soutěž
Fotovoltaika, Novinky, Osvětlení

Nedostupné fotovoltaiky a nově vypsané výzvy pro obecní energetiku

​Sektor obecní energetiky zažívá velké otřesy. Geopolitická situace a růst cen energií vyvolala veliký zájem domácností, firem i obcí o realizace vlastních zdrojů výroby elektřiny, především fotovoltaických elektráren. Pro obce to není dobrá zpráva. Dostávají se v čekacích listinách až na zadní příčky (pokud se nejedná o instalaci opravdu velkých zdrojů). Přestože rozvoj obecní fotovoltaiky se kvůli nedostatečným kapacitám realizace o měsíce posouvá, příležitosti pro energetiku rozhodně jsou. Doporučenou cestou je zabývat se energetickým managementem. Jsou ale vypisovány i další výzvy v sektoru energetiky.

Dodavatelé se na jednu stranu radují z velkého množství poptávek, na druhou stranu narážejí na nedostatek pracovníků a materiálu. Čekací doba na projekt fotovoltaické elektrárny je nyní 1 až 2 roky. Podnikatelský sektor a domácnosti navíc dostávají přednost u realizačních firem kvůli jednoduššímu schvalovacímu řízení. Aby toho nebylo málo, na vypsání potřebných dotačních titulů se stále čeká.

Doporučení energetických konzultantů projektu OBEC 2030 (realizovaného SMS ČR) je tak potenciální projekty fotovoltaických elektráren pár měsíců odložit a zaměřit se v energetice na další velmi důležité aspekty: MPO vypsalo dvě velmi zajímavé výzvy (https://www.mpo-efekt.cz/).

Příležitosti pro obecní energetiku

Obce mohou zavést systém energetického managementu s pomocí výzvy EFEKT 1/2022. Čerpat je možné až 500 tisíc na projekty typu měření či vytváření / aktualizace energetických koncepcí. Jedná se o „energetický základ“, který by měl být součástí každé strategie obce. Při pokrytí 90% nákladů se jedná o příležitost, o které by měly obce rozhodně uvažovat.

Úplně čerstvou výzvou je potom NPO 1/2022 pro rekonstrukci veřejného osvětlení. Výše dotace je 30Kč na 1 ušetřenou KWh, což je při reálných úsporách 60-80% oproti systému sodíkových výbojek poměrně zajímavá částka. Problematická však může být nutnost přidat několik svítidel pro splnění hygienických norem. Pozornosti by nemělo uniknout, že z výzvy je možné čerpat prostředky i na přípravu kabeláže pro dobíjecí stanice elektromobilů či optimalizaci řídícího systému veřejného osvětlení.

Detaily k oběma výzvám najdete na https://www.mpo-efekt.cz/.

fotovoltaikaobec 2030obec2030soběstačná obecveřejné osvětlení

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž