny, výrazným způsobem zvýšila biodiverzitu území a také zlepší jeho ekologickou stabilitu,“ hodnotí řešení starosta Kamil Pavliš.

inovativní obeckořenová čistírnaobec2030soutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote