soutěž
Dobrá praxe, Fotovoltaika, Novinky, Videoblog

TV Obec 2030: Severomoravská Nemile

V TV Obec 2030 vám přinášíme pravidelné reportáže z obcí, které se odvážně vydaly na cestu do roku 2030. Ať už v energetické soběstačnosti, environmentální zodpovědnosti, nebo smartifikaci obecních řešení.

V Nemili u Zábřehu na Moravě se rozhodli vykročit cestou energetické soběstačnosti. Na střechu čistírny odpadních vod instalují fotovoltaickou elektrárnu, čímž se pojistí proti výpadkům a sníží obecní výdaje na elektřinu. Nemile je tak první obcí, která se rozhodla instalovat řešení z projektu Obec 2030. Řešení, které vedou k energetické optimalizaci i environmentální zodpovědnosti.

Sledujte na YOUTUBE.

čistírna odpadních vodenergetikafotovoltaikasmart villagesoběstačná obecstarostaTV Obec 2030vlog

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž