soutěž
Elektromobilita, Fotovoltaika, Novinky, Osvětlení

Modernizační fond: příležitosti pro energetickou optimalizaci obcí ČR

Modernizační fond je přímou reakcí na klimatické cíle, které jsme se my všichni zavázali plnit. Má nám pomoci s jejich naplněním do roku 2030, potažmo 2050. Jedná se zejména o minimalizaci plýtvání energiemi (např. energetická optimalizace budov), zvýšení podílu obnovitelných zdrojů (a postupné odstavení elektráren na fosilní paliva) a snížení produkce skleníkových plynů. Vše samozřejmě tak, aby řešení dávala jak environmentální, tak i ekonomicky racionální smysl.

Pro obce ČR přináší modernizační fond příležitosti ve výši minimálně 150 miliard Kč na následující programové období. Financování opatření z Modernizačního fondu probíhá prostřednictvím 9 samostatných programů, z nichž vybíráme čtyři, které jsou obzvlášť zajímavé pro prostředí obcí ČR.

RES+ nové obnovitelné zdroje v energetice

V rámci tohoto programu bude možné čerpat dotace (mj.) na stavbu fotovoltaických elektráren. Bude možné čerpat podporu i na řešení akumulace energie, pokud bude součástí nově budovaného zdroje. Maximální míra podpory je 50%.

Když si vezmeme modelový příklad objektu s velikostí střechy cca 25 m2 a roční spotřebou objektu okolo 16 MWh, může pořízení elektrárny s dotací vyjít obec na méně, než 100 tisíc Kč. Roční úspora díky tomuto řešení může dosáhnout i více, než 30 tisíc Kč. Jedná se samozřejmě jen o ilustraci, která ale jasně poukazuje na to, že se nad řešením minimálně vyplatí přemýšlet. V rámci projektu OBEC 2030 rádi poskytneme součinnost třeba i jen v podobě společného zamyšlení nad smysluplností projektu.

Modernizační fond podpoří např. výstavbu FVE.

Každopádně platí, že když přemýšlíte nad fotovoltaickou elektrárnou, měla by elektřinou zásobovat budovu s celoročním každodenním provozem. Vhodné jsou třeba ČOV, hospicy, školy. Příkladem nevhodné budovy je například hasičárna, protože zřídkakdy má dostatečný odběr energie, aby úspora vygenerovaná fotovolataikou v reálné době kompenzovala náklady, které se vloží do jejího pořízení.

Pro inspiraci se můžete podívat na dobrou praxi s elektrárnou na střeše ČOV v obci Nemile u Zábřehu na Moravě.

ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

Tento program podpoří komplexní projekty, které se zamýšlí a realizují optimalizaci budov po stránce energetické. Energií se zvláště ve veřejných budovách často plýtvá a to nejen proto, že se mnohdy „topí do otevřených oken“. Systémy vytápění, osvětlení, klimatizace i vzduchotechniky, jakož i zateplení budovy nebývají v optimálním stavu.

V rámci tohoto programu tak bude možné čerpat peníze na snížení energetické náročnosti stávajících budov, ale i na výstavbu nových, které budou spl­ňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy. Prostředky budou i na zvýšení kvality vnitřního prostředí, což je veliké téma, které se v současnosti řeší například u školských zařízení. Ukazuje se totiž, že nesmírně vysoký podíl budov, v nichž tráví čas naše děti, neodpovídá vnitřním prostředím normám stanoveným hygienou. Nejčastěji se jedná o kvalitu vzduchu a světelnost.

KOMUENERG – Komunitní energetika

Komunitní energetika je hudbou budoucnosti, jejíž tóny se zaplať Pánbůh rozeznívají už dnes – což ostatně dokazuje existence tohoto programu (byť celková alokace prostředků je 1,5%). Upřímně si musíme říci, že je potřeba odvést hodně práce zejména v oblasti legislativy. Na druhou stranu, nějak se začít musí a toto je rozhodně ten správný krok.

Program podpoří vznik komunitních energetických společenství i optimalizaci konečné spotřeby energie. Pro obce může být zajímavé, že z něj půjde financovat výstavba komunitních bioplynových stanic zpra­covávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci. Dále také výstavba komunitních výtopen a tepláren včetně kombinované výroby elektřiny a tepla.

Stranou by nemělo zůstat ani to, že díky této podpoře bude možné budovat i dobíjecí a plnící stanice pro nízkoemisní vozidla (např. elektromobily). Podmínkou ale je, že energie, která bude k dobití sloužit, bude vyrobena v rámci energetického společenství.

LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení

Možnost čerpat prostředky na modernizaci veřejného osvětlení je vynikající zpráva. Staré systémy se sodíkovými výbojkami bývají neefektivní, nešetrné k přírodě, ale i zbytečně drahé. Výměnou za moderní LED osvětlení se dá (bez legrace) ušetřit až 80% nákladů na energie. Výhodou nového osvětlení může být také to, že svítí tam, kam má (na dotyčnou část komunikace) a nikoliv sousedům do ložnice. Světelnost je oproti starým systémům vyšší, lépe tak vnímáte např. barvy. Moderní led svítidla už splňují vysokou teplotu chromatičnosti – nejedná se tak o škodlivé „modré“ záření, ale zcela přirozené a environmentálně optimální osvětlení.

Program podpoří rekonstrukci a modernizaci soustav veřejného osvětlení, včetně např. automatizace či optimalizace řízení a monitorování provozu s cílem snížení spotřeby energie.

Zajímavostí je – a nemělo by zústat opomenuto – že prostředky bude možné čerpat i na inovativní prvky související s osvětlením. Může se jednat o inteligentní čidla na spínání osvětlení, ale také na automatizaci dopravy. V neposlední řadě půjde financovat i dobíjecí infrastruktura, napojená na osvětlení. Rostoucí popularitu získávají např. lampy, které jsou zároveň dobíječkou na elektrokola.

Modernizační fond podpoří např. výměnu osvětlení.

Pro inspiraci se můžete podívat na video, jak k výměně osvětlení přistoupila obec Staré Křečany ve Šluknovském výběžku.

Modernizační fond: příležitost, kterou je škoda nevyužít

Modernizační fond je zcela racionální snahou o podpoření projektů, které jsou environmentálně odpovědné, ale především dávají logiku z hlediska selského rozumu. Nejedná se o žádné „zelené šílenství“. Všechna řešení, o kterých mluvíme, dávají zcela racionální smysl. Nedoporučujeme nic, co by nepomohlo ušetřit. Fotovoltaická elektrárna může ušetřit až 70% nákladů na energie. Totéž výměna osvětlení. Celková optimalizace energetické náročnosti budovy může snížit její spotřebu o podobně veliký podíl. Uspořené prostředky pak určitě víte sami, jak nejlépe využít. Opravou chodníků počínaje, výsadbou dřevin či budováním sportovišť konče.

Více o Modernizačním fondu se dozvíte na webovkách Státního fondu životního prostředí ČR. Kdykoliv budete mít zájem na obecní úrovni kterákoliv ze zmíněných řešení diskutovat, neváhejte se nám ozvat do projektu OBEC 2030. Využijte formulář na hlavní stránce, nebo přímo sekci kontakty.

dotační programyfinancování obceinovacemodernizační fondobec 2030soběstačná obec

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž