soutěž
Fotovoltaika, Osvětlení, Zprávy z rurální energetiky

Nedostupné fotovoltaiky a nově vypsané výzvy pro obecní energetiku

​Sektor obecní energetiky zažívá velké otřesy. Geopolitická situace a růst cen energií vyvolala veliký zájem domácností, firem i obcí o realizace vlastních zdrojů výroby elektřiny, především fotovoltaických elektráren. Pro obce to není dobrá zpráva. Dostávají se v čekacích listinách až na zadní příčky (pokud se nejedná o instalaci opravdu velkých zdrojů). Přestože rozvoj obecní fotovoltaiky se kvůli nedostatečným kapacitám realizace o měsíce posouvá, příležitosti pro energetiku rozhodně jsou. Doporučenou cestou je zabývat se energetickým managementem. Jsou ale vypisovány i další výzvy v sektoru energetiky.

Dodavatelé se na jednu stranu radují z velkého množství poptávek, na druhou stranu narážejí na nedostatek pracovníků a materiálu. Čekací doba na projekt fotovoltaické elektrárny je nyní 1 až 2 roky. Podnikatelský sektor a domácnosti navíc dostávají přednost u realizačních firem kvůli jednoduššímu schvalovacímu řízení. Aby toho nebylo málo, na vypsání potřebných dotačních titulů se stále čeká.

Doporučení energetických konzultantů projektu OBEC 2030 (realizovaného SMS ČR) je tak potenciální projekty fotovoltaických elektráren pár měsíců odložit a zaměřit se v energetice na další velmi důležité aspekty: MPO vypsalo dvě velmi zajímavé výzvy (https://www.mpo-efekt.cz/).

Příležitosti pro obecní energetiku

Obce mohou zavést systém energetického managementu s pomocí výzvy EFEKT 1/2022. Čerpat je možné až 500 tisíc na projekty typu měření či vytváření / aktualizace energetických koncepcí. Jedná se o „energetický základ“, který by měl být součástí každé strategie obce. Při pokrytí 90% nákladů se jedná o příležitost, o které by měly obce rozhodně uvažovat.

Úplně čerstvou výzvou je potom NPO 1/2022 pro rekonstrukci veřejného osvětlení. Výše dotace je 30Kč na 1 ušetřenou KWh, což je při reálných úsporách 60-80% oproti systému sodíkových výbojek poměrně zajímavá částka. Problematická však může být nutnost přidat několik svítidel pro splnění hygienických norem. Pozornosti by nemělo uniknout, že z výzvy je možné čerpat prostředky i na přípravu kabeláže pro dobíjecí stanice elektromobilů či optimalizaci řídícího systému veřejného osvětlení.

Detaily k oběma výzvám najdete na https://www.mpo-efekt.cz/.

fotovoltaikaobec 2030obec2030soběstačná obecveřejné osvětlení

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote